Advanced

Skarn minerals and geological structures at Kalkheia, Kristiansand, southern Norway

Vang, Ina (2008) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
At Kalkheia, Kristiansand, southern Norway, a marble layer was mined from 1826 to 1915. The thickness of the marble varies from 0.5 to 5 metres and the layer can be followed for 700 metres. The area consists of amphibolitic gneiss, granitic gneiss, marble and pegmatites. The gneiss and the marble have originally been horizontal layers, later folded to a synclinal dipping 181,18. The synclinal is a parasite fold on a larger fold called Tveit antiform. Kalkheia is surrounded by faults running WNW - ESE and north – south. In the contact between marble and gneiss, and also inside the marble layer, large amounts of skarn minerals are found. The skarn minerals identified are clinopyroxene, garnet, scapolite, quartz, hornblende, titanite,... (More)
At Kalkheia, Kristiansand, southern Norway, a marble layer was mined from 1826 to 1915. The thickness of the marble varies from 0.5 to 5 metres and the layer can be followed for 700 metres. The area consists of amphibolitic gneiss, granitic gneiss, marble and pegmatites. The gneiss and the marble have originally been horizontal layers, later folded to a synclinal dipping 181,18. The synclinal is a parasite fold on a larger fold called Tveit antiform. Kalkheia is surrounded by faults running WNW - ESE and north – south. In the contact between marble and gneiss, and also inside the marble layer, large amounts of skarn minerals are found. The skarn minerals identified are clinopyroxene, garnet, scapolite, quartz, hornblende, titanite, apatite, chlorite and vesuvianite. (Less)
Abstract (Swedish)
I Kalkheia, Kristiansand, södra Norge går ett marmorstråk där kalk har brutits från 1826 till 1915. Marmorns mäktighet varierar från 0.5 till 5 meter och stråket kan följas ungefär 700 meter. Området består av amfibolitisk gnejs, granitisk gnejs, marmor och pegmatit. Gnejsen och marmorn har varit horisontella lager som har veckats till en synklinal som lutar mot söder. Denna synklinal är ett parasitveck på Tveit antiform. Kalkheia avgränsas av förkastningar som går VNV – ÖSÖ och nord – syd. I kontakten mellan marmor och gnejs och också i själva marmorn hittas stora mängder skarnmineral. Klinopyroxen, granat, skapolit, kvarts, hornblände, titanit, apatit, epidot, klorit och vesuvianit är skarnmineralen som har hittats. Vanligast är... (More)
I Kalkheia, Kristiansand, södra Norge går ett marmorstråk där kalk har brutits från 1826 till 1915. Marmorns mäktighet varierar från 0.5 till 5 meter och stråket kan följas ungefär 700 meter. Området består av amfibolitisk gnejs, granitisk gnejs, marmor och pegmatit. Gnejsen och marmorn har varit horisontella lager som har veckats till en synklinal som lutar mot söder. Denna synklinal är ett parasitveck på Tveit antiform. Kalkheia avgränsas av förkastningar som går VNV – ÖSÖ och nord – syd. I kontakten mellan marmor och gnejs och också i själva marmorn hittas stora mängder skarnmineral. Klinopyroxen, granat, skapolit, kvarts, hornblände, titanit, apatit, epidot, klorit och vesuvianit är skarnmineralen som har hittats. Vanligast är klinopyroxen och skapolit som bildar prismatiska kristaller i och omkring marmorn. Klinopyroxen är svart och skapolit är vit till ljusgul. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vang, Ina
supervisor
organization
alternative title
Skarnmineral och geologiska strukturer, Kalkheia, Kristiansand, södra Norge
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skarn, marble, Kalkheia, southern Norway, marmor, södra Norge
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
232
language
English
additional info
Ole Fridtjof Frigstad, Agder naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand, Norge.
id
2303807
date added to LUP
2012-01-30 10:46:18
date last changed
2012-01-30 10:46:18
@misc{2303807,
 abstract   = {At Kalkheia, Kristiansand, southern Norway, a marble layer was mined from 1826 to 1915. The thickness of the marble varies from 0.5 to 5 metres and the layer can be followed for 700 metres. The area consists of amphibolitic gneiss, granitic gneiss, marble and pegmatites. The gneiss and the marble have originally been horizontal layers, later folded to a synclinal dipping 181,18. The synclinal is a parasite fold on a larger fold called Tveit antiform. Kalkheia is surrounded by faults running WNW - ESE and north – south. In the contact between marble and gneiss, and also inside the marble layer, large amounts of skarn minerals are found. The skarn minerals identified are clinopyroxene, garnet, scapolite, quartz, hornblende, titanite, apatite, chlorite and vesuvianite.},
 author    = {Vang, Ina},
 keyword   = {skarn,marble,Kalkheia,southern Norway,marmor,södra Norge},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Skarn minerals and geological structures at Kalkheia, Kristiansand, southern Norway},
 year     = {2008},
}