Advanced

First precise U-Pb ages of mafic dykes from the São Francisco Craton : initial barcoding of the São Francisco-Congo Craton

Silveira, Eduardo Miranda da (2011) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
São Francisco-kratonen i Sydamerika är en mycket gammal landmassa som bär spår av upprepade extensionella händelser då magmor från manteln transporterades uppåt och kristalliserade som diabas. Tidigare försök att åldersbestämma dessa gångbergarter är få och begränsade till radiometriska metoder som är känsliga för metamorfos och vittring. I denna studie har diabaser från Uauá-blocket och Curaçá-bältet i nordöstra delen av kratonen, samt från Chapada Diamantina-regionen i centrala delen, daterats med U-Pb analys av zirkon och baddeleyit. Åldrar på 2726.2 ± 3.2 and 2623.8 ± 7.0 Ma (Ma = miljoner år) erhölls för diabasgångar från Uauá-blocket med noritisk respektive tholeitisk sammansättning. Dessa resultat överensstämmer med tidigare... (More)
São Francisco-kratonen i Sydamerika är en mycket gammal landmassa som bär spår av upprepade extensionella händelser då magmor från manteln transporterades uppåt och kristalliserade som diabas. Tidigare försök att åldersbestämma dessa gångbergarter är få och begränsade till radiometriska metoder som är känsliga för metamorfos och vittring. I denna studie har diabaser från Uauá-blocket och Curaçá-bältet i nordöstra delen av kratonen, samt från Chapada Diamantina-regionen i centrala delen, daterats med U-Pb analys av zirkon och baddeleyit. Åldrar på 2726.2 ± 3.2 and 2623.8 ± 7.0 Ma (Ma = miljoner år) erhölls för diabasgångar från Uauá-blocket med noritisk respektive tholeitisk sammansättning. Dessa resultat överensstämmer med tidigare publicerade, men mindre exakta, Sm-Nd åldrar. Diabasgångar från Curaçá and Chapada Diamantina daterades med hjälp av mineralet baddeleyit till 1506.7 ± 6.9 Ma respektive 1501.0 ± 9.1 Ma. Dessa likåldriga gångsvärmar har olika riktning som konvergerar mot ett centra i norra gränsen av São Francisco Craton. Detta kan tolkas som att magmorna till gångsvärmarna matades från en gemensam magmakälla, möjligen en s.k. mantelplym. Den nya åldern för Curaçá-svärmen är betydligt äldre än vad tidigare dateringsresultat indikerat. Åldersdateringar och resultat av palaeomagnetiska studier indikerar att São Francisco- och Kongo-kratonerna satt ihop i en gemensam landmassa från åtminstone 1500 Ma tills Atlanten öppnades för ca. 130 Ma sedan. Förekomsten av ca. 1500 Ma magmatism i São Francisco-kratonen kommer att hjälpa oss att finna andra kratoner som kan ha suttit ihop med denna landmassa under Mesoproterozoikum. (Less)
Abstract
The São Francisco Craton (SFC) is an Archaean craton that hosts a significant number of mafic intrusions. Previous attempts to date the igneous emplacement of these rocks are limited to a few dates of poor precision or comprise isotopic techniques known to be sensitive to alteration and low-grade metamorphism. Here, dykes from the Uauá Block and the Curaçá belt, in the northeastern portion of the craton, as well as from the Chapada Diamantina region in the central part, were dated using U-Pb on baddeleyite (ID-TIMS) and zircon (SIMS). The older ages of 2726.2 ± 3.2 and 2623.8 ± 7.0 Ma date dykes within the Uauá Block of noritic and tholeiitic compositions, respectively, and agree within error to previously reported, but less precise, Sm-Nd... (More)
