Advanced

En början till fortsatt flöjtspel - En studie av fyra flöjtpedagogers beskrivningar av sin undervisning med fokus på utveckling av det flöjtistiska hantverket hos nybörjare.

Lindström, Christel (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
The aim of this study is to examine how flute teachers, working in the municipal Swedish music schools, describe the music education, focusing on the development of the beginner's technical skills of flute playing from a hermeneutic point of view. The research questions are: What are the flute teachers´ aims of their teaching? What basic skills of flute playing do they consider as important in the students' initial development? How do flute teachers practically work to help the student to require basic skills? How do flute teachers discuss development in a short and long-term perspective? The theoretical background contains a description of qualitative research and hermeneutics, a short exposition of the French tradition, instrumental... (More)
The aim of this study is to examine how flute teachers, working in the municipal Swedish music schools, describe the music education, focusing on the development of the beginner's technical skills of flute playing from a hermeneutic point of view. The research questions are: What are the flute teachers´ aims of their teaching? What basic skills of flute playing do they consider as important in the students' initial development? How do flute teachers practically work to help the student to require basic skills? How do flute teachers discuss development in a short and long-term perspective? The theoretical background contains a description of qualitative research and hermeneutics, a short exposition of the French tradition, instrumental technique and the basics of flute playing. Flute method books commonly used in municipal music schools are also described. The empirical material consists of qualitative interview studies with flute teachers. They express their aims of their teaching, which basic skills of flute playing they find important and examples how the actual work with the basics can be realized. The technical skills of flute playing are considered to be part of the education whose core is to make music. Two important flute basics in the initial phase are embouchure (required for further tone development) and the position of the hands. These are connected to other basic skills. The repertoire is important in the process of developing the skills of flute playing. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka hur flöjtpedagoger yrkesverksamma på kulturskolor i Sverige beskriver sin undervisning med fokus på utveckling av det flöjtistiska hantverket hos nybörjare. Forskningsfrågorna som besvaras är: Vilket/vilka mål har flöjtpedagogerna med sin undervisning? Vilka flöjtistiska byggstenar anser flöjtpedagogerna vara nödvändiga att grundlägga hos nybörjarna? Hur arbetar flöjtpedagogerna praktiskt med flöjtistiska byggstenar? Hur resonerar flöjtpedagogerna kring utveckling på lång respektive kort sikt? I teoriavsnittet och tidigare forskning ges en beskrivning av kvalitativ forskning, hermeneutik, en bakgrund till det flöjtistiska lärandet inom ramen för den franska traditionen, instrumentalteknik
och flöjtistiska... (More)
Studiens syfte är att undersöka hur flöjtpedagoger yrkesverksamma på kulturskolor i Sverige beskriver sin undervisning med fokus på utveckling av det flöjtistiska hantverket hos nybörjare. Forskningsfrågorna som besvaras är: Vilket/vilka mål har flöjtpedagogerna med sin undervisning? Vilka flöjtistiska byggstenar anser flöjtpedagogerna vara nödvändiga att grundlägga hos nybörjarna? Hur arbetar flöjtpedagogerna praktiskt med flöjtistiska byggstenar? Hur resonerar flöjtpedagogerna kring utveckling på lång respektive kort sikt? I teoriavsnittet och tidigare forskning ges en beskrivning av kvalitativ forskning, hermeneutik, en bakgrund till det flöjtistiska lärandet inom ramen för den franska traditionen, instrumentalteknik
och flöjtistiska byggstenar. Några av de flöjtskolor som riktar sig till elever på kulturskolor presenteras. Empirin utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med flöjtpedagoger. De berättar om sina mål med
undervisningen, vilka flöjtistiska byggstenar de tycker är viktiga att grundlägga, tankar om progression och ger i olika utsträckning exempel på hur arbetet med byggstenarna kan göras. Det flöjtistiska hantverket ses som en del i undervisningen, vars kärna är att musicera. Två
byggstenar som flöjtpedagogerna anser vara speciellt viktiga från början är embouchure (som utgör en grund för en bra tonbildning) och handställning. Dessa byggstenar hänger samman med andra flöjtistiska byggstenar. Undervisningsmaterialet är viktigt i arbetet med det flöjtistiska hantverket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Christel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flute, education for beginners, basics of flute playing, progression, flute method books, qualitative research, hermeneutics, flöjt, nybörjarundervisning, flöjtistiska byggstenar, flöjtskolor, kvalitativ forskning, hermeneutik.
language
Swedish
id
2300879
date added to LUP
2012-01-23 15:13:50
date last changed
2012-01-23 15:13:50
@misc{2300879,
 abstract   = {The aim of this study is to examine how flute teachers, working in the municipal Swedish music schools, describe the music education, focusing on the development of the beginner's technical skills of flute playing from a hermeneutic point of view. The research questions are: What are the flute teachers´ aims of their teaching? What basic skills of flute playing do they consider as important in the students' initial development? How do flute teachers practically work to help the student to require basic skills? How do flute teachers discuss development in a short and long-term perspective? The theoretical background contains a description of qualitative research and hermeneutics, a short exposition of the French tradition, instrumental technique and the basics of flute playing. Flute method books commonly used in municipal music schools are also described. The empirical material consists of qualitative interview studies with flute teachers. They express their aims of their teaching, which basic skills of flute playing they find important and examples how the actual work with the basics can be realized. The technical skills of flute playing are considered to be part of the education whose core is to make music. Two important flute basics in the initial phase are embouchure (required for further tone development) and the position of the hands. These are connected to other basic skills. The repertoire is important in the process of developing the skills of flute playing.},
 author    = {Lindström, Christel},
 keyword   = {Flute,education for beginners,basics of flute playing,progression,flute method books,qualitative research,hermeneutics,flöjt,nybörjarundervisning,flöjtistiska byggstenar,flöjtskolor,kvalitativ forskning,hermeneutik.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En början till fortsatt flöjtspel - En studie av fyra flöjtpedagogers beskrivningar av sin undervisning med fokus på utveckling av det flöjtistiska hantverket hos nybörjare.},
 year     = {2011},
}