Advanced

Att återställa hedern- En studie om hur den svenska staten lagför och skyddar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mejia Urquilla, Carolina LU (2011) JUR092 20112
Department of Law
Abstract
Honour-related violence and oppression became known in Sweden during the 1990s, when the first high-profile honour murders were committed in the country. The murders of Sara, Pela and Fadime raised an intensive debate in Sweden and we tried to find explanations for how this could have happened, and above all why.

Honour-related violence differs from other forms of violence against women in several ways. It is important not to associate honour mentality with a particular religion, nationality or ethnicity, because it's a tradition, deeply rooted in different social groups.

Although it’s the murders that get the most attention in the media and public debate, it is important not to forget the fact that the murders only are the tip of... (More)
Honour-related violence and oppression became known in Sweden during the 1990s, when the first high-profile honour murders were committed in the country. The murders of Sara, Pela and Fadime raised an intensive debate in Sweden and we tried to find explanations for how this could have happened, and above all why.

Honour-related violence differs from other forms of violence against women in several ways. It is important not to associate honour mentality with a particular religion, nationality or ethnicity, because it's a tradition, deeply rooted in different social groups.

Although it’s the murders that get the most attention in the media and public debate, it is important not to forget the fact that the murders only are the tip of the iceberg of patriarchal violence. Threats, harassment, beatings and house arrest are commonly used as punishments to make women adapt to the group norms. Only by restoring the honour can you regain the respect of the group.

Honour violence and oppression is a problem in many parts of the world, but has in recent years, been specifically acknowledged through various resolutions, declarations and statements by leading figures in the UN, who have urged member states to prevent, investigate and combat violence and oppression in the name of honour.

The European Convention, that has been implemented in Sweden and thus applies to Swedish law, prohibits through several articles honour related violence and oppression. The state must work to ensure that these articles are followed because the failure to do so is considered as a conventional offense.

During the 2000s, the Swedish government has drawn up various action plans, with concrete measures to combat honour related violence and oppression. The measures include spreading necessary knowledge about the issue to the various authorities handling honour related cases and thus faced by the complexity of the problem.

In Sweden there is no law that specifically regulates crimes of honour, with the exception of genital mutilation (Act (1982:316) Prohibiting Female Genital Mutilation). Other crimes such as murder, assault, gross violation of integrity and molestation, where honour is the underlying motive for the attack, is prosecuted as provided under the provisions of the Criminal Code.

Honour-related problem is new in relation to Swedish legislation and in existing practices in the various authorities. It is there fore particularly important to raise awareness about this violence and oppression, and what this means for the individual victim. (Less)
Abstract (Swedish)
Hedersrelaterat våld och förtryck blev känt i Sverige under 1990-talet, då de första uppmärksammade hedersmorden begicks i landet. Morden på Sara, Pela och Fadime väckte stor debatt i Sverige och man försökte hitta förklaringar till hur detta kunde inträffa och framförallt varför.

Hedersrelaterat våld skiljer sig från andra våldsformer mot kvinnor på ett flertal sätt. Det som är viktigt att framhålla är att hederstänkandet inte är kopplat till en viss religion, nationalitet eller etnicitet, utan det är traditioner som är djupt rotade i olika samhällsgrupper.

Även om det är hedersmord som uppmärksammas mest i media och samhällsdebatten, är det viktigt att inte glömma det faktum att mord enbart är toppen av isberget av patriarkalt... (More)
Hedersrelaterat våld och förtryck blev känt i Sverige under 1990-talet, då de första uppmärksammade hedersmorden begicks i landet. Morden på Sara, Pela och Fadime väckte stor debatt i Sverige och man försökte hitta förklaringar till hur detta kunde inträffa och framförallt varför.

Hedersrelaterat våld skiljer sig från andra våldsformer mot kvinnor på ett flertal sätt. Det som är viktigt att framhålla är att hederstänkandet inte är kopplat till en viss religion, nationalitet eller etnicitet, utan det är traditioner som är djupt rotade i olika samhällsgrupper.

