Advanced

Late Weichselian glacial and geomorphological reconstruction of South-Western Scania, Sweden

Barth, Kilian (2011) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
This study was carried out to deliver new insight into the late Weichselian landscape development of South Western Scania and to make regional scale glaciation models of South-Western Scandinavia more accurate.
The goal of this study is to find out how the latest ice advances affected the study area. Until now, it was unclear if all ice advances overrode all parts of the study area or if different areas were affected differently.
The reconstructions presented in this paper are based on an interpretation of the geomorphology and on a sedimentological analysis of a section in Vellinge. The investigated parameters were sedimentary structures, clast provenance and deformation structures. These results were then used to reconstruct the... (More)
This study was carried out to deliver new insight into the late Weichselian landscape development of South Western Scania and to make regional scale glaciation models of South-Western Scandinavia more accurate.
The goal of this study is to find out how the latest ice advances affected the study area. Until now, it was unclear if all ice advances overrode all parts of the study area or if different areas were affected differently.
The reconstructions presented in this paper are based on an interpretation of the geomorphology and on a sedimentological analysis of a section in Vellinge. The investigated parameters were sedimentary structures, clast provenance and deformation structures. These results were then used to reconstruct the depositional environments.

Two diamicts divided by a unit of sorted sediments were observed in Vellinge. While the diamicts are interpreted as subglacial deformation tills formed by two different ice advances from the Baltic basin, the sediments in between represent a deglaciation sequence.

All of the area was overridden by the early stages of the young-Baltic ice advances. Those earlier advances left behind dead-ice in the areas that are hummocky today. This dead-ice diverted the latest stages of the ice advances which only reached the coastal plains. These advances were ice streams and formed the present landscape in their subglacial system while the areas further inland kept their hummocky appearance.
These results imply thin and highly dynamic ice streams for the last part of the late Weichselian. They also imply an early and rapid deglaciation of central Scania. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie utfördes för att få nya insikter i sydvästra Skånes landskapsutveckling under slutfasen av Weichselistiden i syfte att göra existerande regionala glaciationsmodeller pålitligare. Undersökningen inriktades på att utröna hur sydvästra Skåne påverkades av senaste istidens sista isframstötar då det genom tidigare studier inte varit helt klart om dessa överskred hela undersökningsområdet eller endast påverkade delar av detsamma. De modellerna som framställs i detta arbete grundar på sedimentologiska undersökningar utförda i ett vägschakt i Vellinge samt geomorfologisk tolkning av landskapselement i närområdet.
I schaktet påvisades två diamikta enheter, tolkade som subglacialt avsatt morän vid två olika baltiska isframstötar som... (More)
Denna studie utfördes för att få nya insikter i sydvästra Skånes landskapsutveckling under slutfasen av Weichselistiden i syfte att göra existerande regionala glaciationsmodeller pålitligare. Undersökningen inriktades på att utröna hur sydvästra Skåne påverkades av senaste istidens sista isframstötar då det genom tidigare studier inte varit helt klart om dessa överskred hela undersökningsområdet eller endast påverkade delar av detsamma. De modellerna som framställs i detta arbete grundar på sedimentologiska undersökningar utförda i ett vägschakt i Vellinge samt geomorfologisk tolkning av landskapselement i närområdet.
I schaktet påvisades två diamikta enheter, tolkade som subglacialt avsatt morän vid två olika baltiska isframstötar som täckte hela undersökningsområdet från sydlig riktning. Dessa moräner mellanlagras av sorterade sediment, avsatta i samband med avsmältningen av isen från den tidigare isframstöten. I samband med den första baltiska isframstöten avskildes stagnant is nord och nordost om området kring Vellinge, ett område som kallas ‘backlandskapet’ på grund av sin kulliga topografi. Denna dödis avlänkade den senare isframstöten, varför denna enbart överskred de kustnära områden av södra Skåne och formade nutidens subglacialt bildade slättlandskap, medan de områden som är belägna längre in i landet bevarade sitt toppiga utseende från utsmältning av is från den första baltiska isframstöten. Dessa resultat indikerar tunna och högdynamiska isströmmar under Weichselistidens slutfas och också en tidig och snabb isavsmältning av Skånes centrala delar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Barth, Kilian
supervisor
organization
alternative title
Rekonstruktion av glacial utveckling och geomorfologi av sydvästra Skåne under den sen Weichseltid
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Trelleborg, Vellinge, ice stream, Scania, ice lobe, late Weichselian, Malmö, Skåne, Weichsel, Söderslätt, Backlandskapet, isström
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
273
language
English
id
2278525
date added to LUP
2012-01-10 10:58:40
date last changed
2012-01-10 10:58:40
@misc{2278525,
 abstract   = {This study was carried out to deliver new insight into the late Weichselian landscape development of South Western Scania and to make regional scale glaciation models of South-Western Scandinavia more accurate.
The goal of this study is to find out how the latest ice advances affected the study area. Until now, it was unclear if all ice advances overrode all parts of the study area or if different areas were affected differently.
The reconstructions presented in this paper are based on an interpretation of the geomorphology and on a sedimentological analysis of a section in Vellinge. The investigated parameters were sedimentary structures, clast provenance and deformation structures. These results were then used to reconstruct the depositional environments.

Two diamicts divided by a unit of sorted sediments were observed in Vellinge. While the diamicts are interpreted as subglacial deformation tills formed by two different ice advances from the Baltic basin, the sediments in between represent a deglaciation sequence.

All of the area was overridden by the early stages of the young-Baltic ice advances. Those earlier advances left behind dead-ice in the areas that are hummocky today. This dead-ice diverted the latest stages of the ice advances which only reached the coastal plains. These advances were ice streams and formed the present landscape in their subglacial system while the areas further inland kept their hummocky appearance.
These results imply thin and highly dynamic ice streams for the last part of the late Weichselian. They also imply an early and rapid deglaciation of central Scania.},
 author    = {Barth, Kilian},
 keyword   = {Trelleborg,Vellinge,ice stream,Scania,ice lobe,late Weichselian,Malmö,Skåne,Weichsel,Söderslätt,Backlandskapet,isström
},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Late Weichselian glacial and geomorphological reconstruction of South-Western Scania, Sweden},
 year     = {2011},
}