Advanced

Anonymt och publikt beslutsfattande: Hur anonymitetsgraden påverkar benägenheten att göra egennyttiga eller allmännyttiga val i hjälpsituationer

Berg, Emil LU and Dahlén, Lovisa LU (2012) PSYK01 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka om människors moraliska hjälpvalsbeslut i nödsituationer påverkas om beslutet är anonymt eller publikt. Den publika gruppen respondenter manipulerades att tro att de skulle få sin moraliska känslighet utvärderad och publicerad på Facebook. Hypotesen var att den publika gruppen, jämfört med den anonyma, skulle dämpa sin utilitaristiska attityd som studiens moraliska dilemman avsiktligt framkallat. Det eftersom tidigare forskning har funnit utilitaristiskt åsiktstagande, att räkna människoliv som siffror, att bli bedömt som kallhjärtat. Överraskande svarade emellertid den publika gruppen signifikant mer utilitaristiskt än den anonyma. Detta i ett moraliskt tema kallat relationsförbindelse där... (More)
Syftet med studien var att undersöka om människors moraliska hjälpvalsbeslut i nödsituationer påverkas om beslutet är anonymt eller publikt. Den publika gruppen respondenter manipulerades att tro att de skulle få sin moraliska känslighet utvärderad och publicerad på Facebook. Hypotesen var att den publika gruppen, jämfört med den anonyma, skulle dämpa sin utilitaristiska attityd som studiens moraliska dilemman avsiktligt framkallat. Det eftersom tidigare forskning har funnit utilitaristiskt åsiktstagande, att räkna människoliv som siffror, att bli bedömt som kallhjärtat. Överraskande svarade emellertid den publika gruppen signifikant mer utilitaristiskt än den anonyma. Detta i ett moraliskt tema kallat relationsförbindelse där räddningsalternativet var att antingen rädda sin pojk-/flickvän eller en större grupp. Respondenterna tenderade således att välja i enlighet med sitt egenintresse när hjälpvalsbeslutet togs anonymt och dämpade det vid publikt. Resultatet pekar på en riskfaktor med att vara alltför anonym i en position som ska värna om allmännyttan om det samtidigt finns ett egenintresse. (Less)
Abstract
This thesis set out to examine whether human decisions during help-choice situations are affected by whether the decisions are anonymous or public. The group of public respondents were manipulated to believe that their moral sensitivity would be evaluated and published on Facebook. The hypothesis was how the public group, in comparison to the anonymous one, would dampen the deliberately constructed utilitarian attitude of the survey. The hypothesis was drawn from previous research indicating that utilitarian opinions, counting lives in numbers, have been deemed cold-hearted. However, contrary to the hypothesis, we found that the public respondent group was significantly more utilitarian than the anonymous. This within the confinement of... (More)
This thesis set out to examine whether human decisions during help-choice situations are affected by whether the decisions are anonymous or public. The group of public respondents were manipulated to believe that their moral sensitivity would be evaluated and published on Facebook. The hypothesis was how the public group, in comparison to the anonymous one, would dampen the deliberately constructed utilitarian attitude of the survey. The hypothesis was drawn from previous research indicating that utilitarian opinions, counting lives in numbers, have been deemed cold-hearted. However, contrary to the hypothesis, we found that the public respondent group was significantly more utilitarian than the anonymous. This within the confinement of the theme relational connection where the rescue option was to either save the spouse contra plural. The respondents thus have a tendency to take actions in line with personal interests within anonymous help-choice and dampen it when being public. The results point to a risk factor in being too anonymous in a position that is supposed to safeguard public good when there is self-interest for the individual. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Emil LU and Dahlén, Lovisa LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beslutsfattande, publik, anonym, moraliska dilemman, utilitarism, deontologi
language
Swedish
id
2296542
date added to LUP
2012-01-31 13:17:57
date last changed
2012-01-31 13:17:57
@misc{2296542,
 abstract   = {This thesis set out to examine whether human decisions during help-choice situations are affected by whether the decisions are anonymous or public. The group of public respondents were manipulated to believe that their moral sensitivity would be evaluated and published on Facebook. The hypothesis was how the public group, in comparison to the anonymous one, would dampen the deliberately constructed utilitarian attitude of the survey. The hypothesis was drawn from previous research indicating that utilitarian opinions, counting lives in numbers, have been deemed cold-hearted. However, contrary to the hypothesis, we found that the public respondent group was significantly more utilitarian than the anonymous. This within the confinement of the theme relational connection where the rescue option was to either save the spouse contra plural. The respondents thus have a tendency to take actions in line with personal interests within anonymous help-choice and dampen it when being public. The results point to a risk factor in being too anonymous in a position that is supposed to safeguard public good when there is self-interest for the individual.},
 author    = {Berg, Emil and Dahlén, Lovisa},
 keyword   = {beslutsfattande,publik,anonym,moraliska dilemman,utilitarism,deontologi
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anonymt och publikt beslutsfattande: Hur anonymitetsgraden påverkar benägenheten att göra egennyttiga eller allmännyttiga val i hjälpsituationer},
 year     = {2012},
}