Advanced

Musiklärarstudenters upplevelser av den psykosociala studiemiljön vid Musikhögskolan i Malmö

Nilsson, Marie (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka hur musiklärarstudenter upplever olika aspekter av den psykosociala studiemiljön vid Musikhögskolan i Malmö. Med hjälp av kvalitativ intervjumetod har fyra intervjuer genomförts med studenter från G- respektive IEutbildningens senare årskurser. Studien bygger på Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Den har genomförts med utgångspunkt från parametrarna krav, kontroll och stöd som modellen bygger på. Resultaten redovisas med krav- och kontrollmodellen som analysverktyg och visar på att informanterna generellt upplever relativt höga krav men relativt låg kontroll. Deras upplevelse av socialt stöd är positiv, särskilt mellan studenter. I diskussionen tar jag upp vad detta kan innebära för... (More)
Studiens syfte är att undersöka hur musiklärarstudenter upplever olika aspekter av den psykosociala studiemiljön vid Musikhögskolan i Malmö. Med hjälp av kvalitativ intervjumetod har fyra intervjuer genomförts med studenter från G- respektive IEutbildningens senare årskurser. Studien bygger på Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Den har genomförts med utgångspunkt från parametrarna krav, kontroll och stöd som modellen bygger på. Resultaten redovisas med krav- och kontrollmodellen som analysverktyg och visar på att informanterna generellt upplever relativt höga krav men relativt låg kontroll. Deras upplevelse av socialt stöd är positiv, särskilt mellan studenter. I diskussionen tar jag upp vad detta kan innebära för studenten ifrån olika infallsvinklar. (Less)
Abstract
Title: Students’ experiences of the psychosocial environment at the music teacher education at Malmö Academy of Music.
The purpose of this study is to investigate how students experience different aspects of the psychosocial working environment at the music teacher education at the Malmö Academy of Music. Through qualitative method, four interviews with students from the later grades have been performed and analyzed. The study is built on Karasek’s and Theorell’s (1990) model for psychological demands and decision latitude. It has been performed on the basis of the parameters demand, control and support, upon which the model is based. The results are accounted for by use of the demand- and control model as analytical tool. They show that... (More)
Title: Students’ experiences of the psychosocial environment at the music teacher education at Malmö Academy of Music.
The purpose of this study is to investigate how students experience different aspects of the psychosocial working environment at the music teacher education at the Malmö Academy of Music. Through qualitative method, four interviews with students from the later grades have been performed and analyzed. The study is built on Karasek’s and Theorell’s (1990) model for psychological demands and decision latitude. It has been performed on the basis of the parameters demand, control and support, upon which the model is based. The results are accounted for by use of the demand- and control model as analytical tool. They show that the students generally experience relatively high demands but relatively low control. Their experiences of social support are positive, particularly among students. In the discussion, I raise the question of what this may mean for the student from different angles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykosocial, studiemiljö, krav, kontroll, stöd, psychosocial, study environment, psychological demands, decision latitude, social support
language
Swedish
id
2338435
date added to LUP
2012-02-03 21:52:55
date last changed
2012-02-03 21:52:55
@misc{2338435,
 abstract   = {Title: Students’ experiences of the psychosocial environment at the music teacher education at Malmö Academy of Music.
The purpose of this study is to investigate how students experience different aspects of the psychosocial working environment at the music teacher education at the Malmö Academy of Music. Through qualitative method, four interviews with students from the later grades have been performed and analyzed. The study is built on Karasek’s and Theorell’s (1990) model for psychological demands and decision latitude. It has been performed on the basis of the parameters demand, control and support, upon which the model is based. The results are accounted for by use of the demand- and control model as analytical tool. They show that the students generally experience relatively high demands but relatively low control. Their experiences of social support are positive, particularly among students. In the discussion, I raise the question of what this may mean for the student from different angles.},
 author    = {Nilsson, Marie},
 keyword   = {psykosocial,studiemiljö,krav,kontroll,stöd,psychosocial,study environment,psychological demands,decision latitude,social
support},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musiklärarstudenters upplevelser av den psykosociala studiemiljön vid Musikhögskolan i Malmö},
 year     = {2011},
}