Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klotdioriten vid Slättemossa, centrala Småland : mineralkemi och genes

Näsström, Helena (2003) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
At Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Sweden, two outcrops of orbicular rock occur. Both are smaller than 20 m2. The rock is classified as a monzodiorite to diorite; it contains closely spread orbicules in a matrix. The orbicules are made up of a medium-grained core surrounded by three fine-grained shells: an inner dark shell, a light shell and an outer dark shell. The matrix is medium-grained and similar to the core in composition and in appearance. Feldspars in the orbicular rock, especially in the light shell, are altered to phyllosilicates.

There are several models to explain how orbicular rocks form; the models are both magmatic and metamorphic. The results of this study show that the Slättemossa rock is magmatic in... (More)
At Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Sweden, two outcrops of orbicular rock occur. Both are smaller than 20 m2. The rock is classified as a monzodiorite to diorite; it contains closely spread orbicules in a matrix. The orbicules are made up of a medium-grained core surrounded by three fine-grained shells: an inner dark shell, a light shell and an outer dark shell. The matrix is medium-grained and similar to the core in composition and in appearance. Feldspars in the orbicular rock, especially in the light shell, are altered to phyllosilicates.

There are several models to explain how orbicular rocks form; the models are both magmatic and metamorphic. The results of this study show that the Slättemossa rock is magmatic in origin. Orbicular rocks are rare and always occur in small volumes, a few 100 m3, thus orbicular rocks are local phenomena and the processes leading to them are rare.

Differences in grain size of the shells compared to that of cores and matrix indicate a change in crystallization condition during the formation of the rock. In the shells, there are signs of supercooling indicating a change of pressure. A supercooling linked to water release from the magma explains the alterations in the orbicular rock. A decrease in pressure at a volcano eruption or caused by a “caldera subcidence” would be a possible model for the origin of this orbicular rock. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, finns två hällar som båda är mindre än 20 m2 av vad som allmänt kallas ”klotgranit”. Bergarten innehåller för mycket mörka mineral och för lite kvarts och kalifältspat, monzodiorit till diorit är en bättre benämning. Kloten består av en medelkornig kärna, som vanligen är mellan fem och tio cm i diameter. Kärnan omges av tre finkorniga skal; det inre skalet är mörkt, därpå följer ett ljust skal medan det yttersta skalet är mörkt. Kloten ligger i ett matrix som till sitt utseende liknar kärnan. Kloten är ursprungligen sfäriska men de har på flera ställen deformerats mot varandra och har därmed blivit uttöjda varvid ändarna har blivit spetsiga.

Klotbergarter... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, finns två hällar som båda är mindre än 20 m2 av vad som allmänt kallas ”klotgranit”. Bergarten innehåller för mycket mörka mineral och för lite kvarts och kalifältspat, monzodiorit till diorit är en bättre benämning. Kloten består av en medelkornig kärna, som vanligen är mellan fem och tio cm i diameter. Kärnan omges av tre finkorniga skal; det inre skalet är mörkt, därpå följer ett ljust skal medan det yttersta skalet är mörkt. Kloten ligger i ett matrix som till sitt utseende liknar kärnan. Kloten är ursprungligen sfäriska men de har på flera ställen deformerats mot varandra och har därmed blivit uttöjda varvid ändarna har blivit spetsiga.

