Advanced

En studie i hur man kan arbeta med musik ur ett rytmikpedagogiskt perspektiv för att uppleva matematik - ”Matte är ju att ha en förståelse för att vara en del av hela jordklotet”

Westerberg, Karin (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan arbeta med musik ur ett rytmikpedagogiskt perspektiv för att uppleva matematik, samt att se vad man genom det rytmikpedagogiska arbetssättet kan nå och träna mer utöver musik och matematik vad det gäller ett helhetsperspektiv på människan och lärande. Studien baseras huvudsakligen på observationer av lektioner i musik och matematik, samt på intervjuer. Den belyses ur ett kvalitativt perspektiv med hermeneutiken som grundläggande teori och metod. Resultatdelen visar att det i kombinationen rytmikpedagogik och matematik finns flera naturliga beröringspunkter och dessa läggs fram ur olika perspektiv. Slutdiskussionen beskriver min egen förståelsehorisont för rytmikpedagogik och matematik... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan arbeta med musik ur ett rytmikpedagogiskt perspektiv för att uppleva matematik, samt att se vad man genom det rytmikpedagogiska arbetssättet kan nå och träna mer utöver musik och matematik vad det gäller ett helhetsperspektiv på människan och lärande. Studien baseras huvudsakligen på observationer av lektioner i musik och matematik, samt på intervjuer. Den belyses ur ett kvalitativt perspektiv med hermeneutiken som grundläggande teori och metod. Resultatdelen visar att det i kombinationen rytmikpedagogik och matematik finns flera naturliga beröringspunkter och dessa läggs fram ur olika perspektiv. Slutdiskussionen beskriver min egen förståelsehorisont för rytmikpedagogik och matematik tillsammans. (Less)
Abstract
The purpose of this study – A study in how to work with music from a eurhythmics pedagogical perspective to experience mathematics – is to investigate how to combine music, from a eurhythmics pedagogical perspective and mathematics. Furthermore, the purpose is to investigate what you through this way of working can achieve and train more in addition to music and mathematics concerning a holistic perspective on man and learning. This study is mainly based on observations of classes in eurhythmics and mathematics and on interviews. The study rests on a qualitative perspective with hermeneutics as the basic theory and method. The result shows that there are several natural point of contact in the combination of eurhythmics and mathematics and... (More)
The purpose of this study – A study in how to work with music from a eurhythmics pedagogical perspective to experience mathematics – is to investigate how to combine music, from a eurhythmics pedagogical perspective and mathematics. Furthermore, the purpose is to investigate what you through this way of working can achieve and train more in addition to music and mathematics concerning a holistic perspective on man and learning. This study is mainly based on observations of classes in eurhythmics and mathematics and on interviews. The study rests on a qualitative perspective with hermeneutics as the basic theory and method. The result shows that there are several natural point of contact in the combination of eurhythmics and mathematics and these are pointed at from deferent perspectives. In the final discussion I lay forth my own understanding/comprehension of the combination of eurhythmics and mathematics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2300949,
 abstract   = {The purpose of this study – A study in how to work with music from a eurhythmics pedagogical perspective to experience mathematics – is to investigate how to combine music, from a eurhythmics pedagogical perspective and mathematics. Furthermore, the purpose is to investigate what you through this way of working can achieve and train more in addition to music and mathematics concerning a holistic perspective on man and learning. This study is mainly based on observations of classes in eurhythmics and mathematics and on interviews. The study rests on a qualitative perspective with hermeneutics as the basic theory and method. The result shows that there are several natural point of contact in the combination of eurhythmics and mathematics and these are pointed at from deferent perspectives. In the final discussion I lay forth my own understanding/comprehension of the combination of eurhythmics and mathematics.},
 author    = {Westerberg, Karin},
 keyword   = {Förståelsehorisont,helhetsperspektiv,hermeneutik,kreativ process,kroppsrörelse,matematik,rytmikpedagogik,utvidgat språkbegrepp,comprehension,understanding,creative process,eurhythmics education,expended conception of language,hermeneutics,holistic view,mathematics,movement of body},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie i hur man kan arbeta med musik ur ett rytmikpedagogiskt perspektiv för att uppleva matematik - ”Matte är ju att ha en förståelse för att vara en del av hela jordklotet”},
 year     = {2011},
}