Advanced

Lövestads åsar : en isälvsavlagring bildad vid inlandsisens kant i Weichsels slutskede

Flodhammar, Ingrid (2011) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
The Lövestad ridges are a glaciofluvial deposit located in south eastern Scania. The deposits and how they were formed have been studied. The purpose of the paper is to account for the glacial history of Scania and its impact on the Lövestad ridges, and to describe and interpret the ridges composition, depositional environment and the processes governing their formation.

Methods used are literature studies, geomorphologic analysis and field sampling for analysis in the laboratory, and height measurement with a clinometer. The samples were analyzed for max particle size, grain size, shape, round-ness, and rock types in the laboratory

The dominant direction of ice flow during the end of the Weichselian ice age was north east to south... (More)
The Lövestad ridges are a glaciofluvial deposit located in south eastern Scania. The deposits and how they were formed have been studied. The purpose of the paper is to account for the glacial history of Scania and its impact on the Lövestad ridges, and to describe and interpret the ridges composition, depositional environment and the processes governing their formation.

Methods used are literature studies, geomorphologic analysis and field sampling for analysis in the laboratory, and height measurement with a clinometer. The samples were analyzed for max particle size, grain size, shape, round-ness, and rock types in the laboratory

The dominant direction of ice flow during the end of the Weichselian ice age was north east to south west in this part of Scania. The rock type analysis suggests that the material comes from the north east. The max particle analysis shows that the deposition took place around 300-500 meters from the edge of the ice sheet, and the pat-tern of sedimentation shows that the flow velocity was greater in the north than in the south. The flow velocity was high, around 4-5 m/s.

The dominant grain size in the eskers is cobbles. The matrix consists mainly of gravelly sand or sandy gravel. Boulders can be found in the northern parts of the ridge. The esker network in the southern part and the single esker to the north are interpreted as two different landforms. The esker network consists of alternating basins and ridges.

The single esker in the north is formed inside of a tunnel. The subaerial channels where material was deposited were formed in a stagnant ice sheet. The Lövestad eskers were formed in conjunction with the extensive melting that occurred around in the end of Weichselian ice age. The last glacial advance around 15000 BP never reached Lövestad. (Less)
Abstract (Swedish)
Lövestads åsar är en isälvsavlagring belägen i sydöstra Skåne, en mil öster om Sjöbo. De har undersökts med avseende på hur isälvsavlagringen bildats och vilka processer som påverkat bildningen. Syftet med rapporten är att beskriva och tolka Lövestads åsar med avseende på bildning, egenskaper och avsättningsmiljö. Som bakgrund finns en redogörelse för Skånes nedisningshistoria och avsmältningsförlopp.
Metoder som använts är litteraturstudier, analys av landskapet (geomorfologi), provtagning av material i fält för laborationsanalys samt höjdmätning med klinometer (höjdmätare). Några analysmetoder som använts är analys av maxpartikelstorlek (de största partiklarna väljs ut och mäts), kornstorlek (materialets sammansättning med avseende på... (More)
Lövestads åsar är en isälvsavlagring belägen i sydöstra Skåne, en mil öster om Sjöbo. De har undersökts med avseende på hur isälvsavlagringen bildats och vilka processer som påverkat bildningen. Syftet med rapporten är att beskriva och tolka Lövestads åsar med avseende på bildning, egenskaper och avsättningsmiljö. Som bakgrund finns en redogörelse för Skånes nedisningshistoria och avsmältningsförlopp.
Metoder som använts är litteraturstudier, analys av landskapet (geomorfologi), provtagning av material i fält för laborationsanalys samt höjdmätning med klinometer (höjdmätare). Några analysmetoder som använts är analys av maxpartikelstorlek (de största partiklarna väljs ut och mäts), kornstorlek (materialets sammansättning med avseende på kornstorlek), form (om partiklarna är likformiga, avlånga eller platta), rundningsgrad ( om partiklarnas yta är skrovlig eller väl avslipad) samt bergart ( talar om varifrån materialet kommer).

