Advanced

Varumärkets betydelse vid val av bank

Niléhn, Pontus LU ; Björk, Andreas and Nobel, Oscar (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna uppsats ämnar att utifrån relevanta teorier och inhämtad empirisk data undersöka i vilken utsträckning en banks varumärke påverkar konsumenter i valet av ny bank.

Metod/Ansats: Uppsatsen har en abduktiv ansats där primärdatan hämtas från en kvalitativ studie bestående av fokusgrupper. Sekundärdatan kommer främst från artiklar och litteratur som behandlar det berörda området.

Empiri: Det empiriska materialet kommer från två fokusgrupper bestående av personer som bytt bank. Uppsatsens empirimaterial redogör för gruppdeltagarnas upplevelser av valet av ny bank.

Teori: Uppsatsen grundar sig på teorier som avser förklara varumärke och konsumentbeteende. Dessa teorier bildar tillsammans med tidigare forskning inom området... (More)
Syfte: Denna uppsats ämnar att utifrån relevanta teorier och inhämtad empirisk data undersöka i vilken utsträckning en banks varumärke påverkar konsumenter i valet av ny bank.

Metod/Ansats: Uppsatsen har en abduktiv ansats där primärdatan hämtas från en kvalitativ studie bestående av fokusgrupper. Sekundärdatan kommer främst från artiklar och litteratur som behandlar det berörda området.

Empiri: Det empiriska materialet kommer från två fokusgrupper bestående av personer som bytt bank. Uppsatsens empirimaterial redogör för gruppdeltagarnas upplevelser av valet av ny bank.

Teori: Uppsatsen grundar sig på teorier som avser förklara varumärke och konsumentbeteende. Dessa teorier bildar tillsammans med tidigare forskning inom området ett teoretiskt ramverks vilket ämnar besvara uppsatsens grundläggande frågeställning.

Slutsatser: Beslutsprocessen påverkas av den livssituation beslutsfattaren befinner sig i. Individer som har större och mer komplexa åtaganden att beakta påvisar en mer rationell beslutsprocess vid val av bank. Faktorer som kan kopplas till varumärke verkar spela en större roll hos personer med färre åtaganden. Kännedom och medial exponering av banker påverkar alla undersökningsdeltagare, oberoende livssituation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niléhn, Pontus LU ; Björk, Andreas and Nobel, Oscar
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bank, varumärke, image, konsumentbeteende, beslutsprocess
language
Swedish
id
2340366
date added to LUP
2012-02-09 15:32:21
date last changed
2012-02-09 15:32:21
@misc{2340366,
 abstract   = {Syfte: Denna uppsats ämnar att utifrån relevanta teorier och inhämtad empirisk data undersöka i vilken utsträckning en banks varumärke påverkar konsumenter i valet av ny bank.

Metod/Ansats: Uppsatsen har en abduktiv ansats där primärdatan hämtas från en kvalitativ studie bestående av fokusgrupper. Sekundärdatan kommer främst från artiklar och litteratur som behandlar det berörda området.

Empiri: Det empiriska materialet kommer från två fokusgrupper bestående av personer som bytt bank. Uppsatsens empirimaterial redogör för gruppdeltagarnas upplevelser av valet av ny bank.

Teori: Uppsatsen grundar sig på teorier som avser förklara varumärke och konsumentbeteende. Dessa teorier bildar tillsammans med tidigare forskning inom området ett teoretiskt ramverks vilket ämnar besvara uppsatsens grundläggande frågeställning.

Slutsatser: Beslutsprocessen påverkas av den livssituation beslutsfattaren befinner sig i. Individer som har större och mer komplexa åtaganden att beakta påvisar en mer rationell beslutsprocess vid val av bank. Faktorer som kan kopplas till varumärke verkar spela en större roll hos personer med färre åtaganden. Kännedom och medial exponering av banker påverkar alla undersökningsdeltagare, oberoende livssituation.},
 author    = {Niléhn, Pontus and Björk, Andreas and Nobel, Oscar},
 keyword   = {Bank,varumärke,image,konsumentbeteende,beslutsprocess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkets betydelse vid val av bank},
 year     = {2012},
}