Advanced

SAS - 4Excellence

Wahlsten, Linus LU ; Gustafsson, Julia LU and Ingelman Lind, Ivar LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och förändringarna den innebär.

Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena strategi, förändring och implementering innebär.

Teoretiska perspektiv: Teorinavsnittet beskriver olika teorier, forskning och begrepp inom strategi, förändring och implementering. Processen som detta innebär tas upp som teoretisk referensram.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på två längre intervjuer, en presskonferens och flertalet korta intervjuer med representanter från SAS. Det... (More)
Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och förändringarna den innebär.

Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena strategi, förändring och implementering innebär.

Teoretiska perspektiv: Teorinavsnittet beskriver olika teorier, forskning och begrepp inom strategi, förändring och implementering. Processen som detta innebär tas upp som teoretisk referensram.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på två längre intervjuer, en presskonferens och flertalet korta intervjuer med representanter från SAS. Det empiriska resultatet visar hur företaget har arbetat med ämnena strategiutformning, organisationsförändring och implementering.

Slutsatser: De empiriska resultaten stämmer överrens med den teoretiska referensramen som använts i denna fallstudie, men också de slutsatser som gjorts av författarna att SAS nya strategi är utformad efter Kaplan & Nortons balanserade styrkort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlsten, Linus LU ; Gustafsson, Julia LU and Ingelman Lind, Ivar LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om hur SAS utvecklade och implementerar en ny strategi samt förändrar sin organisation med the Balanced Scorecard
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategiutformning, implementering och organisationsförändring
language
Swedish
id
2339625
date added to LUP
2012-02-20 14:28:20
date last changed
2012-02-20 14:28:20
@misc{2339625,
 abstract   = {Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och förändringarna den innebär.

Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena strategi, förändring och implementering innebär.

Teoretiska perspektiv: Teorinavsnittet beskriver olika teorier, forskning och begrepp inom strategi, förändring och implementering. Processen som detta innebär tas upp som teoretisk referensram.

Empiri: Det empiriska materialet bygger på två längre intervjuer, en presskonferens och flertalet korta intervjuer med representanter från SAS. Det empiriska resultatet visar hur företaget har arbetat med ämnena strategiutformning, organisationsförändring och implementering.

Slutsatser: De empiriska resultaten stämmer överrens med den teoretiska referensramen som använts i denna fallstudie, men också de slutsatser som gjorts av författarna att SAS nya strategi är utformad efter Kaplan & Nortons balanserade styrkort.},
 author    = {Wahlsten, Linus and Gustafsson, Julia and Ingelman Lind, Ivar},
 keyword   = {Strategiutformning,implementering och organisationsförändring
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SAS - 4Excellence},
 year     = {2012},
}