Advanced

Vad är inspiration? - En studie i hur inspiration tar sig uttryck i eget övande och framträdande

Andersson, Anna (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
What is inspiration?
– A study in how inspiration can be reflected in one’s own musical practice and performance. The object of this study is to focus on how inspiration can be manifested in one’s musical practice and performance. Based primarily on interviews, this study aims to reflect three persons’ -all of whom have different musical backgrounds - thoughts, insights and experiences of this topic. In addition, I have sought to provide the reader with an extensive background and theory chapter that specifies the
subject of interest. The study originates from a qualitative research perspective, a necessary form of information processing for my interviews and observations. The result chapter shows the relationship between the informants’... (More)
What is inspiration?
– A study in how inspiration can be reflected in one’s own musical practice and performance. The object of this study is to focus on how inspiration can be manifested in one’s musical practice and performance. Based primarily on interviews, this study aims to reflect three persons’ -all of whom have different musical backgrounds - thoughts, insights and experiences of this topic. In addition, I have sought to provide the reader with an extensive background and theory chapter that specifies the
subject of interest. The study originates from a qualitative research perspective, a necessary form of information processing for my interviews and observations. The result chapter shows the relationship between the informants’ way of relating to the topic and, to a certain extent, the relationship between the interviews and the observations made during the interviews. My final discussion depicts my own horizon of understanding; what inspiration is from my point of view. The conclusion indicates that it varies among the informants when it comes to what inspires them the most and how they maintain inspiration in terms of practice and performance. However, all the informants stated that time for preparation and reflection as well as new input was an evolving, important key to inspiration. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att fokusera på hur inspiration kan ta sig uttryck i eget, musikaliskt övandeoch framträdande. Denna studie bygger huvudsakligen på intervjuer och syftar till att återspegla tre personers – som alla har olika musikaliska bakgrunder - tankar,insikter och erfarenheter av detta ämne. Tilläggsvis har jag strävat efter att ge läsaren ett omfattande bakgrunds- och teori kapitel som närmare beskriver huvudämnet. Studien utgår från ett kvalitativt forskningsperspektiv, en nödvändig form av informationsbearbetning för mina intervjuer och observationer. Resultatkapitlet påvisar relationen
mellan informanternas sätt att förhålla sig till ämnet och, i viss mån, förhållandet mellan intervjuerna och observationerna som... (More)
Syftet med denna studie är att fokusera på hur inspiration kan ta sig uttryck i eget, musikaliskt övandeoch framträdande. Denna studie bygger huvudsakligen på intervjuer och syftar till att återspegla tre personers – som alla har olika musikaliska bakgrunder - tankar,insikter och erfarenheter av detta ämne. Tilläggsvis har jag strävat efter att ge läsaren ett omfattande bakgrunds- och teori kapitel som närmare beskriver huvudämnet. Studien utgår från ett kvalitativt forskningsperspektiv, en nödvändig form av informationsbearbetning för mina intervjuer och observationer. Resultatkapitlet påvisar relationen
mellan informanternas sätt att förhålla sig till ämnet och, i viss mån, förhållandet mellan intervjuerna och observationerna som gjordes under intervjuerna. Slutdiskussionen skildrar min egen förståelsehorisont;
vad inspiration är ur min synvinkel. Slutsatsen visar att det varierar mellan informanterna när det gäller vad som inspirerar dem mest och hur de upprätthåller inspiration när det gäller övning och framträdande. Samtliga informanter uppgav däremot att tid för förberedelse och reflektion samt nya ingångar till övande var en utvecklande och viktig nyckel till inspiration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2300872,
 abstract   = {What is inspiration?
– A study in how inspiration can be reflected in one’s own musical practice and performance. The object of this study is to focus on how inspiration can be manifested in one’s musical practice and performance. Based primarily on interviews, this study aims to reflect three persons’ -all of whom have different musical backgrounds - thoughts, insights and experiences of this topic. In addition, I have sought to provide the reader with an extensive background and theory chapter that specifies the
subject of interest. The study originates from a qualitative research perspective, a necessary form of information processing for my interviews and observations. The result chapter shows the relationship between the informants’ way of relating to the topic and, to a certain extent, the relationship between the interviews and the observations made during the interviews. My final discussion depicts my own horizon of understanding; what inspiration is from my point of view. The conclusion indicates that it varies among the informants when it comes to what inspires them the most and how they maintain inspiration in terms of practice and performance. However, all the informants stated that time for preparation and reflection as well as new input was an evolving, important key to inspiration.},
 author    = {Andersson, Anna},
 keyword   = {inspiration,musical practice,performance,preparation,reflection,new input,hermeneutic circle,horizon of understanding,enlarged concept of language,musikaliskt övande,framträdande,förberedelse,reflektion,hermeneutisk cirkel,förståelsehorisont,utvidgat språkbegrepp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är inspiration? - En studie i hur inspiration tar sig uttryck i eget övande och framträdande},
 year     = {2011},
}