Advanced

Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning - En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD

Lindström, Johan; Svensson, Magnus and Wirén, Emma (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning – En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD.
Tema: Företagsekonomi, Bolagsstyrning, Kandidatuppsats 15 Akademiska
Poäng, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Seminariedatum: 2012-01-13
Författare: Lindström Johan, Svensson Magnus & Wirén Emma
Handledare: Kärreman Matts, Ekonomie doktor & Universitetslektor
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett agentteoretiskt perspektiv undersöka ägarstrukturers och ägarbeteendens samband med utformning av rörlig ersättning till verkställande direktör i portföljföretag, med fokus på institutionellt ägande.
Metod: Kvantitativ metod, Korrelationsanalys... (More)
Titel: Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning – En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD.
Tema: Företagsekonomi, Bolagsstyrning, Kandidatuppsats 15 Akademiska
Poäng, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Seminariedatum: 2012-01-13
Författare: Lindström Johan, Svensson Magnus & Wirén Emma
Handledare: Kärreman Matts, Ekonomie doktor & Universitetslektor
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett agentteoretiskt perspektiv undersöka ägarstrukturers och ägarbeteendens samband med utformning av rörlig ersättning till verkställande direktör i portföljföretag, med fokus på institutionellt ägande.
Metod: Kvantitativ metod, Korrelationsanalys och Multipel Regressionsanalys
Empiri: Studien innefattar åren 2006, 2008 och 2010. Urvalet består av 40-41 företag per år från OMX Stockholm Large Cap. Institutioner omfattar Fristedt & Sundqvists (2006 och 2008 års) definition av ”Institutionssfären”.
Slutsatser: Sannolikheten för att institutionella ägare använder exit för att utöva inflytande är större än voice. Motsatsen gäller för icke- institutionella ägare. Institutionella ägare som grupp påverkar inte den rörliga ersättningen till VD i portföljföretag. Ägarbeteende utifrån exit och voice har betydelse för sammansättningen av den rörliga ersättningen till VD.
Nyckelord Agentteori, Exit & Voice, Ägarstruktur, Ägarbeteende, Institutionellt Ägande, Rörlig Ersättning, VD, Multipel Regressionsanalys. (Less)
Abstract
Title: Institutional ownership and its impact on variable remuneration – A survey of the relation between institutional ownership in Swedish listed companies and the proportion of variable remuneration to the CEO.
Subject: Business Administration, Bachelor Thesis in Corporate Governance, 15 ECTS credits, School of Management and Economics, Lund University
Seminar date: 2012-01-13
Authors: Lindström Johan, Svensson Magnus & Wirén Emma
Advisor: Kärreman Matts, Doctor of Economics & Assistant professor
Purpose: The purpose of this thesis is to use an agency theory perspective to examine whether ownership structure and ownership behavior is related to the design of variable remuneration to the CEO, focusing on institutional ownership.
... (More)
Title: Institutional ownership and its impact on variable remuneration – A survey of the relation between institutional ownership in Swedish listed companies and the proportion of variable remuneration to the CEO.
Subject: Business Administration, Bachelor Thesis in Corporate Governance, 15 ECTS credits, School of Management and Economics, Lund University
Seminar date: 2012-01-13
Authors: Lindström Johan, Svensson Magnus & Wirén Emma
Advisor: Kärreman Matts, Doctor of Economics & Assistant professor
Purpose: The purpose of this thesis is to use an agency theory perspective to examine whether ownership structure and ownership behavior is related to the design of variable remuneration to the CEO, focusing on institutional ownership.
Methodology: Quantitative method, Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis Empirical foundation: The study includes the years 2006, 2008 and 2010. The sample consists of 40-41 companies per year from OMX Stockholm Large Cap. The term institution includes Fristedt & Sundqvist (year 2006 and 2008) definition of “Institutionssfären”.
Conclusion: The likelihood of institutional owners using exit to exercise influence is greater than the use of voice. The opposite applies for non-institutional owners. Institutional owners as a group do not affect the variable remuneration to the CEO in portfolio companies. Owner behavior based on exit and voice influence the composition of the variable remuneration to the CEO.
Key words: Agency Theory, Exit & Voice, Ownership Structure, Institutional Ownership, Variable Remuneration, CEO, Multiple Regression (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Johan; Svensson, Magnus and Wirén, Emma
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Agentteori, Exit & Voice, Ägarstruktur, Ägarbeteende, Institutionellt Ägande, Rörlig Ersättning, VD, Multipel Regressionsanalys
language
Swedish
id
2277989
date added to LUP
2012-02-02 15:35:54
date last changed
2012-02-02 15:35:54
@misc{2277989,
 abstract   = {Title: Institutional ownership and its impact on variable remuneration – A survey of the relation between institutional ownership in Swedish listed companies and the proportion of variable remuneration to the CEO.
Subject: Business Administration, Bachelor Thesis in Corporate Governance, 15 ECTS credits, School of Management and Economics, Lund University
Seminar date: 2012-01-13
Authors: Lindström Johan, Svensson Magnus & Wirén Emma 
Advisor: Kärreman Matts, Doctor of Economics & Assistant professor
Purpose: The purpose of this thesis is to use an agency theory perspective to examine whether ownership structure and ownership behavior is related to the design of variable remuneration to the CEO, focusing on institutional ownership.
Methodology: Quantitative method, Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis Empirical foundation: The study includes the years 2006, 2008 and 2010. The sample consists of 40-41 companies per year from OMX Stockholm Large Cap. The term institution includes Fristedt & Sundqvist (year 2006 and 2008) definition of “Institutionssfären”.
Conclusion: The likelihood of institutional owners using exit to exercise influence is greater than the use of voice. The opposite applies for non-institutional owners. Institutional owners as a group do not affect the variable remuneration to the CEO in portfolio companies. Owner behavior based on exit and voice influence the composition of the variable remuneration to the CEO.
Key words: Agency Theory, Exit & Voice, Ownership Structure, Institutional Ownership, Variable Remuneration, CEO, Multiple Regression},
 author    = {Lindström, Johan and Svensson, Magnus and Wirén, Emma},
 keyword   = {Agentteori,Exit & Voice,Ägarstruktur,Ägarbeteende,Institutionellt Ägande,Rörlig Ersättning,VD,Multipel Regressionsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Institutionellt ägande och dess inverkan på rörlig ersättning - En kartläggning av samband mellan institutionellt ägande i svenska börsbolag och andelen rörlig ersättning till VD},
 year     = {2012},
}