Advanced

Fado - En studie om sång och musik i fadokulturen

Rönn Rosengren, Marie (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Fado - an essay about song and music in the fado-culture.
The word fado comes from the latin word fatum (fate in English). It does denote a specific kind of music. However – fado is a complete culture and concerns the way of living, history and the image of Portugal. This essay is focused on the musical aspects and especially the singing. Fado is seldom performed in Sweden and it´s difficult to find information in Swedish about fado singing. Therefore, a larger portion of the text is a description of this culture and how the music is transmitted in its natural context. This part of the essay is based on interviews and litterature studies. Thereafter I discuss the question how fado could be taught in Swedish schools. Drawing on research on... (More)
Fado - an essay about song and music in the fado-culture.
The word fado comes from the latin word fatum (fate in English). It does denote a specific kind of music. However – fado is a complete culture and concerns the way of living, history and the image of Portugal. This essay is focused on the musical aspects and especially the singing. Fado is seldom performed in Sweden and it´s difficult to find information in Swedish about fado singing. Therefore, a larger portion of the text is a description of this culture and how the music is transmitted in its natural context. This part of the essay is based on interviews and litterature studies. Thereafter I discuss the question how fado could be taught in Swedish schools. Drawing on research on world music pedagogy I suggest a series of startegies for how to teach this music to Swedish students from the point of departure of music asculture. (Less)
Abstract (Swedish)
Ordet fado kommer från latinets “fatum” vilket på svenska översätts till “öde”. Fado är emellertid en hel kultur. Fado rör sättet att leva, historien och bilden av Portugal. Detta examensarbete är dock inriktat på den musikaliska delen och framför allt på sången. Fado utövas sällan
i Sverige och det är svårt att finna information på svenska om fadosång. Därför utgör en stor del av arbetet beskrivningar av denna portugisiska kultur och den traderas i sin naturliga kontext. Denna del av examensarbetet bygger på intervjuer och litteratur. Därefter diskuterar jag frågan om hur undervisning i fado skulle kunna utformas för klassundervisning i svenska skolor. Med utgångspunkt i forskning på musikpedagogik med ett mångkulturellt perspektiv... (More)
Ordet fado kommer från latinets “fatum” vilket på svenska översätts till “öde”. Fado är emellertid en hel kultur. Fado rör sättet att leva, historien och bilden av Portugal. Detta examensarbete är dock inriktat på den musikaliska delen och framför allt på sången. Fado utövas sällan
i Sverige och det är svårt att finna information på svenska om fadosång. Därför utgör en stor del av arbetet beskrivningar av denna portugisiska kultur och den traderas i sin naturliga kontext. Denna del av examensarbetet bygger på intervjuer och litteratur. Därefter diskuterar jag frågan om hur undervisning i fado skulle kunna utformas för klassundervisning i svenska skolor. Med utgångspunkt i forskning på musikpedagogik med ett mångkulturellt perspektiv föreslår jag ett antal strategier för att presentera fado för svenska elever med en syn på musiksom en del av en kulturell kontext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönn Rosengren, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fado, fado singing, fado music, Portugal, music education, world music pedagogy, Saudade, fadosång, fadomusik, musikundervisning, lära fado
language
Swedish
id
2338432
date added to LUP
2012-02-03 21:43:03
date last changed
2012-02-03 21:43:03
@misc{2338432,
 abstract   = {Fado - an essay about song and music in the fado-culture.
The word fado comes from the latin word fatum (fate in English). It does denote a specific kind of music. However – fado is a complete culture and concerns the way of living, history and the image of Portugal. This essay is focused on the musical aspects and especially the singing. Fado is seldom performed in Sweden and it´s difficult to find information in Swedish about fado singing. Therefore, a larger portion of the text is a description of this culture and how the music is transmitted in its natural context. This part of the essay is based on interviews and litterature studies. Thereafter I discuss the question how fado could be taught in Swedish schools. Drawing on research on world music pedagogy I suggest a series of startegies for how to teach this music to Swedish students from the point of departure of music asculture.},
 author    = {Rönn Rosengren, Marie},
 keyword   = {fado,fado singing,fado music,Portugal,music education,world music pedagogy,Saudade,fadosång,fadomusik,musikundervisning,lära fado},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fado - En studie om sång och musik i fadokulturen},
 year     = {2011},
}