Advanced

Organisationsförändring inom komplexa organisationer -En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund-

Jedeur-Palmgren, Filippa LU ; Treschow, Gabriel and Arnheim, Jan (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel
Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund

Seminariedatum
2012-01-12

Ämne/Kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare
Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren

Handledare
Rolf Larsson, Gert Paulsson

Nyckelord
Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter.

Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara organisationsförändring i en komplex, kunskapsintensiv organisation.

Metod
Den forskning vi har utgått från bygger på identifiering av kritiska framgångsfaktorer. Denna forskning förslår främst kvalitativa forskningsmetoder,... (More)
Examensarbetets titel
Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund

Seminariedatum
2012-01-12

Ämne/Kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare
Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren

Handledare
Rolf Larsson, Gert Paulsson

Nyckelord
Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter.

Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara organisationsförändring i en komplex, kunskapsintensiv organisation.

Metod
Den forskning vi har utgått från bygger på identifiering av kritiska framgångsfaktorer. Denna forskning förslår främst kvalitativa forskningsmetoder, något även vi har använt oss av i vår undersökning.

Teoretiska perspektiv
För att förstå och identifiera innebörden och konsekvenserna av införandet av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund, fokuserar uppsatsen på organisatoriska förändringar.

Empiri
Universitetssjukhuset i Lund landsatte pilotprojekt på tre avdelningar hösten 2007 som då inledde sin organisationsförändring mot Lean Healthcare. Intervjuer har genomförts med personer som är/var verksamma inom de tre pilotavdelningarna, på hudkliniken som implementerade Lean Healthcare i ett senare stadium samt medarbetare vid strategiska staben.

Resultat
Studien resulterar i att organisationsförändring i en komplex organisation kan analyseras utifrån John P. Kotters åttastegsmodell. Studien påvisar även att särskilda steg i modellen har varit mer värdeskapande i fallet SUS–Lund, där vi urskiljer att steg 2 - Bilda en samordnad styrgrupp, steg 4 - Förmedla visionen och steg 8 - Förankra de nya inställningarna i företagskulturen har haft störst betydelse för organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jedeur-Palmgren, Filippa LU ; Treschow, Gabriel and Arnheim, Jan
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter.
language
Swedish
id
2342539
date added to LUP
2012-02-15 09:24:11
date last changed
2012-02-15 09:24:11
@misc{2342539,
 abstract   = {Examensarbetets titel 
Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund

Seminariedatum
2012-01-12

Ämne/Kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare
Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren

Handledare 
Rolf Larsson, Gert Paulsson

Nyckelord 
Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter.

Syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara organisationsförändring i en komplex, kunskapsintensiv organisation.

Metod
Den forskning vi har utgått från bygger på identifiering av kritiska framgångsfaktorer. Denna forskning förslår främst kvalitativa forskningsmetoder, något även vi har använt oss av i vår undersökning.  

Teoretiska perspektiv
För att förstå och identifiera innebörden och konsekvenserna av införandet av Lean Healthcare på Universitetssjukhuset i Lund, fokuserar uppsatsen på organisatoriska förändringar.

Empiri
Universitetssjukhuset i Lund landsatte pilotprojekt på tre avdelningar hösten 2007 som då inledde sin organisationsförändring mot Lean Healthcare. Intervjuer har genomförts med personer som är/var verksamma inom de tre pilotavdelningarna, på hudkliniken som implementerade Lean Healthcare i ett senare stadium samt medarbetare vid strategiska staben.

Resultat
Studien resulterar i att organisationsförändring i en komplex organisation kan analyseras utifrån John P. Kotters åttastegsmodell. Studien påvisar även att särskilda steg i modellen har varit mer värdeskapande i fallet SUS–Lund, där vi urskiljer att steg 2 - Bilda en samordnad styrgrupp, steg 4 - Förmedla visionen och steg 8 - Förankra de nya inställningarna i företagskulturen har haft störst betydelse för organisationen.},
 author    = {Jedeur-Palmgren, Filippa and Treschow, Gabriel and Arnheim, Jan},
 keyword   = {Organisationsförändring,Lean Healthcare,Universitetssjukhuset i Lund,John P. Kotter.
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsförändring inom komplexa organisationer -En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund-},
 year     = {2012},
}