Advanced

Den hesa röstens uppkomst - Hur man som sångpedagog kan bemöta heshet

Schotte, Hilde (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Hoarseness in a vocal pedagogical perspective.
The study examines hoarseness from a vocal perspective. The study aims to sensitize why the voice is becoming hoarse and how to treat this as a vocal coach. The study questions are: what are the causes of hoarseness, how can you as a vocal coach investigate the causes of hoarseness, what are the tools to treat the causes as a vocal coach and how the different causes and treatment of hoarseness depends due to gender? The study is based on qualitative methodology based on interviews. The conclusions
of the study are that there are differences in how the hoarseness arise due to gender, in both incidence and prevalence. The causes of hoarseness is a large area, but many factors due to illness or... (More)
Hoarseness in a vocal pedagogical perspective.
The study examines hoarseness from a vocal perspective. The study aims to sensitize why the voice is becoming hoarse and how to treat this as a vocal coach. The study questions are: what are the causes of hoarseness, how can you as a vocal coach investigate the causes of hoarseness, what are the tools to treat the causes as a vocal coach and how the different causes and treatment of hoarseness depends due to gender? The study is based on qualitative methodology based on interviews. The conclusions
of the study are that there are differences in how the hoarseness arise due to gender, in both incidence and prevalence. The causes of hoarseness is a large area, but many factors due to illness or the work environment. To investigate hoarseness requires a doctor's appointment and a global view in terms of lifestyle, vocal habits and physical conditions. As for the treatment of the voice from a vocal coach perspective, the work is basically like working with fundamental singing technique, ie. breathing exercises, relaxation, airflow, etc. As the treatment provides you work with gentle exercises, strengthening pupils' confidence through prestigeless exercises and avoiding working with the pupil’s problematic voice range. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien undersöker begreppet heshet ur ett sångarperspektiv. Syftet med studien är att medvetandegöra varför rösten bli hes, vad som händer i rösten och hur man som sångpedagogbemöter detta. Studiens frågeställningar är: vad finns det för orsaker till heshet, hur kan man
som sångpedagog utreda orsaker till heshet, vad finns det för verktyg att behandla orsaker till heshet som sångpedagog och hur skiljer sig orsaker och behandling av heshet beroende på elevens kön? Studien bygger på kvalitativ intervjumetod, med kvalitativ intervjumetod som underlag. Orsaker till att heshet uppstår är ett stort område där många faktorer bottnar i sjukdomar eller förhållanden i arbetsmiljön. För att utreda heshet som blivit bestående krävs läkarbesök och... (More)
Studien undersöker begreppet heshet ur ett sångarperspektiv. Syftet med studien är att medvetandegöra varför rösten bli hes, vad som händer i rösten och hur man som sångpedagogbemöter detta. Studiens frågeställningar är: vad finns det för orsaker till heshet, hur kan man
som sångpedagog utreda orsaker till heshet, vad finns det för verktyg att behandla orsaker till heshet som sångpedagog och hur skiljer sig orsaker och behandling av heshet beroende på elevens kön? Studien bygger på kvalitativ intervjumetod, med kvalitativ intervjumetod som underlag. Orsaker till att heshet uppstår är ett stort område där många faktorer bottnar i sjukdomar eller förhållanden i arbetsmiljön. För att utreda heshet som blivit bestående krävs läkarbesök och att ser till den hesa personens livsstil, röstvanor och fysiska förutsättningar och kön. Vad gäller behandling av rösten ur ett sångpedagogsperspektiv så visar resultaten på att arbete med grundläggande sångteknik, dvs. andningsövningar, avspänning, luftflöde etc. är det huvudsakliga
innehållet i behandlingen. Resultaten visar också på att informanterna arbetar med att göra mjuka övningar, stärka elevens självförtroende genom prestigelösa övningar och samtal, samt undvika att belasta det område som är problematiskt för eleven. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schotte, Hilde
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hoarseness, leakage, voice, voice disorder, voice breaking, vocal coach, speech therapist, vocal noodles, heshet, läckage, sångröst, röstrubbning, målbrott, målbrottsstörning, sångpedagog, logoped, stämbandsknottror
language
Swedish
id
2338420
date added to LUP
2012-02-03 20:58:27
date last changed
2012-02-03 20:58:27
@misc{2338420,
 abstract   = {Hoarseness in a vocal pedagogical perspective.
The study examines hoarseness from a vocal perspective. The study aims to sensitize why the voice is becoming hoarse and how to treat this as a vocal coach. The study questions are: what are the causes of hoarseness, how can you as a vocal coach investigate the causes of hoarseness, what are the tools to treat the causes as a vocal coach and how the different causes and treatment of hoarseness depends due to gender? The study is based on qualitative methodology based on interviews. The conclusions
of the study are that there are differences in how the hoarseness arise due to gender, in both incidence and prevalence. The causes of hoarseness is a large area, but many factors due to illness or the work environment. To investigate hoarseness requires a doctor's appointment and a global view in terms of lifestyle, vocal habits and physical conditions. As for the treatment of the voice from a vocal coach perspective, the work is basically like working with fundamental singing technique, ie. breathing exercises, relaxation, airflow, etc. As the treatment provides you work with gentle exercises, strengthening pupils' confidence through prestigeless exercises and avoiding working with the pupil’s problematic voice range.},
 author    = {Schotte, Hilde},
 keyword   = {hoarseness,leakage,voice,voice disorder,voice breaking,vocal coach,speech therapist,vocal noodles,heshet,läckage,sångröst,röstrubbning,målbrott,målbrottsstörning,sångpedagog,logoped,stämbandsknottror},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den hesa röstens uppkomst - Hur man som sångpedagog kan bemöta heshet},
 year     = {2011},
}