Även om det är hedersmord som uppmärksammas mest i media och samhällsdebatten, är det viktigt att inte glömma det faktum att mord enbart är toppen av isberget av patriarkalt våld. Hot, trakasserier, misshandel och husarrest är vanligt förekommande bestraffningar för att få en kvinna att anpassa sig till gällande normer. Mord ses som en sista utväg och det blir det enda sätt att återställa hedern på, när en kvinna skämt ut familjen och släkten offentligt. Genom att återställa hedern vinner man tillbaka omgivningens respekt.

Hedersvåld och förtryck är ett problem i stora delar av världen och har på senare år, mer specifikt uppmärksammats internationellt genom olika resolutioner, deklarationer samt genom uttalanden från framträdande personer inom FN, som har uppmanat medlemsstater att motverka, utreda och beivra våld och förtryck i hederns namn.

Europakonventionen, som implementerats i Sverige och därmed gäller som svensk lag, förbjuder genom flera artiklar hedersrelaterat våld och förtryck. Staten måste verka för att dessa artiklar följs då underlåtenhet att göra detta betraktas som ett konventionsbrott. Under 2000-talet har den svenska regeringen utarbetat olika handlingsplaner innehållande konkreta åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Åtgärderna innebär bland annat att spridande av nödvändig kunskap hos olika myndigheter som handlägger hedersärenden och som därmed ställs inför hedersproblematiken.

I Sverige finns det ingen lag som särskilt reglerar hedersbrott, med undantag från könsstympning (Lagen med förbud om könsstympning av kvinnor (1982:316)). Övriga brott såsom mord, misshandel, grov fridskränkning och ofredande, där heder är det bakomliggande motivet för dådet, lagförs enligt vad som stadgas enligt bestämmelserna i Brottsbalken.

Hedersproblematiken är ny i förhållande till svenska lagar och existerande rutiner inom olika myndigheter. Därför är det särskilt viktigt att höja kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck och om vad detta innebär för det enskilda offret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mejia Urquilla, Carolina LU
supervisor
organization
alternative title
Restoring honor - a study on how the Swedish state takes legal proceedings and provides protection against honor related violence and oppression
course
JUR092 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
2277020
date added to LUP
2012-02-16 14:41:10
date last changed
2012-03-01 23:45:40
@misc{2277020,
 abstract   = {Honour-related violence and oppression became known in Sweden during the 1990s, when the first high-profile honour murders were committed in the country. The murders of Sara, Pela and Fadime raised an intensive debate in Sweden and we tried to find explanations for how this could have happened, and above all why.

Honour-related violence differs from other forms of violence against women in several ways. It is important not to associate honour mentality with a particular religion, nationality or ethnicity, because it's a tradition, deeply rooted in different social groups.

Although it’s the murders that get the most attention in the media and public debate, it is important not to forget the fact that the murders only are the tip of the iceberg of patriarchal violence. Threats, harassment, beatings and house arrest are commonly used as punishments to make women adapt to the group norms. Only by restoring the honour can you regain the respect of the group. 

Honour violence and oppression is a problem in many parts of the world, but has in recent years, been specifically acknowledged through various resolutions, declarations and statements by leading figures in the UN, who have urged member states to prevent, investigate and combat violence and oppression in the name of honour.

The European Convention, that has been implemented in Sweden and thus applies to Swedish law, prohibits through several articles honour related violence and oppression. The state must work to ensure that these articles are followed because the failure to do so is considered as a conventional offense. 

During the 2000s, the Swedish government has drawn up various action plans, with concrete measures to combat honour related violence and oppression. The measures include spreading necessary knowledge about the issue to the various authorities handling honour related cases and thus faced by the complexity of the problem.

In Sweden there is no law that specifically regulates crimes of honour, with the exception of genital mutilation (Act (1982:316) Prohibiting Female Genital Mutilation). Other crimes such as murder, assault, gross violation of integrity and molestation, where honour is the underlying motive for the attack, is prosecuted as provided under the provisions of the Criminal Code.

Honour-related problem is new in relation to Swedish legislation and in existing practices in the various authorities. It is there fore particularly important to raise awareness about this violence and oppression, and what this means for the individual victim.},
 author    = {Mejia Urquilla, Carolina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att återställa hedern- En studie om hur den svenska staten lagför och skyddar mot hedersrelaterat våld och förtryck},
 year     = {2011},
}