Advanced

IPO och efterföljande SEO – En studie om vilka faktorer som ligger till grund för att en börsnotering efterföljs av en nyemission inom en treårsperiod

Svensson, Felicia LU and Brodin, Christina LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer vid företagens börsintroduktioner, på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity under åren 2001-2008, som påverkar sannolikheten att en efterföljande nyemission inträffar inom en kort tidsperiod (tre år).

Metod:
Studien är en kvantitativ undersökning där faktorer vid företagens IPO påverkar sannolikheten att en efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod. De nio variablerna testas i en logistisk regression.

Teoretiska perspektiv:
Det teoretiska perspektivet utgörs av tidigare forskning och studier inom underprissättning, motiv, konjunktur, D/E, M/B, omsättningsförändring, börs, bransch samt bolagsålder vid IPO.

Empiri: En kvantitativ datainsamling har gjorts, förts... (More)
Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer vid företagens börsintroduktioner, på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity under åren 2001-2008, som påverkar sannolikheten att en efterföljande nyemission inträffar inom en kort tidsperiod (tre år).

Metod:
Studien är en kvantitativ undersökning där faktorer vid företagens IPO påverkar sannolikheten att en efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod. De nio variablerna testas i en logistisk regression.

Teoretiska perspektiv:
Det teoretiska perspektivet utgörs av tidigare forskning och studier inom underprissättning, motiv, konjunktur, D/E, M/B, omsättningsförändring, börs, bransch samt bolagsålder vid IPO.

Empiri: En kvantitativ datainsamling har gjorts, förts in i SPSS, analyserats och därefter testat i en logistisk regression.

Resultat:
Studien visar ett signifikant samband mellan företagets IPO och efterföljande SEO inom en treårsperiod gällande variablerna börs, underprissättning samt det personalrelaterade motivet. Resterande variabler I studien visade sig inte ha ett signifikant samband. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Felicia LU and Brodin, Christina LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IPO, efterföljande SEO, bakomliggande faktorer, NASDAQ OMX Stockholm, NGM Equity
language
Swedish
id
2341926
date added to LUP
2012-02-27 14:22:40
date last changed
2012-02-27 14:22:40
@misc{2341926,
 abstract   = {Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer vid företagens börsintroduktioner, på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity under åren 2001-2008, som påverkar sannolikheten att en efterföljande nyemission inträffar inom en kort tidsperiod (tre år).

Metod:
Studien är en kvantitativ undersökning där faktorer vid företagens IPO påverkar sannolikheten att en efterföljande SEO inträffar inom en treårsperiod. De nio variablerna testas i en logistisk regression.

Teoretiska perspektiv:
Det teoretiska perspektivet utgörs av tidigare forskning och studier inom underprissättning, motiv, konjunktur, D/E, M/B, omsättningsförändring, börs, bransch samt bolagsålder vid IPO.

Empiri:	En kvantitativ datainsamling har gjorts, förts in i SPSS, analyserats och därefter testat i en logistisk regression.

Resultat:
Studien visar ett signifikant samband mellan företagets IPO och efterföljande SEO inom en treårsperiod gällande variablerna börs, underprissättning samt det personalrelaterade motivet. Resterande variabler I studien visade sig inte ha ett signifikant samband.},
 author    = {Svensson, Felicia and Brodin, Christina},
 keyword   = {IPO,efterföljande SEO,bakomliggande faktorer,NASDAQ OMX Stockholm,NGM Equity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IPO och efterföljande SEO – En studie om vilka faktorer som ligger till grund för att en börsnotering efterföljs av en nyemission inom en treårsperiod},
 year     = {2012},
}