Advanced

Bör gärningsformen innehav av narkotika begränsas till förmån för rättssäkerheten?

Brorman, Cecilia LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar gärningsformen narkotikainnehav i 1§ 6p. NSL, som implicit förutsätter ett besittningsmoment.

Besittningsläran har sitt ursprung i den romerska rätten, där det ansågs viktigt att skilja på besittning och äganderätt, även om dessa begrepp hade vissa beröringspunkter. Sedermera vidareutvecklades besittningsläran i Tyskland under 1800 talet, inför BGB:s utformning. Härvid lades mycket tid på att utveckla en besittningslära, vilken i sin tur kom att påverka den svenska civilrätten. I Sverige är inte besittningsbegreppet ett juridiskt definierat begrepp. Av denna anledning hänvisar man inom den straffrättsliga doktrinen och praxis till det civilrättsliga besittningsförhållandet. Besittningsbegreppet är idag ett flytande... (More)
Uppsatsen behandlar gärningsformen narkotikainnehav i 1§ 6p. NSL, som implicit förutsätter ett besittningsmoment.

Besittningsläran har sitt ursprung i den romerska rätten, där det ansågs viktigt att skilja på besittning och äganderätt, även om dessa begrepp hade vissa beröringspunkter. Sedermera vidareutvecklades besittningsläran i Tyskland under 1800 talet, inför BGB:s utformning. Härvid lades mycket tid på att utveckla en besittningslära, vilken i sin tur kom att påverka den svenska civilrätten. I Sverige är inte besittningsbegreppet ett juridiskt definierat begrepp. Av denna anledning hänvisar man inom den straffrättsliga doktrinen och praxis till det civilrättsliga besittningsförhållandet. Besittningsbegreppet är idag ett flytande begrepp, vilket ofta anpassas till rådande lagstiftning genom ändamålstolkning.

Man skulle kunna säga att besittningsbegreppet har två rötter, en direkt/omedelbar- samt en juridisk besittning. Besittningsbegreppet är utformat ur ett äganderättsperspektiv vilket innefattar en långtgående besittningspresumtion. Vid en besittning är rådigheten samt rådighetsavskärningen av stor betydelse. För att utreda innebörden av samt när omedelbar besittning kan anses föreligga, kommer Elsa Eschelssons teori gällande besittning av lösöre att användas.

Eftersom besittningsbegreppet har en viss plasticitet kommer jag även att undersöka huruvida begreppets vaga utformning kan påverka människor i en narkomans närmiljö. Enligt praxis torde det räcka med passivitet (insikt) då narkotika förvaras eller innehas i hemmet eller på en plats där man har en rättighet knuten till, för att göras ansvarig för narkotikainnehav. På detta sätt blir människor tvingade till att ingripa i annans brottslighet för att inte själva göras ansvariga för narkotikabrott. Med hjälp av praxis och doktrin ämnar jag att utröna vilka betingelser som kan konstituera ett narkotikainnehav.

Då den straffrättsliga besittningen skiljer sig från den civilrättsliga, kommer fem rättsfall att skildras i syfte att lyfta de betingelser som kan vara avgörande för narkotikainnehavets förverkligande. I uppsatsen kommer det att redogöras för hur rättigheter, exempelvis äganderätter eller nyttjanderätter, i starkare grad presumerar en besittning.

Av intresse är även att se huruvida gärningsformens besittningsmoment är kompatibelt med legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Under arbetets gång kommer prognositserbarhetstumregeln att lyftas fram. Denna tumregel ser till huruvida en sakkunnig har möjlighet att i rimlig grad prognostisera utfallet i en given situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorman, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
Should possession of drugs be limited in favor of the rule of law?
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
innehav av narkotika, besittning
language
Swedish
id
2339177
date added to LUP
2012-03-14 09:34:49
date last changed
2012-03-14 09:34:49
@misc{2339177,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar gärningsformen narkotikainnehav i 1§ 6p. NSL, som implicit förutsätter ett besittningsmoment. 

Besittningsläran har sitt ursprung i den romerska rätten, där det ansågs viktigt att skilja på besittning och äganderätt, även om dessa begrepp hade vissa beröringspunkter. Sedermera vidareutvecklades besittningsläran i Tyskland under 1800 talet, inför BGB:s utformning. Härvid lades mycket tid på att utveckla en besittningslära, vilken i sin tur kom att påverka den svenska civilrätten. I Sverige är inte besittningsbegreppet ett juridiskt definierat begrepp. Av denna anledning hänvisar man inom den straffrättsliga doktrinen och praxis till det civilrättsliga besittningsförhållandet. Besittningsbegreppet är idag ett flytande begrepp, vilket ofta anpassas till rådande lagstiftning genom ändamålstolkning.
 
Man skulle kunna säga att besittningsbegreppet har två rötter, en direkt/omedelbar- samt en juridisk besittning. Besittningsbegreppet är utformat ur ett äganderättsperspektiv vilket innefattar en långtgående besittningspresumtion. Vid en besittning är rådigheten samt rådighetsavskärningen av stor betydelse. För att utreda innebörden av samt när omedelbar besittning kan anses föreligga, kommer Elsa Eschelssons teori gällande besittning av lösöre att användas. 

Eftersom besittningsbegreppet har en viss plasticitet kommer jag även att undersöka huruvida begreppets vaga utformning kan påverka människor i en narkomans närmiljö. Enligt praxis torde det räcka med passivitet (insikt) då narkotika förvaras eller innehas i hemmet eller på en plats där man har en rättighet knuten till, för att göras ansvarig för narkotikainnehav. På detta sätt blir människor tvingade till att ingripa i annans brottslighet för att inte själva göras ansvariga för narkotikabrott. Med hjälp av praxis och doktrin ämnar jag att utröna vilka betingelser som kan konstituera ett narkotikainnehav. 

Då den straffrättsliga besittningen skiljer sig från den civilrättsliga, kommer fem rättsfall att skildras i syfte att lyfta de betingelser som kan vara avgörande för narkotikainnehavets förverkligande. I uppsatsen kommer det att redogöras för hur rättigheter, exempelvis äganderätter eller nyttjanderätter, i starkare grad presumerar en besittning. 

Av intresse är även att se huruvida gärningsformens besittningsmoment är kompatibelt med legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Under arbetets gång kommer prognositserbarhetstumregeln att lyftas fram. Denna tumregel ser till huruvida en sakkunnig har möjlighet att i rimlig grad prognostisera utfallet i en given situation.},
 author    = {Brorman, Cecilia},
 keyword   = {innehav av narkotika,besittning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör gärningsformen innehav av narkotika begränsas till förmån för rättssäkerheten?},
 year     = {2011},
}