Advanced

Det balanserade styrkortet och belöningssystem - En studie om kopplingen däremellan

Lundgren, Emma LU ; Vejseli, Saranda LU and Angelin, Marcus LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur kopplingen ser ut mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet. Studien är en fallstudie med kvalitativ ansats, där det empiriska underlaget samlades in via intervju och mailkorrespondens. Empirin redogör för hur Lunds Energikoncernen och Nordea arbetar med det balanserade styrkortet, belöningssystemet samt kopplingen mellan dessa två styrverktyg. Resultatet visar att i kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet hos Lunds Energikoncernen och Nordea tenderar det finansiella perspektivet att inneha en högre viktning än de andra perspektiven i det balanserade styrkortet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Emma LU ; Vejseli, Saranda LU and Angelin, Marcus LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Det balanserade styrkortet, belöningssystem, koppling, tröskelvärde, viktning
language
Swedish
id
2300290
date added to LUP
2012-02-07 17:30:51
date last changed
2012-02-07 17:30:51
@misc{2300290,
  abstract     = {Syftet med studien är att beskriva och analysera hur kopplingen ser ut mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet. Studien är en fallstudie med kvalitativ ansats, där det empiriska underlaget samlades in via intervju och mailkorrespondens. Empirin redogör för hur Lunds Energikoncernen och Nordea arbetar med det balanserade styrkortet, belöningssystemet samt kopplingen mellan dessa två styrverktyg. Resultatet visar att i kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet hos Lunds Energikoncernen och Nordea tenderar det finansiella perspektivet att inneha en högre viktning än de andra perspektiven i det balanserade styrkortet.},
  author       = {Lundgren, Emma and Vejseli, Saranda and Angelin, Marcus},
  keyword      = {Det balanserade styrkortet,belöningssystem,koppling,tröskelvärde,viktning},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Det balanserade styrkortet och belöningssystem - En studie om kopplingen däremellan},
  year         = {2012},
}