Advanced

Föroreningsspridning och geologi vid Filborna i Helsingborg

Nilsson, Filip (2009) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Deponering av avfall har sedan 1951 skett vid Filbornadeponin i Helsingborg. På grund av bristfällig tätning i botten av deponin sker läckage av lakvatten till grundvattnet. Ett område väster om Filbornadeponin har undersökts med hjälp av multielektrodsmätning i 11 profiler och skruvborrning i 14 punkter. Detta i syfte att åt NSR AB kartlägga geologi och utbredning av en föroreningsplym av lakvattenförorenat grundvatten. Föroreningar förekommer främst i en akvifär i form av ett stråk med glacifluviala sediment. Dessa sediment finns i botten av en dalgång som sträcker sig åt nordväst från deponin. Även lokal transport av förorenat grundvatten sker i ytligare jordlager främst från den mindre och äldre Stentippen. Geologin är komplex i... (More)
Deponering av avfall har sedan 1951 skett vid Filbornadeponin i Helsingborg. På grund av bristfällig tätning i botten av deponin sker läckage av lakvatten till grundvattnet. Ett område väster om Filbornadeponin har undersökts med hjälp av multielektrodsmätning i 11 profiler och skruvborrning i 14 punkter. Detta i syfte att åt NSR AB kartlägga geologi och utbredning av en föroreningsplym av lakvattenförorenat grundvatten. Föroreningar förekommer främst i en akvifär i form av ett stråk med glacifluviala sediment. Dessa sediment finns i botten av en dalgång som sträcker sig åt nordväst från deponin. Även lokal transport av förorenat grundvatten sker i ytligare jordlager främst från den mindre och äldre Stentippen. Geologin är komplex i området men består huvudsakligen av sand, fyllnadsmaterial, morän, och glacifluviala grovsediment. Dessa överlagrar en berggrund av främst sandsten. Jorddjupet ökar västerut och söderut från deponin. Vidare undersökningar rekommenderas i form av en profil tvärsgående mot genomförda multielektrodmätningar samt fler djupgående borrningar. Slutsatsen är att det finns en kraftig lakvattenpåvekan på grundvattnet från Filbornadeponin men att den avtar på en relativ kort sträcka från deponin. (Less)
Abstract
An area at the east side of Filborna landfill in Helsingborg Sweden has been investigated using multi-electrode measurement in 11 sections and screw drilling in 14 points. The purpose is mapping the geology and distribution of a contamination plume of leaching polluted groundwater on behalf of NSR AB. The pollution occurs mainly in the aquifer in a line with the glacifluvial sediment in the bottom of a sediment-filled valley that is in north-west direction from the landfill. There is also local transport that occurs in shallower soil layers. The geology is complex but consists mainly of sand, till, filling and glacifluvial sediments. This lies on bedrock mainly consisting of sandstone. Further studies are recommended in form of a... (More)
An area at the east side of Filborna landfill in Helsingborg Sweden has been investigated using multi-electrode measurement in 11 sections and screw drilling in 14 points. The purpose is mapping the geology and distribution of a contamination plume of leaching polluted groundwater on behalf of NSR AB. The pollution occurs mainly in the aquifer in a line with the glacifluvial sediment in the bottom of a sediment-filled valley that is in north-west direction from the landfill. There is also local transport that occurs in shallower soil layers. The geology is complex but consists mainly of sand, till, filling and glacifluvial sediments. This lies on bedrock mainly consisting of sandstone. Further studies are recommended in form of a transverse directed profile of the completed measurements, as well as more depth drillings. The conclusion is that there are a sharp affect on the groundwater from the landfill, but it becomes lower at a relative short distance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Filip
supervisor
organization
alternative title
Distribution of pollution and geology in Filborna Helsingborg
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
multielektrodsmättning, lakvattenplym, deponi, föroreningsspridning, skruvborrning, landfill lechate plyme, multi-electrode measurements, pollution distribution, screw drilling
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
251
funder
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
language
Swedish
additional info
Magnus Lindsjö and Håkan Rosqvist, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
id
2301891
date added to LUP
2012-01-25 10:53:59
date last changed
2012-01-25 10:53:59
@misc{2301891,
 abstract   = {An area at the east side of Filborna landfill in Helsingborg Sweden has been investigated using multi-electrode measurement in 11 sections and screw drilling in 14 points. The purpose is mapping the geology and distribution of a contamination plume of leaching polluted groundwater on behalf of NSR AB. The pollution occurs mainly in the aquifer in a line with the glacifluvial sediment in the bottom of a sediment-filled valley that is in north-west direction from the landfill. There is also local transport that occurs in shallower soil layers. The geology is complex but consists mainly of sand, till, filling and glacifluvial sediments. This lies on bedrock mainly consisting of sandstone. Further studies are recommended in form of a transverse directed profile of the completed measurements, as well as more depth drillings. The conclusion is that there are a sharp affect on the groundwater from the landfill, but it becomes lower at a relative short distance.},
 author    = {Nilsson, Filip},
 keyword   = {multielektrodsmättning,lakvattenplym,deponi,föroreningsspridning,skruvborrning,landfill lechate plyme,multi-electrode measurements,pollution distribution,screw drilling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Föroreningsspridning och geologi vid Filborna i Helsingborg},
 year     = {2009},
}