Advanced

"Mina drömmars stad": En kvalitativ studie av Stockholms marknadsföring

Larsson, Nike LU (2012) MKVA21 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I dagens globaliserade värld utvecklar allt fler städer varumärkeskoncept för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft, besökare och investeringar. Städer marknadsförs idag till stor del efter ekonomiska principer, där man på olika sätt försöker göra staden ”säljbar” och attraktiv inför omvärlden. Detta kan ses i relation till teorin om att samhälle och kultur alltmer präglas av konsumtion och kommersialism.
Stockholm lanserade år 2007 varumärket ”Stockholm- The Capital of Scandinavia”, ett varumärke som syftar till att övertyga omvärlden om att Stockholm är den viktigaste staden i Norden. Denna studie syftar till att utifrån ett sändarperspektiv analysera och studera Stockholms marknadsföring. Jag... (More)
I dagens globaliserade värld utvecklar allt fler städer varumärkeskoncept för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft, besökare och investeringar. Städer marknadsförs idag till stor del efter ekonomiska principer, där man på olika sätt försöker göra staden ”säljbar” och attraktiv inför omvärlden. Detta kan ses i relation till teorin om att samhälle och kultur alltmer präglas av konsumtion och kommersialism.
Stockholm lanserade år 2007 varumärket ”Stockholm- The Capital of Scandinavia”, ett varumärke som syftar till att övertyga omvärlden om att Stockholm är den viktigaste staden i Norden. Denna studie syftar till att utifrån ett sändarperspektiv analysera och studera Stockholms marknadsföring. Jag intresserar mig för hur Stockholms stad argumenterar för den marknadsförda bild de konstruerat, på vilket sätt staden marknadsförs och vad som motiverat att varumärket utvecklats. Därtill syftar studien till att sätta citybrandnig i en större samhällelig och kulturell kontext genom att studera varumärkeskonceptet i relation till teorin att samhället alltmer präglas av konsumtion. En retorisk textanalys används för att studera vilka övertalningsmedel och argument som präglar Stockholms stads marknadsföringsbroschyr ”Vision 2030”. Jag har även valt att intervjua företrädare från Stockholms stad som på olika sätt varit inblandade i utvecklingen av Stockholms varumärke för att få en insyn och en kunskap kring vad som motiverat utformandet av varumärket.
Textanalysen uppenbarar att Stockholms stad försöker marknadsföra en begärlig och åtråvärd livsstil. I den konsumtionspräglade tid vi lever i är livsstilen något som kan förvärvas och skapas. Stockholms stad vill marknadsföra ”Stockholms-livsstilen” som något som väcker begär och åtrå.
Analysen av intervjumaterialet tyder på att Stockholms stad inser vikten av att erhålla symboliskt kulturellt kapital för att locka till sig potentiella konsumenter. Därtill framgår det att varumärket utformats för att göra Stockholms positionering och profil mer konkurrenskraftig. Vidare uppenbaras det att det finns ett produktliknande synsätt som präglar Stockholms varumärkeskoncept. Avslutningsvis konstateras det att marknadsföringen av städer kan ses som karaktäristiskt för den konsumtionspräglade tid vi lever i. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Nike LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
konsumtion, City branding, retorik, strategisk kommunikation, Stockholm
language
Swedish
id
2277809
date added to LUP
2012-01-31 09:10:53
date last changed
2014-09-04 08:36:03
@misc{2277809,
 abstract   = {I dagens globaliserade värld utvecklar allt fler städer varumärkeskoncept för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft, besökare och investeringar. Städer marknadsförs idag till stor del efter ekonomiska principer, där man på olika sätt försöker göra staden ”säljbar” och attraktiv inför omvärlden. Detta kan ses i relation till teorin om att samhälle och kultur alltmer präglas av konsumtion och kommersialism. 
    Stockholm lanserade år 2007 varumärket ”Stockholm- The Capital of Scandinavia”, ett varumärke som syftar till att övertyga omvärlden om att Stockholm är den viktigaste staden i Norden. Denna studie syftar till att utifrån ett sändarperspektiv analysera och studera Stockholms marknadsföring. Jag intresserar mig för hur Stockholms stad argumenterar för den marknadsförda bild de konstruerat, på vilket sätt staden marknadsförs och vad som motiverat att varumärket utvecklats. Därtill syftar studien till att sätta citybrandnig i en större samhällelig och kulturell kontext genom att studera varumärkeskonceptet i relation till teorin att samhället alltmer präglas av konsumtion. En retorisk textanalys används för att studera vilka övertalningsmedel och argument som präglar Stockholms stads marknadsföringsbroschyr ”Vision 2030”. Jag har även valt att intervjua företrädare från Stockholms stad som på olika sätt varit inblandade i utvecklingen av Stockholms varumärke för att få en insyn och en kunskap kring vad som motiverat utformandet av varumärket. 
   Textanalysen uppenbarar att Stockholms stad försöker marknadsföra en begärlig och åtråvärd livsstil. I den konsumtionspräglade tid vi lever i är livsstilen något som kan förvärvas och skapas. Stockholms stad vill marknadsföra ”Stockholms-livsstilen” som något som väcker begär och åtrå. 
Analysen av intervjumaterialet tyder på att Stockholms stad inser vikten av att erhålla symboliskt kulturellt kapital för att locka till sig potentiella konsumenter. Därtill framgår det att varumärket utformats för att göra Stockholms positionering och profil mer konkurrenskraftig. Vidare uppenbaras det att det finns ett produktliknande synsätt som präglar Stockholms varumärkeskoncept. Avslutningsvis konstateras det att marknadsföringen av städer kan ses som karaktäristiskt för den konsumtionspräglade tid vi lever i.},
 author    = {Larsson, Nike},
 keyword   = {konsumtion,City branding,retorik,strategisk kommunikation,Stockholm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Mina drömmars stad": En kvalitativ studie av Stockholms marknadsföring},
 year     = {2012},
}