Advanced

Moränsedimentologisk undersökning och bestämning av postglacialt bildade järn- och manganmineral i en drumlinformad rygg

Åkesson, Mats (1997) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: När Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) karterade nordöstra Skåne påträffades dels kalksediment i ett annars gnejsdominerat område, dels ett gyttjeliknande manganförande material i en husbehovstäkt i Broestorp, 2 km SSV om Sibbhult, NO Skåne. Syftet med min undersökning var att dokumentera och bestämma bildningen för moränskärningarna i täkten, utbredningen av kalkberggrunden samt närmare bestämma innehållet och bildningen av manganmaterialet. Undersökningslokalen ligger i en drygt 1 km lång och 200 m bred ryggform med en NO SV längdriktning. I den nordostligaste delen är ryggen som högst och här finns en uppstickande bergkärna som är täckt av ett tunt jordlager. Kalkbergrunden, som ligger söder om... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: När Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) karterade nordöstra Skåne påträffades dels kalksediment i ett annars gnejsdominerat område, dels ett gyttjeliknande manganförande material i en husbehovstäkt i Broestorp, 2 km SSV om Sibbhult, NO Skåne. Syftet med min undersökning var att dokumentera och bestämma bildningen för moränskärningarna i täkten, utbredningen av kalkberggrunden samt närmare bestämma innehållet och bildningen av manganmaterialet. Undersökningslokalen ligger i en drygt 1 km lång och 200 m bred ryggform med en NO SV längdriktning. I den nordostligaste delen är ryggen som högst och här finns en uppstickande bergkärna som är täckt av ett tunt jordlager. Kalkbergrunden, som ligger söder om berkkärnan, har därför skyddats från en genomgripande glacial erosion. Kalkberggrundens utbredning är således också begränsad till området i direkt anslutning till läsidesläget söder om bergkärnan. Under den senaste nedisningen avsattes först en siltig sandig morän av en bottensmältande is med ett istryck som pendlade mellan öster och norr. Samtidigt med morändepositionen skjuvades kalksand och kalkfragment från kalkberggrunden upp och blandades ut i moränen i den deformerande zonen mellan isen och underlaget. Ett högt porvattentryck underlättade deformationen. I början var isrörelsen huvudsakligen östlig men allteftersom moränen ökade i mäktighet och deformationsbasen flyttades uppåt vreds isrörelsen och blev mer från NO och N. Till följd av att den aktiva isfronten kom allt närmre Broestorp minskade isens tjocklek, dess hastighet blev allt snabbare och mängden smältvatten i basen ökade. I det sista skedet av aktiv is bildades en liten kavitet bakom bergkärnan. I kaviteten avsattes massiva sandiga lager.

När isen slutligen stagnerade började uppskjuvat material smälta ut och en mer sandig morän avsattes. Efter deglaciationen började kalkberggrundens överyta och de uppskjuvade kalkmaterialen att lösas upp under inverkan av surt, perkolerande vatten, som var anrikat på järn och mangan. I samband med vattnets kontakt med kalken höjdes pH och järn och mangankarbonater bildades. När processen fortskred löstes även karbonaterna upp och järn och manganoxider och hydroxider bildades. Bland dessa är de mest framträdande göthit, ferrihydrit, birnessit, pyrolusit, psilomelan och wad. Resultatet av processen är att kalkberggrunden och kalkmaterialet i moränen har ersatts av ett luckert, gyttjeliknande material bestående av järn och manganmineral. Troligtvis underlättar eller katalyserar olika lermineral bildningen av järn och manganmineralen. Processen med upplösning av kalk och dess ersättning av järn och manganmineral är troligtvis fortfarande verksam. (Less)
Abstract
The study was made in Broestorp gravel pit with surroundings, 2 km SSV of Sibbhult, Southern Sweden. The tills and the underlying Cretaceous bedrock were investigated in a drumlin-shaped ridge striking approximately N30°E-S30°V and being 1000 m long and 150-250 m wide. Different types of manganiferous and ferruginous precipitates were found to be enriched at the contact between Cretaceous bedrock and the till. The Mn-rich mineral was most certainly birnessite, pyrolusite, psilomelane and wad, whereas the dominant Fe-rich precipitates were goethite and ferrihydrite. It is suggested that the Mn- and Fe- precipitates were enriched after the last glaciation. The tills were deposited during the last glaciation and deformation of the Cretaceous... (More)
The study was made in Broestorp gravel pit with surroundings, 2 km SSV of Sibbhult, Southern Sweden. The tills and the underlying Cretaceous bedrock were investigated in a drumlin-shaped ridge striking approximately N30°E-S30°V and being 1000 m long and 150-250 m wide. Different types of manganiferous and ferruginous precipitates were found to be enriched at the contact between Cretaceous bedrock and the till. The Mn-rich mineral was most certainly birnessite, pyrolusite, psilomelane and wad, whereas the dominant Fe-rich precipitates were goethite and ferrihydrite. It is suggested that the Mn- and Fe- precipitates were enriched after the last glaciation. The tills were deposited during the last glaciation and deformation of the Cretaceous bedrock took place syndepositionally with the deposition of the lowermost till succession. The ice movement was from the east and brought mica from the area SE of Lake Immeln (Västanåfältet). Above the mica-rich till appears a poorly sorted greyish basal till. This till was deposited beneath an active, wet based glacier, as indicated by a well-developed fissility and silt smudges, and is interpreted as a deformation till. On top is a sandy till, interpreted to be deposited subglacially by melt-out from a stagnant ice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Mats
supervisor
organization
alternative title
Sedimentological investigations of a drumlin-shaped ridge and investigations on occurring, post-glacially formed manganiferous and ferruginous precipitates, Broestorp, NE Skåne
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, moränsedimentologi, postglacial, järnmineral, manganmineral
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
83
language
Swedish
additional info
Kärstin Malmberg Persson, Lunds universitet.
id
2365754
date added to LUP
2012-10-23 15:10:19
date last changed
2012-10-26 13:36:34
@misc{2365754,
 abstract   = {The study was made in Broestorp gravel pit with surroundings, 2 km SSV of Sibbhult, Southern Sweden. The tills and the underlying Cretaceous bedrock were investigated in a drumlin-shaped ridge striking approximately N30°E-S30°V and being 1000 m long and 150-250 m wide. Different types of manganiferous and ferruginous precipitates were found to be enriched at the contact between Cretaceous bedrock and the till. The Mn-rich mineral was most certainly birnessite, pyrolusite, psilomelane and wad, whereas the dominant Fe-rich precipitates were goethite and ferrihydrite. It is suggested that the Mn- and Fe- precipitates were enriched after the last glaciation. The tills were deposited during the last glaciation and deformation of the Cretaceous bedrock took place syndepositionally with the deposition of the lowermost till succession. The ice movement was from the east and brought mica from the area SE of Lake Immeln (Västanåfältet). Above the mica-rich till appears a poorly sorted greyish basal till. This till was deposited beneath an active, wet based glacier, as indicated by a well-developed fissility and silt smudges, and is interpreted as a deformation till. On top is a sandy till, interpreted to be deposited subglacially by melt-out from a stagnant ice.},
 author    = {Åkesson, Mats},
 keyword   = {geografi,geologi,moränsedimentologi,postglacial,järnmineral,manganmineral},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Moränsedimentologisk undersökning och bestämning av postglacialt bildade järn- och manganmineral i en drumlinformad rygg},
 year     = {1997},
}