Advanced

Könsrollerna i julklappssäcken - En studie om leksakers betydelse för barns identitetsskapande och konsumtion

Straub, Louise LU (2012) MKVK02 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Med leksakskataloger som grund har syftet med denna uppsats varit att se hur genus, konsumtion och myter kommer till uttryck i reklam som riktar sig till barn samt att se på leksakers betydelse för barns identitetsskapande. Genom en kvalitativ textanalys av katalogerna har bilder valts ut och placerats under olika teman. Dessa teman är genomgående i uppsatsen, såväl i teoridelen som i analysen.
För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att utgå från följande frågor:
- Hur representeras barnen i leksakskatalogerna år 2011?
- Hur kommer genus och könsroller till uttryck genom leksakernas konstruktion?
- Vilken betydelse kan leksakskonsumtionen ha för barns utveckling av könsroller?
- På vilket sätt upprätthåller medierna mytologierna... (More)
Med leksakskataloger som grund har syftet med denna uppsats varit att se hur genus, konsumtion och myter kommer till uttryck i reklam som riktar sig till barn samt att se på leksakers betydelse för barns identitetsskapande. Genom en kvalitativ textanalys av katalogerna har bilder valts ut och placerats under olika teman. Dessa teman är genomgående i uppsatsen, såväl i teoridelen som i analysen.
För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att utgå från följande frågor:
- Hur representeras barnen i leksakskatalogerna år 2011?
- Hur kommer genus och könsroller till uttryck genom leksakernas konstruktion?
- Vilken betydelse kan leksakskonsumtionen ha för barns utveckling av könsroller?
- På vilket sätt upprätthåller medierna mytologierna rörande könsideologi och stereotyper?
Resultatet av studien visade att leksakskatalogerna är konstruerade utifrån historiska ideologier. Hur flickor och pojkar bör vara, se ut och bete sig kommer tydligt till uttryck och visar på hur mytologier rörande könsideologin etc. är bakomliggande även i reklam som är riktad till barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Straub, Louise LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
privata och offentliga sfären, den manliga betraktaren, det symboliska våldet, myter, Jagbildning, stereotyper, konsumtionssamhället, genus, barn och reklam
language
Swedish
id
2277795
date added to LUP
2012-01-23 11:52:38
date last changed
2014-09-04 08:36:03
@misc{2277795,
 abstract   = {Med leksakskataloger som grund har syftet med denna uppsats varit att se hur genus, konsumtion och myter kommer till uttryck i reklam som riktar sig till barn samt att se på leksakers betydelse för barns identitetsskapande. Genom en kvalitativ textanalys av katalogerna har bilder valts ut och placerats under olika teman. Dessa teman är genomgående i uppsatsen, såväl i teoridelen som i analysen.
För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att utgå från följande frågor: 
-	Hur representeras barnen i leksakskatalogerna år 2011?
-	Hur kommer genus och könsroller till uttryck genom leksakernas konstruktion?
-	Vilken betydelse kan leksakskonsumtionen ha för barns utveckling av könsroller?
-	På vilket sätt upprätthåller medierna mytologierna rörande könsideologi och stereotyper?
Resultatet av studien visade att leksakskatalogerna är konstruerade utifrån historiska ideologier. Hur flickor och pojkar bör vara, se ut och bete sig kommer tydligt till uttryck och visar på hur mytologier rörande könsideologin etc. är bakomliggande även i reklam som är riktad till barn.},
 author    = {Straub, Louise},
 keyword   = {privata och offentliga sfären,den manliga betraktaren,det symboliska våldet,myter,Jagbildning,stereotyper,konsumtionssamhället,genus,barn och reklam

},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsrollerna i julklappssäcken - En studie om leksakers betydelse för barns identitetsskapande och konsumtion},
 year     = {2012},
}