Advanced

Interlocking directorates - En studie av fenomenets effekter i en kooperativ organisation

Nyström, Adèle LU ; Berndtsson, Caroline and Zajac, Tony (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att studera förekomsten och effekterna av fenomenet interlocking directorates (överlappande styrelseuppdrag) i en styrelse inom en kooperativ organisation. Uppsatsens syfte är även att med hjälp av det empiriska underlaget förbättra och anpassa en teoretisk referensram till en kooperativ organisation. I metodkapitlet diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur syftets frågeställningar kommer att besvaras. Vi har valt att använda oss av teori inom bolagsstyrning, överlappande styrelseuppdrag och kooperativa organisationer. Teorierna är främst hämtade från vetenskapliga artiklar. Empiri är hämtad genom intervjuer med nyckelpersoner i styrelsen inom den... (More)
Syftet med vår uppsats är att studera förekomsten och effekterna av fenomenet interlocking directorates (överlappande styrelseuppdrag) i en styrelse inom en kooperativ organisation. Uppsatsens syfte är även att med hjälp av det empiriska underlaget förbättra och anpassa en teoretisk referensram till en kooperativ organisation. I metodkapitlet diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur syftets frågeställningar kommer att besvaras. Vi har valt att använda oss av teori inom bolagsstyrning, överlappande styrelseuppdrag och kooperativa organisationer. Teorierna är främst hämtade från vetenskapliga artiklar. Empiri är hämtad genom intervjuer med nyckelpersoner i styrelsen inom den kooperativa organisationen. En slutsats som uppkom under arbetets gång är att det finns skillnader och likheter mellan en kooperativ organisation och ett aktiebolag. I vårt fall kan vi konstatera att betydelsen av överlappande styrelseuppdrag beror på vilken organisationsform företaget har. Likheter som överensstämmer med teori är bland annat vikten av expertis, jävsituationer och tidsbrist. En skillnad är däremot att det i en kooperativ organisation förekommer en mer öppensinnad arbetsmiljö vilket bidrar till effektivisering av beslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Adèle LU ; Berndtsson, Caroline and Zajac, Tony
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
styrelse, bostadskooperation, kooperativ organisation, bolagsstyrning, Överlappande styrelseuppdrag (interlocking directorates)
language
Swedish
id
2302329
date added to LUP
2012-01-31 11:23:31
date last changed
2012-01-31 11:23:31
@misc{2302329,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att studera förekomsten och effekterna av fenomenet interlocking directorates (överlappande styrelseuppdrag) i en styrelse inom en kooperativ organisation. Uppsatsens syfte är även att med hjälp av det empiriska underlaget förbättra och anpassa en teoretisk referensram till en kooperativ organisation. I metodkapitlet diskuteras varför vi har valt en abduktiv och kvalitativ ansats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur syftets frågeställningar kommer att besvaras. Vi har valt att använda oss av teori inom bolagsstyrning, överlappande styrelseuppdrag och kooperativa organisationer. Teorierna är främst hämtade från vetenskapliga artiklar. Empiri är hämtad genom intervjuer med nyckelpersoner i styrelsen inom den kooperativa organisationen. En slutsats som uppkom under arbetets gång är att det finns skillnader och likheter mellan en kooperativ organisation och ett aktiebolag. I vårt fall kan vi konstatera att betydelsen av överlappande styrelseuppdrag beror på vilken organisationsform företaget har. Likheter som överensstämmer med teori är bland annat vikten av expertis, jävsituationer och tidsbrist. En skillnad är däremot att det i en kooperativ organisation förekommer en mer öppensinnad arbetsmiljö vilket bidrar till effektivisering av beslut.},
 author    = {Nyström, Adèle and Berndtsson, Caroline and Zajac, Tony},
 keyword   = {styrelse,bostadskooperation,kooperativ organisation,bolagsstyrning,Överlappande styrelseuppdrag (interlocking directorates)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interlocking directorates - En studie av fenomenets effekter i en kooperativ organisation},
 year     = {2012},
}