Advanced

Avskaffandet av revisionsplikten för mindre AB

Luu, Andy; Karama, Mesbah and Trang, Nathalie (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel Avskaffandet av revisionsplikten för mindre AB

Författare
Andy Luu, Nathalie Trang och Mesbah Karama

Handledare
Erling Green

Kurs
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Nyckelord
Revisionsplikt, frivillig revision, mandatory auditing, voluntary auditing, små AB, legitimitet.

Syfte
Syftet är att med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ undersökning redogöra hur mindre AB och revisionsbyråer förhåller sig och tänker kring avskaffandet av revisionsplikten, ett år efter reformen.

Teoretiska referensramen
I studien användes Legitimitetsteorin, Policeman theory, Lending credibility theory, teori om försäkran, förbättring och försäkring, och till sist institutionell teori.

Metod
Studien... (More)
Titel Avskaffandet av revisionsplikten för mindre AB

Författare
Andy Luu, Nathalie Trang och Mesbah Karama

Handledare
Erling Green

Kurs
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Nyckelord
Revisionsplikt, frivillig revision, mandatory auditing, voluntary auditing, små AB, legitimitet.

Syfte
Syftet är att med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ undersökning redogöra hur mindre AB och revisionsbyråer förhåller sig och tänker kring avskaffandet av revisionsplikten, ett år efter reformen.

Teoretiska referensramen
I studien användes Legitimitetsteorin, Policeman theory, Lending credibility theory, teori om försäkran, förbättring och försäkring, och till sist institutionell teori.

Metod
Studien utgick från ett kvantitativt perspektiv för en initial kontakt för att sedan övergå till en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med ett få utvalda respondenter.

Empiri
Empirin består av en enkätundersökning med 38 svarande företag och en djupare utredning av ett antal respondenters åsikter samt tankar gällande avskaffandet av revisionsplikten. Detta följs upp med en sammanställning på intervjuer av

Resultat
Resultatet utav studien visade det att 4/6 företag inte har slutat anlita sina revisorer, detta till mestadels på grund av legitimitetsskäl. De resterande två har slutat anlita revisor, eftersom de anser att nyttan inte överstiger kostnaden. Vidare kan storleken och företagsstrukturen avgöra om ett företag klarar sig utan revision. Ett sådant beslut kan bedömas utifrån företagets ekonomiska struktur. Revisionsbyråerna har inte märkt av några större skillnader arbetsmässigt, däremot har revisorerna märkt att nystartade företag inte väljer revision i samma utsträckning som tidigare. Resultatet av enkätundersökningen visar att 16 procent valt bort revision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Luu, Andy; Karama, Mesbah and Trang, Nathalie
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsplikt, frivillig revision, mandatory auditing, voluntary auditing, små AB, legitimitet.
language
Swedish
id
2342565
date added to LUP
2012-02-15 09:24:33
date last changed
2012-02-15 09:24:33
@misc{2342565,
 abstract   = {Titel	Avskaffandet av revisionsplikten för mindre AB

Författare	
Andy Luu, Nathalie Trang och Mesbah Karama

Handledare	
Erling Green

Kurs	
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Nyckelord	
Revisionsplikt, frivillig revision, mandatory auditing, voluntary auditing, små AB, legitimitet.

Syfte	
Syftet är att med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ undersökning redogöra hur mindre AB och revisionsbyråer förhåller sig och tänker kring avskaffandet av revisionsplikten, ett år efter reformen. 

Teoretiska referensramen	
I studien användes Legitimitetsteorin, Policeman theory, Lending credibility theory, teori om försäkran, förbättring och försäkring, och till sist institutionell teori. 

Metod	
Studien utgick från ett kvantitativt perspektiv för en initial kontakt för att sedan övergå till en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med ett få utvalda respondenter. 

Empiri	
Empirin består av en enkätundersökning med 38 svarande företag och en djupare utredning av ett antal respondenters åsikter samt tankar gällande avskaffandet av revisionsplikten. Detta följs upp med en sammanställning på intervjuer av 

Resultat	
Resultatet utav studien visade det att 4/6 företag inte har slutat anlita sina revisorer, detta till mestadels på grund av legitimitetsskäl. De resterande två har slutat anlita revisor, eftersom de anser att nyttan inte överstiger kostnaden. Vidare kan storleken och företagsstrukturen avgöra om ett företag klarar sig utan revision. Ett sådant beslut kan bedömas utifrån företagets ekonomiska struktur. Revisionsbyråerna har inte märkt av några större skillnader arbetsmässigt, däremot har revisorerna märkt att nystartade företag inte väljer revision i samma utsträckning som tidigare. Resultatet av enkätundersökningen visar att 16 procent valt bort revision.},
 author    = {Luu, Andy and Karama, Mesbah and Trang, Nathalie},
 keyword   = {Revisionsplikt,frivillig revision,mandatory auditing,voluntary auditing,små AB,legitimitet.
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikten för mindre AB},
 year     = {2012},
}