Advanced

Indecision '08 - En kvalitativ textanalys av The Daily Shows bevakning av 2008 års amerikanska presidentval

Värnberg, Karin LU (2012) MKVK01 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Nyhetsmedierna i vårt samhälle är i förändring, och traditionell nyhetsbevakning blir allt svårare att skilja från populärkultur och nöjesmedier. Samtidigt uppvisar framför allt unga människor ett bristande intresse för traditionell medierapportering kring politiska frågor, och vänder sig istället till alternativa källor för information. En sådan källa är The Daily Show, ett satirprogram som fokuserar på främst amerikansk politik och hur traditionell amerikansk bevakning av politiken ter sig. Programmet behandlar de strategier som politiker använder sig av för att vinna röster och för att få publicitet, samtidigt som nyhetsmediernas brist på saklighet och kritisk granskning av politikerna hela tiden uppmärksammas. The Daily Shows roll i... (More)
Nyhetsmedierna i vårt samhälle är i förändring, och traditionell nyhetsbevakning blir allt svårare att skilja från populärkultur och nöjesmedier. Samtidigt uppvisar framför allt unga människor ett bristande intresse för traditionell medierapportering kring politiska frågor, och vänder sig istället till alternativa källor för information. En sådan källa är The Daily Show, ett satirprogram som fokuserar på främst amerikansk politik och hur traditionell amerikansk bevakning av politiken ter sig. Programmet behandlar de strategier som politiker använder sig av för att vinna röster och för att få publicitet, samtidigt som nyhetsmediernas brist på saklighet och kritisk granskning av politikerna hela tiden uppmärksammas. The Daily Shows roll i amerikansk politisk diskurs förstås i den här analysen mot ett teoretiskt ramverk som behandlar mediernas och medborgarens roll i den misstro mot makthavare som kännetecknar det moderna samhället. Min ansats är kvalitativ och syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur The Daily Show förhåller sig till dels kandidaterna i det amerikanska presidentvalet 2008, och dels traditionell amerikansk nyhetsmedias bevakning av valkampanjen. Till detta knyts en diskussion kring implikationerna av The Daily Shows motvilja att kalla sig för en legitim nyhetskälla. Analysen visar att programmets skildring av de två politiska partierna skiljer sig åt avsevärt, men även att det är medierna som utsätts för den skarpaste kritiken. Emellertid är inte längre gränsdragningen mellan traditionell nyhetsjournalistik och satirprogram som The Daily Show tydlig, och programmet spelar en större roll i den demokratiska processen än dess skapare vill kännas vid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Värnberg, Karin LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skepticism, politisk satir, amerikansk politik, nyhetsrapportering, demokrati, populärkultur, The Daily Show
language
Swedish
id
2338655
date added to LUP
2012-03-07 14:47:08
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2338655,
 abstract   = {Nyhetsmedierna i vårt samhälle är i förändring, och traditionell nyhetsbevakning blir allt svårare att skilja från populärkultur och nöjesmedier. Samtidigt uppvisar framför allt unga människor ett bristande intresse för traditionell medierapportering kring politiska frågor, och vänder sig istället till alternativa källor för information. En sådan källa är The Daily Show, ett satirprogram som fokuserar på främst amerikansk politik och hur traditionell amerikansk bevakning av politiken ter sig. Programmet behandlar de strategier som politiker använder sig av för att vinna röster och för att få publicitet, samtidigt som nyhetsmediernas brist på saklighet och kritisk granskning av politikerna hela tiden uppmärksammas. The Daily Shows roll i amerikansk politisk diskurs förstås i den här analysen mot ett teoretiskt ramverk som behandlar mediernas och medborgarens roll i den misstro mot makthavare som kännetecknar det moderna samhället. Min ansats är kvalitativ och syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur The Daily Show förhåller sig till dels kandidaterna i det amerikanska presidentvalet 2008, och dels traditionell amerikansk nyhetsmedias bevakning av valkampanjen. Till detta knyts en diskussion kring implikationerna av The Daily Shows motvilja att kalla sig för en legitim nyhetskälla. Analysen visar att programmets skildring av de två politiska partierna skiljer sig åt avsevärt, men även att det är medierna som utsätts för den skarpaste kritiken. Emellertid är inte längre gränsdragningen mellan traditionell nyhetsjournalistik och satirprogram som The Daily Show tydlig, och programmet spelar en större roll i den demokratiska processen än dess skapare vill kännas vid.},
 author    = {Värnberg, Karin},
 keyword   = {skepticism,politisk satir,amerikansk politik,nyhetsrapportering,demokrati,populärkultur,The Daily Show},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Indecision '08 - En kvalitativ textanalys av The Daily Shows bevakning av 2008 års amerikanska presidentval},
 year     = {2012},
}