Advanced

En strukturgeologisk modell för berggrunden i Sarvesvagge-Luottolako-området, Sareks Nationalpark, Lappland

Lund, Mats G. (1999) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
The high plateau of Luottolako constitutes a topographical area strongly contrasting from the rugged Sarek Mountains. Older geological maps show that not only the topography, but also the bedrock is different compared to the surrounding massifs. However, the boundaries in the previously publis-hed maps indicate impossible structural models. This work presents a new structural model for the Caledonian allochton of the Sarvesvagge-Luottolako area, and a discussion of its significance for the geological development of the area.

Four ectonostratigraphical units constitute the bedrock of the area; the Akkajaure Nappe Complex (ANC), belonging to the shortened margin of continent Baltica (TSMB); the Skarja Nappe, Mikka Nappe, and Sarektjåkkå... (More)
The high plateau of Luottolako constitutes a topographical area strongly contrasting from the rugged Sarek Mountains. Older geological maps show that not only the topography, but also the bedrock is different compared to the surrounding massifs. However, the boundaries in the previously publis-hed maps indicate impossible structural models. This work presents a new structural model for the Caledonian allochton of the Sarvesvagge-Luottolako area, and a discussion of its significance for the geological development of the area.

Four ectonostratigraphical units constitute the bedrock of the area; the Akkajaure Nappe Complex (ANC), belonging to the shortened margin of continent Baltica (TSMB); the Skarja Nappe, Mikka Nappe, and Sarektjåkkå Nappe, all belonging to the Seve-Kalak Superterrane (SKS). The lowermost unit is the ANC, consisting of Precambrian magmatic rocks dominated by syenite, gabbro, and anorthosite. The Skarja Nappe is composed of garnet mica-schist with rare metabasite-boudins. Strongly deformed quartzite with subordinate amphibolite- and retroeclogite boudins constitute the Mikka Nappe. The voluminous Sarektjåkkå Nappe is the uppermost unit, dominated by mafic dykes (70-80%) intruded into riftrelated sediments. The Luottolako Duplex (LD), 20x20 km large, where the units often are small (a few 10´s of m. thick) characterize the study area. The LD is a double duplex structure where all the tectonostratigraphical levels are imbricated. SKS imbricated together with ANC is not recorded from other localities. The imbrication probably developed during the final phase of the Caledonian overthrusting since no metamorphic overprint is recognizable. The syenite-gabbro-anorthosite association of the Luottolako Plateau is the same as the Ruoutevare anorthosite, which can now confidently be correlated with ANC north of Sarek. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sareks nationalpark är ett av Sveriges vildaste naturområden med 8 av Sveriges 12 toppar över 2000 m.ö.h., och ett hundratal toppar som sträcker sig upp över 1800 m. Sarek är dessutom den näst största av våra nationalparker; endast Padjelanta är snäppet större. En stam av Skandinaviens mest storvuxna älgar finns i den vackra Rapadalen och björn, lo, och järv lever i området.

Den spektakulära topografin har sitt ursprung i berggrundens geologi, där de höga topparna och spetsiga massiven byggs upp av erosionsresistenta amfiboliter tillhörande den s.k. Sarektjåkkåskollan, en av de mäktiga skollor som bygger upp fjällberggrunden. På långt håll kan man i de höga massiven ofta se tydliga, oregelbundna... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sareks nationalpark är ett av Sveriges vildaste naturområden med 8 av Sveriges 12 toppar över 2000 m.ö.h., och ett hundratal toppar som sträcker sig upp över 1800 m. Sarek är dessutom den näst största av våra nationalparker; endast Padjelanta är snäppet större. En stam av Skandinaviens mest storvuxna älgar finns i den vackra Rapadalen och björn, lo, och järv lever i området.

Den spektakulära topografin har sitt ursprung i berggrundens geologi, där de höga topparna och spetsiga massiven byggs upp av erosionsresistenta amfiboliter tillhörande den s.k. Sarektjåkkåskollan, en av de mäktiga skollor som bygger upp fjällberggrunden. På långt håll kan man i de höga massiven ofta se tydliga, oregelbundna mönster; dessa utgörs av diabasgångar som genomslår sedimentära bergarter bildade i grunda havsbassänger. Detta scenario utspelades vid öppningen av det sedan länge försvunna Iapetus-havet mellan Skandinavien och Nordamerika, för ca 600 miljoner år sedan.

För ca 400 miljoner år sedan kolliderade vår kontinent ("Baltica") med den nordamerikanska kontinenten ("Laurentia"). Kollisionen varade under flera miljoner år och medförde att stora skivor av jordskorpa sköts upp på vår kontinent i form av skollor som idag utgör fjällkedjan. Skollorna skiljs åt av förkastningar där rörelsen mellan dem skett; dessa förkastningar kan idag studeras som zoner där bergarterna kraftigt har deformerats och veckats.

