Advanced

Creating an Innovative Culture for User Involvement

Bosson, Jon and Nilsson, Marcus LU (2012) In Master Thesis MTT920 20112
Packaging Logistics
Innovation Engineering
Abstract (Swedish)
Den rådande marknaden har nått en punkt där teknisk innovation och tekniska egenskaper har blivit mindre viktiga konkurrensmedel, varför TechCo har insett vikten av tidig brukarinvolvering i innovationsprocessen. För att kunna dra fördel av brukarinvolvering så krävs det emellertid ett innovativt klimat och en effektiv FFE-process. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pass förberedda TechCo är för brukarinvolvering i FFE. Detta genom att utvärdera deras nuvarande FFE management och rådande innovativa klimat. Vidare kommer ett teoretiskt ramverk att skapas för att beskriva hur TechCo kan förbättr sitt innovativa klimat och hantera sin FFE på ett effektivare sätt. Detta kommer troligtvis göra TechCo mer förberedda för... (More)
Den rådande marknaden har nått en punkt där teknisk innovation och tekniska egenskaper har blivit mindre viktiga konkurrensmedel, varför TechCo har insett vikten av tidig brukarinvolvering i innovationsprocessen. För att kunna dra fördel av brukarinvolvering så krävs det emellertid ett innovativt klimat och en effektiv FFE-process. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pass förberedda TechCo är för brukarinvolvering i FFE. Detta genom att utvärdera deras nuvarande FFE management och rådande innovativa klimat. Vidare kommer ett teoretiskt ramverk att skapas för att beskriva hur TechCo kan förbättr sitt innovativa klimat och hantera sin FFE på ett effektivare sätt. Detta kommer troligtvis göra TechCo mer förberedda för brukarinvolvering i FFE. Tre olika metoder användes för att undersöka FFE i TechCos innovationsprocess, två inifrån och en utifrån. Det kreativa klimatet mättes med hjälp av Ekvallenkäten. Det krävs en innovativ företagskultur för att kunna lyckas med brukarinvolvering. Företagskulturen kan observeras och påverkas genom företagets klimat. Vidare bör FFE-processen effektiviseras, då det underlättar implementeringen av brukarinvolvering. Brukarinvolvering har i sin tur bevisats ha en positiv effekt på FFE-processen. Med ett innovativt klimat och en effektiv FFE-process blir man mer innovativ överlag, samt kan dra full nytta av brukarinvolvering. (Less)
Abstract
As the topical engineering industry has reached a point where technical innovation and technical features have become less important as means of competition, TechCo has realized the importance of user involvement in their early stages of development. However, in order to absorb this new input flow, certain prerequisites are needed namely an innovative climate and a proficient FFE. The purpose of this master thesis is to investigate how prepared TechCo is for user involvement in the FFE. This will be done by evaluating TechCo's current FFE management as well as the prevailing innovative climate. Furthermore, a theoretical framework will be created, describing how TechCo can improve its innovative climate and manage its FFE more... (More)
As the topical engineering industry has reached a point where technical innovation and technical features have become less important as means of competition, TechCo has realized the importance of user involvement in their early stages of development. However, in order to absorb this new input flow, certain prerequisites are needed namely an innovative climate and a proficient FFE. The purpose of this master thesis is to investigate how prepared TechCo is for user involvement in the FFE. This will be done by evaluating TechCo's current FFE management as well as the prevailing innovative climate. Furthermore, a theoretical framework will be created, describing how TechCo can improve its innovative climate and manage its FFE more proficiently. This will make TechCo more prepared for user involvement in the FFE. Three different methods were used in order to examine the FFE of TechCo's innovation process. Two of these were applied inside the FFE and one outside of it. The creative climate was measured through the creative climate questionnaire (CCQ). In order for user involvement to be successful, an innovative culture is needed. Organizational culture can be observed and affected through the climate of an organization. Furthermore, a proficient FFE management should be implemented, as this will enable easier implementation of user involvement. User involvement has in turn been shown to have a positive effect on FFE management. With an innovative climate and proficient FFE, organizations will enhance their overall innovativeness as well as reap the full benefits from user involvement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bosson, Jon and Nilsson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
Skapa en innovativ kultur för brukarinvolvering
course
MTT920 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fuzzy Front End, Innovative Climate, Organizing for Innovation, Innovative Culture, Creative Climate Questionnaire
publication/series
Master Thesis
other publication id
11/5092
language
English
id
2294317
date added to LUP
2012-05-26 09:58:45
date last changed
2016-02-02 20:21:14
@misc{2294317,
 abstract   = {As the topical engineering industry has reached a point where technical innovation and technical features have become less important as means of competition, TechCo has realized the importance of user involvement in their early stages of development. However, in order to absorb this new input flow, certain prerequisites are needed namely an innovative climate and a proficient FFE. The purpose of this master thesis is to investigate how prepared TechCo is for user involvement in the FFE. This will be done by evaluating TechCo's current FFE management as well as the prevailing innovative climate. Furthermore, a theoretical framework will be created, describing how TechCo can improve its innovative climate and manage its FFE more proficiently. This will make TechCo more prepared for user involvement in the FFE. Three different methods were used in order to examine the FFE of TechCo's innovation process. Two of these were applied inside the FFE and one outside of it. The creative climate was measured through the creative climate questionnaire (CCQ). In order for user involvement to be successful, an innovative culture is needed. Organizational culture can be observed and affected through the climate of an organization. Furthermore, a proficient FFE management should be implemented, as this will enable easier implementation of user involvement. User involvement has in turn been shown to have a positive effect on FFE management. With an innovative climate and proficient FFE, organizations will enhance their overall innovativeness as well as reap the full benefits from user involvement.},
 author    = {Bosson, Jon and Nilsson, Marcus},
 keyword   = {Fuzzy Front End,Innovative Climate,Organizing for Innovation,Innovative Culture,Creative Climate Questionnaire},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Master Thesis},
 title    = {Creating an Innovative Culture for User Involvement},
 year     = {2012},
}