Klotbergarter är sällsynta och har alltid en begränsad volym. Detta innebär att den bildningsprocess som ger upphov till dem är lokalt begränsade och endast uppträder sällan och oregelbundet. Klotbergarten i Slättemossa är magmatisk och en möjlig bildningsmodell skulle kunna vara någonting som liknar en skorsten. Trycket går ner på grund av till exempel ett vulkanutbrott. När trycket minskar kan vatten som lösts i magman avges. Detta gör att kristallisationsförhållandet i magman förändras. Den medelkorniga kärnan har kristalliserat ganska långsamt medan de finkorniga skalen avsätts kristalliserar snabbt på grund av den underkylning som uppkommit som resultat av vattenfrigöringen. Därefter täpps skorstenen till och då matrix bildas återgår kristallisationsförhållandena till de förhållanden som rådde då kärnorna kristalliserade. (Less)
Abstract (Swedish)
I Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, förekommer två hällar som båda är mindre än 20m2. De består av en så kallad klotbergart (orbicular rock). Bergarten är klassad som monzodiorit till diorit och består av klot, som ligger tätt i ett matrix. Kloten är uppbyggda av
en medelkornig kärna omgiven av tre finkorniga skal; ett inre mörkt, ett mellanliggande ljust och ett yttre mörkt skal. Matrix är medelkornigt och liknar så väl i utseende som i sammansättning kärnan. Fältspaten är i hela klotbergarten, framförallt i det ljusa skalet,
fyllosilikatomvandlad.
Det finns många förslag till bildningar av klotbergarter; både magmatiska och metamorfa bildningsmekanismer har föreslagits. Resultatet av denna undersökning visar att... (More)
I Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, förekommer två hällar som båda är mindre än 20m2. De består av en så kallad klotbergart (orbicular rock). Bergarten är klassad som monzodiorit till diorit och består av klot, som ligger tätt i ett matrix. Kloten är uppbyggda av
en medelkornig kärna omgiven av tre finkorniga skal; ett inre mörkt, ett mellanliggande ljust och ett yttre mörkt skal. Matrix är medelkornigt och liknar så väl i utseende som i sammansättning kärnan. Fältspaten är i hela klotbergarten, framförallt i det ljusa skalet,
fyllosilikatomvandlad.
Det finns många förslag till bildningar av klotbergarter; både magmatiska och metamorfa bildningsmekanismer har föreslagits. Resultatet av denna undersökning visar att klotbergarten i Slättemossa har ett magmatiskt ursprung. Klotbergarter är sällsynta och har i allmänhet en mycket begränsad utbredning, vilket tyder på att klotbergarter är mycket lokala fenomen och att de processer, som leder till dess bildning är udda.
Kornstorleksskillnaden mellan skalen respektive kärnan och matrix tyder på att kristallisationsförhållandet förändrats i bergarten under dess bildning. I skalen finns tecken på underkylning, vilket tyder på ändrade tryckförhållanden. Denna underkylning måste också kopplas till tillgång på vatten för att förklara omvandlingen i klotbergarten. En möjlig bildningsmodell skulle kunna vara en lokal tryckavlastning i samband med ett vulkanutbrott eller en "caldera subsidence". Detta leder till vattenavgång vilket medför omvandling av fältspaten samtidigt med en kraftig underkylning. Man kan tala om en skorstenseffekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Näsström, Helena
supervisor
organization
alternative title
Orbicular diorite at Slättemossa, central Småland : mineral chemistry and genesis
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Slättemossa, klotbergart, magmatisk, underkylning, vulkanutbrott, caldera subsidence, Sweden, orbicular rock, magmatic, supercooling, volcanic eruption
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
164
language
Swedish
id
2342784
date added to LUP
2012-12-11 16:16:20
date last changed
2012-12-11 16:16:20
@misc{2342784,
 abstract   = {{At Slättemossa, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Sweden, two outcrops of orbicular rock occur. Both are smaller than 20 m2. The rock is classified as a monzodiorite to diorite; it contains closely spread orbicules in a matrix. The orbicules are made up of a medium-grained core surrounded by three fine-grained shells: an inner dark shell, a light shell and an outer dark shell. The matrix is medium-grained and similar to the core in composition and in appearance. Feldspars in the orbicular rock, especially in the light shell, are altered to phyllosilicates.

There are several models to explain how orbicular rocks form; the models are both magmatic and metamorphic. The results of this study show that the Slättemossa rock is magmatic in origin. Orbicular rocks are rare and always occur in small volumes, a few 100 m3, thus orbicular rocks are local phenomena and the processes leading to them are rare.

Differences in grain size of the shells compared to that of cores and matrix indicate a change in crystallization condition during the formation of the rock. In the shells, there are signs of supercooling indicating a change of pressure. A supercooling linked to water release from the magma explains the alterations in the orbicular rock. A decrease in pressure at a volcano eruption or caused by a “caldera subcidence” would be a possible model for the origin of this orbicular rock.}},
 author    = {{Näsström, Helena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Klotdioriten vid Slättemossa, centrala Småland : mineralkemi och genes}},
 year     = {{2003}},
}