Advanced

Beteendemönster och styrelseeffektivitet: Bolagsstyrning i en interpersonell kontext

Palmqvist, Carl-William LU ; Söderberg, Anders and Yjord, Robin (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract
Due to severe methodological and practical difficulties, research on corporate governance in general and board performance in particular is dominated by relatively shallow models. So called black box studies are very common, and are contrasted mainly by conceptual models without any quantitative ambitions. This paper peeks into the black box, exploring the interpersonal context within the board room and its relationship to board performance. A number of tentative conclusions are drawn, but the minimal sample leaves little room for certainty. The role of affection seems particularly interesting, it seems to be a key in how the board looks upon itself and operates: as a group with common interests and values, or as a collection of separate... (More)
Due to severe methodological and practical difficulties, research on corporate governance in general and board performance in particular is dominated by relatively shallow models. So called black box studies are very common, and are contrasted mainly by conceptual models without any quantitative ambitions. This paper peeks into the black box, exploring the interpersonal context within the board room and its relationship to board performance. A number of tentative conclusions are drawn, but the minimal sample leaves little room for certainty. The role of affection seems particularly interesting, it seems to be a key in how the board looks upon itself and operates: as a group with common interests and values, or as a collection of separate interests wrestling for control. Looking forwards, researchers should try to collaborate more with consultants to overcome the issues with access. These issues need to be resolved to a much greater extent before research can progress. (Less)
Abstract (Swedish)
På grund av svåra metodologiska och praktiska svårigheter domineras forskning om bolagsstyrning i allmänhet och styrelseeffektivitet i synnerhet av relativt ytliga modeller. Så kallade black boxstudier är mycket vanliga, och kontrasteras mest av rent konceptuella modeller utan kvantitativa amibitioner. Den här uppsatsen kikar in i den svarta lådan och utforskar den interpersonella kontexten i styrelserummet, och dess koppling till styrelseeffektivitet. Ett antal slutsatser dras, men det begränsade underlaget lämnar mycket att önska i form av deras säkerhet. Samhörighetens roll verkar vara av särskilt intressant, och dess betydelse för hur styrelsen ser på sig själv och arbetar: som en grupp med gemensamma intressen och värderingar, eller... (More)
På grund av svåra metodologiska och praktiska svårigheter domineras forskning om bolagsstyrning i allmänhet och styrelseeffektivitet i synnerhet av relativt ytliga modeller. Så kallade black boxstudier är mycket vanliga, och kontrasteras mest av rent konceptuella modeller utan kvantitativa amibitioner. Den här uppsatsen kikar in i den svarta lådan och utforskar den interpersonella kontexten i styrelserummet, och dess koppling till styrelseeffektivitet. Ett antal slutsatser dras, men det begränsade underlaget lämnar mycket att önska i form av deras säkerhet. Samhörighetens roll verkar vara av särskilt intressant, och dess betydelse för hur styrelsen ser på sig själv och arbetar: som en grupp med gemensamma intressen och värderingar, eller som en rad särintressen vilka kämpar mot varandra om kontroll. Ser man framåt bör forskare överväga att samarbeta med konsulter i högre utsträckning, för att komma åt problematiken med briställig tillgång. De problemen måste lösas på ett mycket mer tillfredsställande sätt för att forskningen på allvar ska kunna fortskrida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmqvist, Carl-William LU ; Söderberg, Anders and Yjord, Robin
supervisor
organization
alternative title
Beteendemönster och styrelseeffektivitet
Bolagsstyrning i en interpersonell kontext
Gruppdynamik och styrelseeffektivitet
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Styrelseeffektivitet, bolagsstyrning, corporate governance, black box, gruppdynamik, FIRO, FIRO-B, kvalitet, interpersonell kontext, självskattning, enkät, beteendemönster, samhörighet, tillhörighet, kontroll, service
language
Swedish
id
2277943
date added to LUP
2012-03-08 16:57:33
date last changed
2012-03-08 16:57:33
@misc{2277943,
 abstract   = {Due to severe methodological and practical difficulties, research on corporate governance in general and board performance in particular is dominated by relatively shallow models. So called black box studies are very common, and are contrasted mainly by conceptual models without any quantitative ambitions. This paper peeks into the black box, exploring the interpersonal context within the board room and its relationship to board performance. A number of tentative conclusions are drawn, but the minimal sample leaves little room for certainty. The role of affection seems particularly interesting, it seems to be a key in how the board looks upon itself and operates: as a group with common interests and values, or as a collection of separate interests wrestling for control. Looking forwards, researchers should try to collaborate more with consultants to overcome the issues with access. These issues need to be resolved to a much greater extent before research can progress.},
 author    = {Palmqvist, Carl-William and Söderberg, Anders and Yjord, Robin},
 keyword   = {Styrelseeffektivitet,bolagsstyrning,corporate governance,black box,gruppdynamik,FIRO,FIRO-B,kvalitet,interpersonell kontext,självskattning,enkät,beteendemönster,samhörighet,tillhörighet,kontroll,service},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beteendemönster och styrelseeffektivitet: Bolagsstyrning i en interpersonell kontext},
 year     = {2012},
}