Advanced

Lean i statliga myndigheter – en fallstudie

Geijer, Johanna LU ; Roxeheim, Jonathan and Sandberg, Anna (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
TITEL: Lean i statliga myndigheter - en fallstudie

DISTRIBUERING AV UPPSATS: 5 januari 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95- Examensarbete kandidatnivå, HT-2011

FÖRFATTARE: Anna Sandberg, Johanna Geijer och Jonathan Roxeheim

HANDLEDARE: Gert Paulsson och Mikael Hellström

NYCKELORD: Lean, Toyota Production System (TPS), förändringsprocesser, statliga myndigheter.

SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera tillämpningen av Lean-konceptet i statliga myndigheter.

ANSATS/METOD: Uppsatsen har med en abduktiv ansats skapats genom en kvalitativ studie. Datainsamlingen av primärdata har skett genom semi-strukturerade intervjuer, vilket har gett en mer djupgående datainsamling. Sekundärdata är insamlad från... (More)
SAMMANFATTNING
TITEL: Lean i statliga myndigheter - en fallstudie

DISTRIBUERING AV UPPSATS: 5 januari 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95- Examensarbete kandidatnivå, HT-2011

FÖRFATTARE: Anna Sandberg, Johanna Geijer och Jonathan Roxeheim

HANDLEDARE: Gert Paulsson och Mikael Hellström

NYCKELORD: Lean, Toyota Production System (TPS), förändringsprocesser, statliga myndigheter.

SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera tillämpningen av Lean-konceptet i statliga myndigheter.

ANSATS/METOD: Uppsatsen har med en abduktiv ansats skapats genom en kvalitativ studie. Datainsamlingen av primärdata har skett genom semi-strukturerade intervjuer, vilket har gett en mer djupgående datainsamling. Sekundärdata är insamlad från litteratur om Lean och förändringsprocesser samt från vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet Lean.

TEORI: Det teoretiska avsnittet bygger på teorier om Leans framväxt och dess väg in i offentlig sektor samt på verktyg som är användbara vid tillämpning av Lean. Dessutom berörs teorier om ledarskap och förändringsprocesser.

EMPIRI: Det empiriska materialet är främst uppbyggt på intervjuer utförda med Migrationsverket, Verket för Högskoleservice (VHS) samt Västerortspolisen. Därutöver har intervjuer genomförts med individer från Ekonomistyrningsverket, Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet samt Motivare.

SLUTSATS: Uppsatsen mynnar ut i en slutsats där en sorts “best practice” för hur Lean bör implementeras i statliga myndigheter presenteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Geijer, Johanna LU ; Roxeheim, Jonathan and Sandberg, Anna
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lean, Toyota Production System (TPS), förändringsprocesser, statliga myndigheter.
language
Swedish
id
2300536
date added to LUP
2012-02-21 16:36:51
date last changed
2012-02-21 16:36:51
@misc{2300536,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
TITEL: Lean i statliga myndigheter - en fallstudie

DISTRIBUERING AV UPPSATS: 5 januari 2012

ÄMNE/KURS: FEKH95- Examensarbete kandidatnivå, HT-2011

FÖRFATTARE: Anna Sandberg, Johanna Geijer och Jonathan Roxeheim

HANDLEDARE: Gert Paulsson och Mikael Hellström

NYCKELORD: Lean, Toyota Production System (TPS), förändringsprocesser, statliga myndigheter.

SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera tillämpningen av Lean-konceptet i statliga myndigheter.

ANSATS/METOD: Uppsatsen har med en abduktiv ansats skapats genom en kvalitativ studie. Datainsamlingen av primärdata har skett genom semi-strukturerade intervjuer, vilket har gett en mer djupgående datainsamling. Sekundärdata är insamlad från litteratur om Lean och förändringsprocesser samt från vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet Lean.

TEORI: Det teoretiska avsnittet bygger på teorier om Leans framväxt och dess väg in i offentlig sektor samt på verktyg som är användbara vid tillämpning av Lean. Dessutom berörs teorier om ledarskap och förändringsprocesser.

EMPIRI: Det empiriska materialet är främst uppbyggt på intervjuer utförda med Migrationsverket, Verket för Högskoleservice (VHS) samt Västerortspolisen. Därutöver har intervjuer genomförts med individer från Ekonomistyrningsverket, Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet samt Motivare.

SLUTSATS: Uppsatsen mynnar ut i en slutsats där en sorts “best practice” för hur Lean bör implementeras i statliga myndigheter presenteras.},
 author    = {Geijer, Johanna and Roxeheim, Jonathan and Sandberg, Anna},
 keyword   = {Lean,Toyota Production System (TPS),förändringsprocesser,statliga myndigheter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean i statliga myndigheter – en fallstudie},
 year     = {2012},
}