Den dominerande isrörelseriktningen under Weichsels slutskede var från nordost i den här delen av Skåne. Bergartsanalysen visar på att materialet kommer från nordost. Maxpartikelstorleksanalysen visar att avsättningen uppskattningsvis har skett 300-500 meter från iskanten till södra delen av åsnätet, och sedimentationen av material visar att vattenhastigheten varit högre i norr än i söder. Vattenhastigheten har varit hög, ca.4-5 m/s.

Åsarna består till största delen av sten, och materialet är kantavrundat. Matrix, fyllnadsmaterialet mellan stenarna och blocken, består huvudsakligen av grusig sand eller sandigt grus. Det förekommer block, har en diameter som är större än 60 cm, i den norra delen. I åsarnas södra del är stenarna 20-40 cm stora.

Åsnätet i den södra delen och getryggsåsen i norr tolkas som två olika landformer. Åsnätet består av dalsänkor och åsar om vartannat

Det är dödis som skapat öppna kanaler (i motsatts till tunnlar av is) där material har ansamlats i dödisens kanaler. När isen smälte så bildades åsarna av det ansamlade materialet och där isen legat bildades dalsänkorna, vilka tillsammans skapat åsnätet. I getryggsåsen är materialet avsatt i en tunnel under isen. Lövestads åsar bildades i samband med den omfattande avsmältningen i Weichsels slutskede. Den senaste isframstöten för cirka 15000 år sedan söderifrån nådde aldrig Lövestad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodhammar, Ingrid
supervisor
organization
alternative title
Lövestads åsar (Lövestad eskers) : a glaciofluvial deposit, formed at the margin of the icesheet during the Late Weichselian
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lövestad, åsar, isälvsmaterial, Skåne, nedisningshistoria, glaciofluvial deposit, esker, Scania, history of Weichselian
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
294
language
Swedish
additional info
Helena Alexandersson, Lunds universitet.
id
2339385
date added to LUP
2012-03-22 08:37:19
date last changed
2015-03-02 09:58:07
@misc{2339385,
 abstract   = {The Lövestad ridges are a glaciofluvial deposit located in south eastern Scania. The deposits and how they were formed have been studied. The purpose of the paper is to account for the glacial history of Scania and its impact on the Lövestad ridges, and to describe and interpret the ridges composition, depositional environment and the processes governing their formation. 

Methods used are literature studies, geomorphologic analysis and field sampling for analysis in the laboratory, and height measurement with a clinometer. The samples were analyzed for max particle size, grain size, shape, round-ness, and rock types in the laboratory 

The dominant direction of ice flow during the end of the Weichselian ice age was north east to south west in this part of Scania. The rock type analysis suggests that the material comes from the north east. The max particle analysis shows that the deposition took place around 300-500 meters from the edge of the ice sheet, and the pat-tern of sedimentation shows that the flow velocity was greater in the north than in the south. The flow velocity was high, around 4-5 m/s. 

The dominant grain size in the eskers is cobbles. The matrix consists mainly of gravelly sand or sandy gravel. Boulders can be found in the northern parts of the ridge. The esker network in the southern part and the single esker to the north are interpreted as two different landforms. The esker network consists of alternating basins and ridges. 

The single esker in the north is formed inside of a tunnel. The subaerial channels where material was deposited were formed in a stagnant ice sheet. The Lövestad eskers were formed in conjunction with the extensive melting that occurred around in the end of Weichselian ice age. The last glacial advance around 15000 BP never reached Lövestad.},
 author    = {Flodhammar, Ingrid},
 keyword   = {Lövestad,åsar,isälvsmaterial,Skåne,nedisningshistoria,glaciofluvial deposit,esker,Scania,history of Weichselian},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Lövestads åsar : en isälvsavlagring bildad vid inlandsisens kant i Weichsels slutskede},
 year     = {2011},
}