Advanced

Styrelsearbete i mindre innovationsbolag

Franzén, Julius LU ; Matsson, Andreas LU and Hartman, Gustav LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Styrelsearbete i mindre innovationsbolag

Seminariedatum: 13 januari 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Andreas Matsson, Gustav Hartman, Julius Franzén

Handledare: Claes Svensson

Fem nyckelord: Corporate governance, mindre innovationsbolag,nyckelfaktorer,styrelsearbete, innovation

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa och empiriskt pröva en teoretisk referensram om hur styrelsen arbetar i mindre innovationsbolag, med tonvikt på vilka specifika nyckelfaktorer styrelsen kan bidra med.

Metod: Med hjälp av en abduktiv ansats har en kvalitativ fallstudie utförts. Primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och den teori som har använts... (More)
Examensarbetets titel: Styrelsearbete i mindre innovationsbolag

Seminariedatum: 13 januari 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Andreas Matsson, Gustav Hartman, Julius Franzén

Handledare: Claes Svensson

Fem nyckelord: Corporate governance, mindre innovationsbolag,nyckelfaktorer,styrelsearbete, innovation

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa och empiriskt pröva en teoretisk referensram om hur styrelsen arbetar i mindre innovationsbolag, med tonvikt på vilka specifika nyckelfaktorer styrelsen kan bidra med.

Metod: Med hjälp av en abduktiv ansats har en kvalitativ fallstudie utförts. Primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och den teori som har använts är hämtade från litteratur inom corporate governance och vetenskapliga artiklar som behandlar mindre innovationsbolag.

Teoretiska perspektiv: Utifrån resource dependency- och resource based view teorin har en teoretisk referensram skapats.

Empiri: Det empiriska materialet är uppbyggt på två intervjuer med styrelserepresentanter från två valda fallbolag. Det empiriska resultatet visade hur styrelsen arbetade med bolagets interna och externa nyckelfaktorer.

Resultat: Uppsatsens resultat är att referensramen till stor del stämde överens med det empiriska resultatet. Efter empirisk prövning av den ursprungliga referensramen har en ny referensram skapats, som har en högre grad av generalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Franzén, Julius LU ; Matsson, Andreas LU and Hartman, Gustav LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
2277926
date added to LUP
2012-02-21 14:13:04
date last changed
2012-02-21 14:13:04
@misc{2277926,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Styrelsearbete i mindre innovationsbolag

Seminariedatum: 13 januari 2012

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Andreas Matsson, Gustav Hartman, Julius Franzén

Handledare: Claes Svensson

Fem nyckelord: Corporate governance, mindre innovationsbolag,nyckelfaktorer,styrelsearbete, innovation

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa och empiriskt pröva en teoretisk referensram om hur styrelsen arbetar i mindre innovationsbolag, med tonvikt på vilka specifika nyckelfaktorer styrelsen kan bidra med.

Metod: Med hjälp av en abduktiv ansats har en kvalitativ fallstudie utförts. Primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och den teori som har använts är hämtade från litteratur inom corporate governance och vetenskapliga artiklar som behandlar mindre innovationsbolag.

Teoretiska perspektiv: Utifrån resource dependency- och resource based view teorin har en teoretisk referensram skapats.

Empiri: Det empiriska materialet är uppbyggt på två intervjuer med styrelserepresentanter från två valda fallbolag. Det empiriska resultatet visade hur styrelsen arbetade med bolagets interna och externa nyckelfaktorer.

Resultat: Uppsatsens resultat är att referensramen till stor del stämde överens med det empiriska resultatet. Efter empirisk prövning av den ursprungliga referensramen har en ny referensram skapats, som har en högre grad av generalitet.},
 author    = {Franzén, Julius and Matsson, Andreas and Hartman, Gustav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsearbete i mindre innovationsbolag},
 year     = {2012},
}