Advanced

Utvärdering av den underkambriska litostratigrafin på Österlen, södra Sverige

Kleman, Johan (2001) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Den underkambriska lagerföljden i Skandinavien domineras av ljusa, marint avsatta sandstenar och når i Skåne en mäktighet av 120 m. Dess omfattande blottningsgrad har gjort den intressant för olika geologiska undersökningar. På Österlen i sydöstra Skåne är underkambrium blottad vid kusten och i nedlagda stenbrott utanför Simrishamn.

Försöken att stratigrafiskt dela in den underkambriska lagerföljden har varit många och varierande vilket lett till osäkerhet. Berggrundsavsnitt med olika stratigrafiska lägen har t.ex. benämnts med samma namn av olika författare.

Syftet med detta arbete är att göra en utvärdering av tidigare stratigrafiska indelningar och ge förslag till en ny reviderad litostratigrafi vilken följer de rekommendationer... (More)
Den underkambriska lagerföljden i Skandinavien domineras av ljusa, marint avsatta sandstenar och når i Skåne en mäktighet av 120 m. Dess omfattande blottningsgrad har gjort den intressant för olika geologiska undersökningar. På Österlen i sydöstra Skåne är underkambrium blottad vid kusten och i nedlagda stenbrott utanför Simrishamn.

Försöken att stratigrafiskt dela in den underkambriska lagerföljden har varit många och varierande vilket lett till osäkerhet. Berggrundsavsnitt med olika stratigrafiska lägen har t.ex. benämnts med samma namn av olika författare.

Syftet med detta arbete är att göra en utvärdering av tidigare stratigrafiska indelningar och ge förslag till en ny reviderad litostratigrafi vilken följer de rekommendationer som föreslagits av International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC). Förutom litteraturstudier har också nya sedimentologiska och petrografiska undersökningar genomförts på Österlen.

Resultaten visar att den litostratigrafiska indelning som föreslagits av bl.a. Ahlberg 1984 och som innebär att underkambrium delas in i fyra formationer är den mest korrekta. För att litostratigrafin skall följa ISSCs förslag bättre föreslås dock flera komplement samt en ändring till korrekta, formella formationsnamn. De fyra formationerna, från äldsta till yngsta, skulle därvid namnges "Hardeberga Formation", "Norretorp Formation", "Rispebjerg Formation" och "Gislöv Formation". Däremot bör den indelning i led av "Hardeberga Formation" som gjorts av Hamberg 1990 betraktas som informell och enheterna ej benämnas led. (Less)
Abstract
The Lower Cambrian sedimentary succession in Scandinavia is dominated by shallow marine sandstones. In Scania, southern Sweden, this succession is about 120 m thick. Outcrops mainly comprise shore cliffs and abandoned quarries, primarily near the Simrishamn area. Several authors have subdivided this succession stratigraphically by different standards, which has led to confusion and the need for a review of the stratigraphy. For example, units with different stratigraphical position have been given identical names by different authors.

The purpose of this study is to evaluate previous stratratigraphical work and to suggest a new litostratigraphical subdivision in agreement with the recommendations proposed by the International... (More)
The Lower Cambrian sedimentary succession in Scandinavia is dominated by shallow marine sandstones. In Scania, southern Sweden, this succession is about 120 m thick. Outcrops mainly comprise shore cliffs and abandoned quarries, primarily near the Simrishamn area. Several authors have subdivided this succession stratigraphically by different standards, which has led to confusion and the need for a review of the stratigraphy. For example, units with different stratigraphical position have been given identical names by different authors.

The purpose of this study is to evaluate previous stratratigraphical work and to suggest a new litostratigraphical subdivision in agreement with the recommendations proposed by the International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC). The data used include previous authors publications as well as material from new petrographical and lithofacies investigations.

The study shows that the subdivision by Ahlberg (1984), which subdivides the Lower Cambrian succession into four formations, is the hitherto most appropriate one. However, several complements and changes with respect to formal nomenclature are herein suggested to conform with ISSC recommendations. Accordingly, the Lower Cambrian subdivision should include four formations, from the oldest to the youngest the "Hardeberga Formation", the "Norretorp Formation", the "Rispebjerg Formation" and the "Gislöv Formation". Further, the previous subdivision of the "Hardeberga Formation" into members should according to ISSC recommendations include clearly informal unit names rather than member names. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kleman, Johan
supervisor
organization
alternative title
Evaluation of the Lower Cambrian lithostratigraphical subdivision at Österlen, southern Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
litostratigrafi, petrografi, sandsten, underkambrium, Österlen, Skåne, Sverige
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
129
language
Swedish
id
2343921
date added to LUP
2012-11-05 12:09:54
date last changed
2012-11-05 12:09:54
@misc{2343921,
 abstract   = {The Lower Cambrian sedimentary succession in Scandinavia is dominated by shallow marine sandstones. In Scania, southern Sweden, this succession is about 120 m thick. Outcrops mainly comprise shore cliffs and abandoned quarries, primarily near the Simrishamn area. Several authors have subdivided this succession stratigraphically by different standards, which has led to confusion and the need for a review of the stratigraphy. For example, units with different stratigraphical position have been given identical names by different authors.

The purpose of this study is to evaluate previous stratratigraphical work and to suggest a new litostratigraphical subdivision in agreement with the recommendations proposed by the International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC). The data used include previous authors publications as well as material from new petrographical and lithofacies investigations.

The study shows that the subdivision by Ahlberg (1984), which subdivides the Lower Cambrian succession into four formations, is the hitherto most appropriate one. However, several complements and changes with respect to formal nomenclature are herein suggested to conform with ISSC recommendations. Accordingly, the Lower Cambrian subdivision should include four formations, from the oldest to the youngest the "Hardeberga Formation", the "Norretorp Formation", the "Rispebjerg Formation" and the "Gislöv Formation". Further, the previous subdivision of the "Hardeberga Formation" into members should according to ISSC recommendations include clearly informal unit names rather than member names.},
 author    = {Kleman, Johan},
 keyword   = {litostratigrafi,petrografi,sandsten,underkambrium,Österlen,Skåne,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Utvärdering av den underkambriska litostratigrafin på Österlen, södra Sverige},
 year     = {2001},
}