Högslätten Luottolako i de centrala delarna av nationalparken är ett område som topografiskt skiljer sig starkt från de omgivande alpint präglade Sarekfjällen. Högslätten utgör ett vidsträckt, flackt område beläget på ca 1300 m:s höjd och runt Luottolako reser sig Pårtemassivet (ca 2000 m.ö.h.), Ryggåsberget (1946 m.ö.h.) och Ritatjåkkå (1944 m.ö.h.). Den hör undersökningen, som genomfördes under 21 dagar sommaren 1998, behandlar berggrundens uppbyggnad i området vid Sarvesvagge och Luottolako och visar att inte bara topografin utan även berggrunden skiljer sig från de omgivande massiven.

Området är svåråtkomligt och sällan besökt av geologer. Pionjären Axel Hamberg genomförde geologiska undersökningar i området vid 1900-talets början och hans arbeten var länge de enda som fanns till hands. Han genomförde ett imponerande arbete; för att kunna genomföra sina vetenskapliga undersökningar var han först tvungen att egenhändigt rita sig en topografisk karta över Sarekfjällen. Hambergs berggrundskarta från 1910 utgör en värdefull källa för information vid nya undersökningar. Senare års kartering av andra delar av Sareks Nationalpark visar dock att de gamla kartorna inte avslöjar hela sanningen om Sarekfjällen.

Den traditionella uppfattningen har varit att de stora skollenheterna som bygger upp fjällenkedjan ligger plant staplade på varandra. I Sarvesvagge Luottolako området skiljer sig dock berggrunden helt från det förväntade mönstret. De olika skollenheterna, som vanligtvis har en tjocklek av mellan ett par hundra och ett par tusen meter och i regel återfinns i en specifik ordning, är här uppbrutna och omstaplade. En stor struktur av ca 20x20 km utbredning, där enheterna bara är några 10-tals m tjocka och ligger i "fel ordning" har upptäckts. Strukturen är ett "duplex"; d.v.s. en struktur där enheterna ligger lutande mot varandra, ungefär som tegelpannor på ett tak. Ett duplex bildas när flera förkastningar som skiljer skollor åt skär varandra och "stökar till" bland enheterna. Arbetet beskriver bergarter och geologiska förhållanden i Sarvesvagge-Luottolako-området och innehåller en modell för bildningen av den nämnda duplexstrukturen. En källa till information om Sarek som starkt kan rekommenderas är min handledare Olaf Svenningsens hemsida. Denna hemsida innehåller rikligt med bilder och information om Sarektrakten i allmänhet och innehåller även "hårda" vetenskapliga fakta om Sareks geologi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lund, Mats G.
supervisor
organization
alternative title
A structural model for the Caledonian Allochton in the Sarvesvagge-Luottolako area, Sarek National Park, Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Caledonides, overthrusting, duplex, tectonostratigraphy, structural geology, Sarek
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
111
language
Swedish
additional info
Olaf svenningsen, Lunds universitet.
id
2344323
date added to LUP
2012-10-30 16:14:38
date last changed
2012-10-30 16:14:38
@misc{2344323,
 abstract   = {The high plateau of Luottolako constitutes a topographical area strongly contrasting from the rugged Sarek Mountains. Older geological maps show that not only the topography, but also the bedrock is different compared to the surrounding massifs. However, the boundaries in the previously publis-hed maps indicate impossible structural models. This work presents a new structural model for the Caledonian allochton of the Sarvesvagge-Luottolako area, and a discussion of its significance for the geological development of the area.

Four ectonostratigraphical units constitute the bedrock of the area; the Akkajaure Nappe Complex (ANC), belonging to the shortened margin of continent Baltica (TSMB); the Skarja Nappe, Mikka Nappe, and Sarektjåkkå Nappe, all belonging to the Seve-Kalak Superterrane (SKS). The lowermost unit is the ANC, consisting of Precambrian magmatic rocks dominated by syenite, gabbro, and anorthosite. The Skarja Nappe is composed of garnet mica-schist with rare metabasite-boudins. Strongly deformed quartzite with subordinate amphibolite- and retroeclogite boudins constitute the Mikka Nappe. The voluminous Sarektjåkkå Nappe is the uppermost unit, dominated by mafic dykes (70-80%) intruded into riftrelated sediments. The Luottolako Duplex (LD), 20x20 km large, where the units often are small (a few 10´s of m. thick) characterize the study area. The LD is a double duplex structure where all the tectonostratigraphical levels are imbricated. SKS imbricated together with ANC is not recorded from other localities. The imbrication probably developed during the final phase of the Caledonian overthrusting since no metamorphic overprint is recognizable. The syenite-gabbro-anorthosite association of the Luottolako Plateau is the same as the Ruoutevare anorthosite, which can now confidently be correlated with ANC north of Sarek.},
 author    = {Lund, Mats G.},
 keyword   = {Caledonides,overthrusting,duplex,tectonostratigraphy,structural geology,Sarek},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En strukturgeologisk modell för berggrunden i Sarvesvagge-Luottolako-området, Sareks Nationalpark, Lappland},
 year     = {1999},
}