Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bengt Frithiofsson - Glädjespridare eller samhällsfara

Thunander, Gustav LU (2012) MKVA21 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Bengt Frithiofsson – Glädjespridare eller samhällsfara?
Författare: Gustav Thunander, Media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för
kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Innehåll: Jag har valt att, i huvudsak, utföra en semiotisk analys av Bengt Frithiofssons
medverkan i TV4:s ”Nyhetsmorgon”. Bengt Frithiofsson är en välkänd person i vinkretsar
och har under flera år varit huvudpersonen i ”Nyhetsmorgons” inslag, som går ut på, att på
veckobasis tipsa tittarna om Systembolagets produkter. Jag har undersökt hur inslaget
framställer alkohol och hur framställningen eventuellt kan verka kulturskapande och bidraga
till en förändring i samhällets alkoholsyn och alkoholkonsumtion. Tillsammans med den
semiotiska... (More)
Titel: Bengt Frithiofsson – Glädjespridare eller samhällsfara?
Författare: Gustav Thunander, Media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för
kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Innehåll: Jag har valt att, i huvudsak, utföra en semiotisk analys av Bengt Frithiofssons
medverkan i TV4:s ”Nyhetsmorgon”. Bengt Frithiofsson är en välkänd person i vinkretsar
och har under flera år varit huvudpersonen i ”Nyhetsmorgons” inslag, som går ut på, att på
veckobasis tipsa tittarna om Systembolagets produkter. Jag har undersökt hur inslaget
framställer alkohol och hur framställningen eventuellt kan verka kulturskapande och bidraga
till en förändring i samhällets alkoholsyn och alkoholkonsumtion. Tillsammans med den
semiotiska analysen har en retorisk analys genomförts, detta för att undersöka hur Bengt
Frithiofsson argumenterar för sina åsikter. Då Sveriges invånare konsumerar alkohol i allt
större utsträckning, samtidigt som de enligt undersökningar inte resonerar kring det, även som
ett ökat hälsoproblem, fann jag frågan hur medier, i detta fall TV4, väljer att presentera
alkohol. Syftet med att utföra en semiotisk analys var att lyfta fram den underliggande
symboliken i det vi ser när vi konsumerar Frithiofsson och hans budskap. Slutsatsen av min
analys grundas också i teorier kring hur ”Nyhetsmorgons” alkoholframställning riskerar att få
förankring i samhället och på så sätt bidra till en beteendeförändring som kan verka
hälsovådlig. Jag förstår den funktion Bengt Frithiofsson fyller medierna, men drar också
slutsatsen att hans medverkan i ”Nyhetsmorgon” mycket väl kan bidra till att, om inte
romantisera, så normalisera ett ökat alkoholintag.
Nyckelord: Semiotik, retorik, alkoholframställning, TV4, Nyhetsmorgon,
hälsokommunikation, symbolik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thunander, Gustav LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
symbolik, hälsokommunikation, Nyhetsmorgon, TV4, alkoholframställning, semiotik, retorik
language
Swedish
id
2338368
date added to LUP
2012-02-06 16:58:52
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2338368,
 abstract   = {{Titel: Bengt Frithiofsson – Glädjespridare eller samhällsfara?
Författare: Gustav Thunander, Media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för
kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Innehåll: Jag har valt att, i huvudsak, utföra en semiotisk analys av Bengt Frithiofssons
medverkan i TV4:s ”Nyhetsmorgon”. Bengt Frithiofsson är en välkänd person i vinkretsar
och har under flera år varit huvudpersonen i ”Nyhetsmorgons” inslag, som går ut på, att på
veckobasis tipsa tittarna om Systembolagets produkter. Jag har undersökt hur inslaget
framställer alkohol och hur framställningen eventuellt kan verka kulturskapande och bidraga
till en förändring i samhällets alkoholsyn och alkoholkonsumtion. Tillsammans med den
semiotiska analysen har en retorisk analys genomförts, detta för att undersöka hur Bengt
Frithiofsson argumenterar för sina åsikter. Då Sveriges invånare konsumerar alkohol i allt
större utsträckning, samtidigt som de enligt undersökningar inte resonerar kring det, även som
ett ökat hälsoproblem, fann jag frågan hur medier, i detta fall TV4, väljer att presentera
alkohol. Syftet med att utföra en semiotisk analys var att lyfta fram den underliggande
symboliken i det vi ser när vi konsumerar Frithiofsson och hans budskap. Slutsatsen av min
analys grundas också i teorier kring hur ”Nyhetsmorgons” alkoholframställning riskerar att få
förankring i samhället och på så sätt bidra till en beteendeförändring som kan verka
hälsovådlig. Jag förstår den funktion Bengt Frithiofsson fyller medierna, men drar också
slutsatsen att hans medverkan i ”Nyhetsmorgon” mycket väl kan bidra till att, om inte
romantisera, så normalisera ett ökat alkoholintag.
Nyckelord: Semiotik, retorik, alkoholframställning, TV4, Nyhetsmorgon,
hälsokommunikation, symbolik.}},
 author    = {{Thunander, Gustav}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bengt Frithiofsson - Glädjespridare eller samhällsfara}},
 year     = {{2012}},
}