Advanced

Vad fan är hög standard?

Cronhamn, Malcolm LU (2012) MKVK02 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Människor med liknande former av social status tenderar vanligen att föredra liknande produkter. Denna uppsats behandlar utifrån en kvalitativ ansats marknadsföringsmaterial gjort av Mercedes och Skoda. Mercedes marknadsför sig genom att framhäva bilen som en statussymbol. Skoda marknadsför sig främst genom att betona bilen som en bruksprodukt. Uppsatsen fokuserar på tre teman utifrån vilka man kan förstå de mest väsentliga skillnaderna i hur dessa båda företag bedriver sin marknadsföring och hur de därmed förhåller sig till, befäster och vidarebefordrar olika föreställningar om social status i dagens samhälle. Dessa tre teman är:

1. Individen och kollektivet
2. Statussymbol och bruksprodukt
3. Mytologier

Teoretiskt utgår... (More)
Människor med liknande former av social status tenderar vanligen att föredra liknande produkter. Denna uppsats behandlar utifrån en kvalitativ ansats marknadsföringsmaterial gjort av Mercedes och Skoda. Mercedes marknadsför sig genom att framhäva bilen som en statussymbol. Skoda marknadsför sig främst genom att betona bilen som en bruksprodukt. Uppsatsen fokuserar på tre teman utifrån vilka man kan förstå de mest väsentliga skillnaderna i hur dessa båda företag bedriver sin marknadsföring och hur de därmed förhåller sig till, befäster och vidarebefordrar olika föreställningar om social status i dagens samhälle. Dessa tre teman är:

1. Individen och kollektivet
2. Statussymbol och bruksprodukt
3. Mytologier

Teoretiskt utgår uppsatsen från Veblens (2007) resonemang om skrytkonsumtion, Bourdieus (1993) tankar om symboliska statusfält och Barthes (2000) diskussioner kring mytologier. Sammantaget kan man se att Mercedes marknadsföring representerar dagens samhälle med ökad individualisering, ökad skrytkonsumtion och det konstanta begäret av att få mer. Skoda representerar istället ett samhälle där kollektivet betonas och där konsumtion görs mer efter behov än begär. De två berörda företagens marknadsföring har undersökts grundligt och jämförs hela tiden i uppsatsen för att se hur de på olika vis befäster eller vidarebefordrar de uppfattningar människor har om social status i dagens samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronhamn, Malcolm LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social status, Skoda, Symbolisk kommunikation, Mercedes, Skrytkonsumtion, Marknadsföring, Målgrupper
language
Swedish
id
2277581
date added to LUP
2012-01-23 11:41:44
date last changed
2014-09-04 08:36:13
@misc{2277581,
 abstract   = {Människor med liknande former av social status tenderar vanligen att föredra liknande produkter. Denna uppsats behandlar utifrån en kvalitativ ansats marknadsföringsmaterial gjort av Mercedes och Skoda. Mercedes marknadsför sig genom att framhäva bilen som en statussymbol. Skoda marknadsför sig främst genom att betona bilen som en bruksprodukt. Uppsatsen fokuserar på tre teman utifrån vilka man kan förstå de mest väsentliga skillnaderna i hur dessa båda företag bedriver sin marknadsföring och hur de därmed förhåller sig till, befäster och vidarebefordrar olika föreställningar om social status i dagens samhälle. Dessa tre teman är: 

1.	Individen och kollektivet
2.	Statussymbol och bruksprodukt
3.	Mytologier

Teoretiskt utgår uppsatsen från Veblens (2007) resonemang om skrytkonsumtion, Bourdieus (1993) tankar om symboliska statusfält och Barthes (2000) diskussioner kring mytologier. Sammantaget kan man se att Mercedes marknadsföring representerar dagens samhälle med ökad individualisering, ökad skrytkonsumtion och det konstanta begäret av att få mer. Skoda representerar istället ett samhälle där kollektivet betonas och där konsumtion görs mer efter behov än begär. De två berörda företagens marknadsföring har undersökts grundligt och jämförs hela tiden i uppsatsen för att se hur de på olika vis befäster eller vidarebefordrar de uppfattningar människor har om social status i dagens samhälle.},
 author    = {Cronhamn, Malcolm},
 keyword   = {Social status,Skoda,Symbolisk kommunikation,Mercedes,Skrytkonsumtion,Marknadsföring,Målgrupper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad fan är hög standard?},
 year     = {2012},
}