Advanced

Goodwill eller immateriella tillgångar?

Gustavsson, Jesper LU ; Casadei, Daniela LU and Henriksson, David LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att utreda vilka orsakerna är till att det finns skillnader i hur IFRS 3 tillämpas samt vad som krävs för att normgivningen ska följas på ett mer konsekvent sätt mellan olika bolag.

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts. Representanter som revisorer, analytiker, normgivare och konsulter har intervjuats för att analysera IFRS 3 från olika perspektiv. I analysen redogörs för de olika svarsförslag som kommit fram under arbetsprocessen och utifrån de alternativ som nämns har vi kommit fram till en slutledning.

Teoretiska perspektiv: Studien baseras på normgivningen kring standarden IFRS 3. Tidigare artiklar och avhandlingar som skrivits kring ämnet har studerats och presenteras i uppsatsen som sekundärdata under... (More)
Syfte: Att utreda vilka orsakerna är till att det finns skillnader i hur IFRS 3 tillämpas samt vad som krävs för att normgivningen ska följas på ett mer konsekvent sätt mellan olika bolag.

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts. Representanter som revisorer, analytiker, normgivare och konsulter har intervjuats för att analysera IFRS 3 från olika perspektiv. I analysen redogörs för de olika svarsförslag som kommit fram under arbetsprocessen och utifrån de alternativ som nämns har vi kommit fram till en slutledning.

Teoretiska perspektiv: Studien baseras på normgivningen kring standarden IFRS 3. Tidigare artiklar och avhandlingar som skrivits kring ämnet har studerats och presenteras i uppsatsen som sekundärdata under avsnittet Litteratur.

Empiri: Intervjuer har förts med aktörer som har skiljda perspektiv på hur normgivningen efterlevs.

Slutsats: I analysen presenteras förslag på förändringar som kan leda till en förbättring av dagens redovisning. Det rör sig från totala omprövningar av normgivningen, ökad tillsyn eller förhoppningar om större fokus på frågan från aktörerna.. Vi drar slutsatsen att en ökad tillsyn av företagen är den bästa förändringen. Genom att öka tillsynen tror vi att faktorerna som hämmar en harmoniserad tillämpning av IFRS 3 kommer att åtgärdas och därmed kan en mer konsekvent tillämpning av standarden uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Jesper LU ; Casadei, Daniela LU and Henriksson, David LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jämförbarhet, Goodwill, Immateriella tillgångar, Rörelseförvärv, IFRS 3
language
Swedish
id
2337113
date added to LUP
2012-02-02 15:38:06
date last changed
2012-02-02 15:38:06
@misc{2337113,
 abstract   = {Syfte: Att utreda vilka orsakerna är till att det finns skillnader i hur IFRS 3 tillämpas samt vad som krävs för att normgivningen ska följas på ett mer konsekvent sätt mellan olika bolag.

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts. Representanter som revisorer, analytiker, normgivare och konsulter har intervjuats för att analysera IFRS 3 från olika perspektiv. I analysen redogörs för de olika svarsförslag som kommit fram under arbetsprocessen och utifrån de alternativ som nämns har vi kommit fram till en slutledning.

Teoretiska perspektiv: Studien baseras på normgivningen kring standarden IFRS 3. Tidigare artiklar och avhandlingar som skrivits kring ämnet har studerats och presenteras i uppsatsen som sekundärdata under avsnittet Litteratur.

Empiri: Intervjuer har förts med aktörer som har skiljda perspektiv på hur normgivningen efterlevs.

Slutsats: I analysen presenteras förslag på förändringar som kan leda till en förbättring av dagens redovisning. Det rör sig från totala omprövningar av normgivningen, ökad tillsyn eller förhoppningar om större fokus på frågan från aktörerna.. Vi drar slutsatsen att en ökad tillsyn av företagen är den bästa förändringen. Genom att öka tillsynen tror vi att faktorerna som hämmar en harmoniserad tillämpning av IFRS 3 kommer att åtgärdas och därmed kan en mer konsekvent tillämpning av standarden uppnås.},
 author    = {Gustavsson, Jesper and Casadei, Daniela and Henriksson, David},
 keyword   = {Jämförbarhet,Goodwill,Immateriella tillgångar,Rörelseförvärv,IFRS 3},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Goodwill eller immateriella tillgångar?},
 year     = {2012},
}