Advanced

"Syns man inte så finns man inte..."

Oddson, Minna LU (2012) SOCK01 20112
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det tycks bli allt viktigare för en grupp unga vuxna i samhället att sticka ut med hjälp av symboler och estetiskt uttryck. I denna uppsats har jag intresserat mig för dessa individers inifrånperspektiv med avsikt att nå en ökad förståelse för detta fenomen.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och förstå en grupp unga vuxnas subjektiva motiv till valet av ett starkt individuellt estetiskt uttryck.

Med hjälp av kvalitativa djupintervjuer har jag sökt efter manifesta motiv till varför en grupp unga vuxna väljer ett starkt individuellt estetiskt uttryck. Dessa motiv har sedan med hjälp av sociologisk teori analyserats med avsikt att nå en mer latent nivå. Ur materialet togs tre karaktärstyper fram, dessa tre var... (More)
Bakgrund: Det tycks bli allt viktigare för en grupp unga vuxna i samhället att sticka ut med hjälp av symboler och estetiskt uttryck. I denna uppsats har jag intresserat mig för dessa individers inifrånperspektiv med avsikt att nå en ökad förståelse för detta fenomen.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och förstå en grupp unga vuxnas subjektiva motiv till valet av ett starkt individuellt estetiskt uttryck.

Med hjälp av kvalitativa djupintervjuer har jag sökt efter manifesta motiv till varför en grupp unga vuxna väljer ett starkt individuellt estetiskt uttryck. Dessa motiv har sedan med hjälp av sociologisk teori analyserats med avsikt att nå en mer latent nivå. Ur materialet togs tre karaktärstyper fram, dessa tre var starkt representerade och återkommande genom hela materialet. Dessa karaktärsdrag bör ses som idealtyper vilket betyder att de går in i varandra och således inte existerar i konkret form hos någon av intervjupersonerna. Det intressanta är dock hur dessa idealtyper kan användas för att knyta samman olika typer av motiv och nå en ökad förståelse för dessa.

Slutsats/resultat: De tre karaktärstyperna: trygghetssökaren, pionjären och det förpackade konstverket blev det slutgiltiga resultatet ur mitt material. Jag kom fram till att samtliga intervjupersoner hade dessa tre karaktärer representerade i sin person om än i varierad utsträckning. Med hjälp av sociologisk teori sammanlänkade jag dessa karaktärsdrag med aktuella processer kring identitetsskapande i vår samtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oddson, Minna LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av innebörden bakom det estetiska uttrycket.
course
SOCK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
differentiering, reflexivitet, identitet, livsföring, individuation
language
Swedish
id
2295685
date added to LUP
2012-01-23 09:21:45
date last changed
2012-02-17 14:14:58
@misc{2295685,
 abstract   = {Bakgrund: Det tycks bli allt viktigare för en grupp unga vuxna i samhället att sticka ut med hjälp av symboler och estetiskt uttryck. I denna uppsats har jag intresserat mig för dessa individers inifrånperspektiv med avsikt att nå en ökad förståelse för detta fenomen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och förstå en grupp unga vuxnas subjektiva motiv till valet av ett starkt individuellt estetiskt uttryck. 

Med hjälp av kvalitativa djupintervjuer har jag sökt efter manifesta motiv till varför en grupp unga vuxna väljer ett starkt individuellt estetiskt uttryck. Dessa motiv har sedan med hjälp av sociologisk teori analyserats med avsikt att nå en mer latent nivå. Ur materialet togs tre karaktärstyper fram, dessa tre var starkt representerade och återkommande genom hela materialet. Dessa karaktärsdrag bör ses som idealtyper vilket betyder att de går in i varandra och således inte existerar i konkret form hos någon av intervjupersonerna. Det intressanta är dock hur dessa idealtyper kan användas för att knyta samman olika typer av motiv och nå en ökad förståelse för dessa. 

Slutsats/resultat: De tre karaktärstyperna: trygghetssökaren, pionjären och det förpackade konstverket blev det slutgiltiga resultatet ur mitt material. Jag kom fram till att samtliga intervjupersoner hade dessa tre karaktärer representerade i sin person om än i varierad utsträckning. Med hjälp av sociologisk teori sammanlänkade jag dessa karaktärsdrag med aktuella processer kring identitetsskapande i vår samtid.},
 author    = {Oddson, Minna},
 keyword   = {differentiering,reflexivitet,identitet,livsföring,individuation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Syns man inte så finns man inte..."},
 year     = {2012},
}