Advanced

Ensemblespel på gymnasiets estetiska program - En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar om ensemblespel och musikaliskt lärande

Malesjö, Fredrik (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien har som huvudsyfte att undersöka vilka uppfattningar gymnasieungdomar har kring ensembleundervisningen på det estetiska programmet. Studien ska också undersöka ungdomarnas synsätt på musikaliskt lärande i ensemblesammanhang och hur de tänker kring ensembleundervisningen. En kort introduktion till ämnet görs genom en presentation av tidigare forskning inom området. Två centrala forskningsfrågor har formulerats, dels undersöks elevernas syn på sin egna musikaliska utveckling och dels undersöks vilken skillnad eleverna
upplever mellan olika undervisningssituationer. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fyra gymnasieungdomar och resultaten berättar om deras tankar kring musikaliskt lärande och ämnet ensemblespel. Resultaten visar att... (More)
Studien har som huvudsyfte att undersöka vilka uppfattningar gymnasieungdomar har kring ensembleundervisningen på det estetiska programmet. Studien ska också undersöka ungdomarnas synsätt på musikaliskt lärande i ensemblesammanhang och hur de tänker kring ensembleundervisningen. En kort introduktion till ämnet görs genom en presentation av tidigare forskning inom området. Två centrala forskningsfrågor har formulerats, dels undersöks elevernas syn på sin egna musikaliska utveckling och dels undersöks vilken skillnad eleverna
upplever mellan olika undervisningssituationer. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fyra gymnasieungdomar och resultaten berättar om deras tankar kring musikaliskt lärande och ämnet ensemblespel. Resultaten visar att eleverna tänker relativt snarlikt när det gäller förutsättningar för ensembleämnet och attityder till musikundervisningen i gymnasieskolan. Samtliga elever som deltog i studien upplevde att de utvecklas musikaliskt av att spela i en ensemble. Resultaten visar också att eleverna föredrar undervisningssituationer som präglas av gott samarbete i gruppen och en god inställning till varandra. (Less)
Abstract
Ensemble playing in the aesthetic education - A qualitative study of upper secondary school students’ opinion of ensemble playing and musical learning.
The main purpose of this study, is to investigate the opinions that upper secondary school students have about ensemble teaching in the aesthetic program. The study will also investigatethe students’ approach to learning through music in an ensemble context and how they
think about the ensemble teaching. A brief introduction to the subject is done by a presentation of previous research in the area. Two key research questions were formulated, to examinestudents’ views on their own musical development, and also to examine the difference between
the students’ experiences of different... (More)
Ensemble playing in the aesthetic education - A qualitative study of upper secondary school students’ opinion of ensemble playing and musical learning.
The main purpose of this study, is to investigate the opinions that upper secondary school students have about ensemble teaching in the aesthetic program. The study will also investigatethe students’ approach to learning through music in an ensemble context and how they
think about the ensemble teaching. A brief introduction to the subject is done by a presentation of previous research in the area. Two key research questions were formulated, to examinestudents’ views on their own musical development, and also to examine the difference between
the students’ experiences of different teaching situations. Qualitative interviews were conducted with four upper secondary school students and the results tell us about theirthoughts on musical learning and ensemble as a school subject. The results show that students think relatively similar to each other in terms of conditions for ensemble playing and attitudes towards music education in the upper secondary school. The four students that participated in this study, believe that ensemble playing has contributed to their musical development. The
results also show that the students prefer learning situations that are characterized by good cooperation in the group and a good attitude to each other. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malesjö, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ensemblespel, estetiska programmet, gymnasieelever, kvalitativ studie, musikaliskt lärande, ensemble playing, aesthetic education, upper secondary school students, qualitative study, musical learning
language
Swedish
id
2338596
date added to LUP
2012-02-05 22:10:58
date last changed
2012-02-05 22:10:58
@misc{2338596,
 abstract   = {Ensemble playing in the aesthetic education - A qualitative study of upper secondary school students’ opinion of ensemble playing and musical learning.
The main purpose of this study, is to investigate the opinions that upper secondary school students have about ensemble teaching in the aesthetic program. The study will also investigatethe students’ approach to learning through music in an ensemble context and how they
think about the ensemble teaching. A brief introduction to the subject is done by a presentation of previous research in the area. Two key research questions were formulated, to examinestudents’ views on their own musical development, and also to examine the difference between
the students’ experiences of different teaching situations. Qualitative interviews were conducted with four upper secondary school students and the results tell us about theirthoughts on musical learning and ensemble as a school subject. The results show that students think relatively similar to each other in terms of conditions for ensemble playing and attitudes towards music education in the upper secondary school. The four students that participated in this study, believe that ensemble playing has contributed to their musical development. The
results also show that the students prefer learning situations that are characterized by good cooperation in the group and a good attitude to each other.},
 author    = {Malesjö, Fredrik},
 keyword   = {ensemblespel,estetiska programmet,gymnasieelever,kvalitativ studie,musikaliskt lärande,ensemble playing,aesthetic education,upper secondary school students,qualitative study,musical learning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ensemblespel på gymnasiets estetiska program - En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar om ensemblespel och musikaliskt lärande},
 year     = {2011},
}