Advanced

Vikten av att undervisas tillsammans - En studie av pedagogers syn på gruppundervisning i piano, sett i förhållande till individuell undervisning och målsättningar inom den kommunala musikskolan.

Nederman, Helena (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The importance of being taught together – A study of teachers' views on piano education in groups, seen in relation to individual tuition and the objectives of teaching within the Swedish Municipal School of Music. The purpose of this study is to investigate the views that piano teachers have of piano education in groups. The basis of the study is the Swedish Municipal School of Music and its goals regarding its activity and education, together with the goals the teachers themselves have set for their tuition. Theoretical background consists of: Prior research regarding instrumental education in groups; theories of the different forms of education; and the history, objectives and conditions of the Swedish Municipal School of Music.... (More)
Title: The importance of being taught together – A study of teachers' views on piano education in groups, seen in relation to individual tuition and the objectives of teaching within the Swedish Municipal School of Music. The purpose of this study is to investigate the views that piano teachers have of piano education in groups. The basis of the study is the Swedish Municipal School of Music and its goals regarding its activity and education, together with the goals the teachers themselves have set for their tuition. Theoretical background consists of: Prior research regarding instrumental education in groups; theories of the different forms of education; and the history, objectives and conditions of the Swedish Municipal School of Music. The study is based upon qualitative research derived from the hermeneutic theory and
method. Interviews were used as method of data collection, and four piano teachers from different municipalities participated in the study. The results indicate that piano teachers in general have a positive view of piano education in groups and associate several benefits with the teaching method. At the same time they deem that there are certain problems associated with group teaching and voice that the individual
tuition is needed, for instance in order to achieve certain goals. These results are discussed on the basis of this essay's theoretical background and from music educational aspects. (Less)
Abstract (Swedish)
Hur upplever pianopedagoger gruppundervisning? Syftet med denna studie är att undersöka pianopedagogers syn på pianoundervisning i grupp. Undersökningen har sin utgångspunkt i den kommunala musikskolan i Sverige och dess mål för verksamhet och undervisning samt de mål som pedagogerna själva utformat för sin undervisning. Som teoretisk bakgrund finns tidigare forskning, relaterad till instrumentalundervisning i grupp, teorier om undervisningens former och den kommunala musikskolans bakgrund, målsättningar och förutsättningar.
Studien bygger på kvalitativ forskning med utgångspunkt i den hermeneutiska teorin och metoden. Intervju har använts som datainsamlingsmetod och fyra pianopedagoger, verksamma inom olika kommuner och med erfarenhet av... (More)
Hur upplever pianopedagoger gruppundervisning? Syftet med denna studie är att undersöka pianopedagogers syn på pianoundervisning i grupp. Undersökningen har sin utgångspunkt i den kommunala musikskolan i Sverige och dess mål för verksamhet och undervisning samt de mål som pedagogerna själva utformat för sin undervisning. Som teoretisk bakgrund finns tidigare forskning, relaterad till instrumentalundervisning i grupp, teorier om undervisningens former och den kommunala musikskolans bakgrund, målsättningar och förutsättningar.
Studien bygger på kvalitativ forskning med utgångspunkt i den hermeneutiska teorin och metoden. Intervju har använts som datainsamlingsmetod och fyra pianopedagoger, verksamma inom olika kommuner och med erfarenhet av gruppundervisning, deltog i studien.
Resultatet visar att pianopedagoger i grunden har en positiv syn på gruppundervisning och upplever flera fördelar med detta arbetssätt. Samtidigt anser de att det finns vissa problem förknippat med pianoundervisning i grupp och uttrycker att den individuella undervisningen behövs, bland annat för att vissa mål ska kunna uppnås. Dessa resultat diskuteras utifrån uppsatsens teoretiska bakgrund och utifrån musikpedagogiska aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nederman, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Group teaching, the Swedish Municipal School of Music, piano didactics, objectives of teaching, teaching methods, hermeneutics, gruppundervisning, kommunala musikskolan, pianopedagogik, målsättningar, undervisningsformer, hermeneutik.
language
Swedish
id
2300894
date added to LUP
2012-01-23 15:13:31
date last changed
2012-01-23 15:13:31
@misc{2300894,
 abstract   = {Title: The importance of being taught together – A study of teachers' views on piano education in groups, seen in relation to individual tuition and the objectives of teaching within the Swedish Municipal School of Music. The purpose of this study is to investigate the views that piano teachers have of piano education in groups. The basis of the study is the Swedish Municipal School of Music and its goals regarding its activity and education, together with the goals the teachers themselves have set for their tuition. Theoretical background consists of: Prior research regarding instrumental education in groups; theories of the different forms of education; and the history, objectives and conditions of the Swedish Municipal School of Music. The study is based upon qualitative research derived from the hermeneutic theory and
method. Interviews were used as method of data collection, and four piano teachers from different municipalities participated in the study. The results indicate that piano teachers in general have a positive view of piano education in groups and associate several benefits with the teaching method. At the same time they deem that there are certain problems associated with group teaching and voice that the individual
tuition is needed, for instance in order to achieve certain goals. These results are discussed on the basis of this essay's theoretical background and from music educational aspects.},
 author    = {Nederman, Helena},
 keyword   = {Group teaching,the Swedish Municipal School of Music,piano didactics,objectives of teaching,teaching methods,hermeneutics,gruppundervisning,kommunala musikskolan,pianopedagogik,målsättningar,undervisningsformer,hermeneutik.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vikten av att undervisas tillsammans - En studie av pedagogers syn på gruppundervisning i piano, sett i förhållande till individuell undervisning och målsättningar inom den kommunala musikskolan.},
 year     = {2011},
}