The São Francisco Craton (SFC) is an Archaean craton that hosts a significant number of mafic intrusions. Previous attempts to date the igneous emplacement of these rocks are limited to a few dates of poor precision or comprise isotopic techniques known to be sensitive to alteration and low-grade metamorphism. Here, dykes from the Uauá Block and the Curaçá belt, in the northeastern portion of the craton, as well as from the Chapada Diamantina region in the central part, were dated using U-Pb on baddeleyite (ID-TIMS) and zircon (SIMS). The older ages of 2726.2 ± 3.2 and 2623.8 ± 7.0 Ma date dykes within the Uauá Block of noritic and tholeiitic compositions, respectively, and agree within error to previously reported, but less precise, Sm-Nd ages. The dykes from Curaçá and Chapada Diamantina yielded similar baddeleyite U-Pb ages of 1506.7 ± 6.9 Ma and 1501.0 ± 9.1 Ma, respectively, with converging trends indicating a possible magmatic centre located near the western margin of the São Francisco Craton. The new 1506.7 ± 6.9 Ma age for the Curaçá dyke is significantly older than previous published age estimates for this swarm. Current geochronological and palaeomagnetic data suggest a coherent São Francisco - Congo block from at least the late Mesoproterozoic until the opening of the South Atlantic (ca. 130 Ma ago). The discovery of ca. 1500 Ma intrusions in the São Francisco Craton is a major step forward to a more complete barcode record for the SFC-Congo Craton, which can be used in future palaeoreconstructions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silveira, Eduardo Miranda da
supervisor
organization
alternative title
De första exakta U-Pb dateringarna av diabasgångar från São Francisco Craton (SFC), med implikationer för palaeorekonstruktioner
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
São Francisco Craton, Congo Craton, mafic intrusions, U-Pb baddeleyite, geochronology, São Francisco kraton, Congo kraton, diabas, U-Pb, baddeleyit, geokronologi
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
282
language
English
additional info
Richard Ernst, Ottawa, Ontario, Canada K1T 3Y2 och Elson Paiva de Oliveira, State University of Campinas, Saõ Paulo, Brasilien.
id
2278275
date added to LUP
2012-01-09 16:02:41
date last changed
2012-01-09 16:02:41
@misc{2278275,
 abstract   = {The São Francisco Craton (SFC) is an Archaean craton that hosts a significant number of mafic intrusions. Previous attempts to date the igneous emplacement of these rocks are limited to a few dates of poor precision or comprise isotopic techniques known to be sensitive to alteration and low-grade metamorphism. Here, dykes from the Uauá Block and the Curaçá belt, in the northeastern portion of the craton, as well as from the Chapada Diamantina region in the central part, were dated using U-Pb on baddeleyite (ID-TIMS) and zircon (SIMS). The older ages of 2726.2 ± 3.2 and 2623.8 ± 7.0 Ma date dykes within the Uauá Block of noritic and tholeiitic compositions, respectively, and agree within error to previously reported, but less precise, Sm-Nd ages. The dykes from Curaçá and Chapada Diamantina yielded similar baddeleyite U-Pb ages of 1506.7 ± 6.9 Ma and 1501.0 ± 9.1 Ma, respectively, with converging trends indicating a possible magmatic centre located near the western margin of the São Francisco Craton. The new 1506.7 ± 6.9 Ma age for the Curaçá dyke is significantly older than previous published age estimates for this swarm. Current geochronological and palaeomagnetic data suggest a coherent São Francisco - Congo block from at least the late Mesoproterozoic until the opening of the South Atlantic (ca. 130 Ma ago). The discovery of ca. 1500 Ma intrusions in the São Francisco Craton is a major step forward to a more complete barcode record for the SFC-Congo Craton, which can be used in future palaeoreconstructions.},
 author    = {Silveira, Eduardo Miranda da},
 keyword   = {São Francisco Craton,Congo Craton,mafic intrusions,U-Pb baddeleyite,geochronology,São Francisco kraton,Congo kraton,diabas,U-Pb,baddeleyit,geokronologi},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {First precise U-Pb ages of mafic dykes from the São Francisco Craton : initial barcoding of the São Francisco-Congo Craton},
 year     = {2011},
}