Advanced

Spatiotemporal variation of carbon stocks and fluxes at a clear-cut area in central Sweden

Axelsson, Emmy LU (2011) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser NGEM02 20092
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Forests have a large role in the global carbon cycle. Forest management could play a crucial role in mitigating climate change. With a growing demand for renewable energy the forest could contribute. Stumps are one of the potential energy sources from the forest. In this study a pine dominated clear-cut area was surveyed in regard of stump biomass, carbon fluxes and carbon (C) and nitrogen (N) stocks. Stumps were positioned and measured, and the remaining biomass on the site was calculated. With a mobile soil respiration system soil respiration measurements were conducted. The area held a biomass of 50.3 ton/ha, representing 18% of pre-harvest forest biomass. The clear-cut area held large stocks of both carbon and nitrogen, 14 kg C/m2 and... (More)
Forests have a large role in the global carbon cycle. Forest management could play a crucial role in mitigating climate change. With a growing demand for renewable energy the forest could contribute. Stumps are one of the potential energy sources from the forest. In this study a pine dominated clear-cut area was surveyed in regard of stump biomass, carbon fluxes and carbon (C) and nitrogen (N) stocks. Stumps were positioned and measured, and the remaining biomass on the site was calculated. With a mobile soil respiration system soil respiration measurements were conducted. The area held a biomass of 50.3 ton/ha, representing 18% of pre-harvest forest biomass. The clear-cut area held large stocks of both carbon and nitrogen, 14 kg C/m2 and 0.48 kg N/m2 respectively. The mean soil respiration rate was 2.48 μmol m-2 s-1, which is consistent with both eddy covariance measurements and similar earlier studies at the site. Soil respiration rates in relation to soil temperature, disturbance and C and N stocks were examined but no distinct correlation could be found. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Av jordens yta är ca 30 % täckt av skog och mer än 80 % av allt kol inbundet ovan mark återfinns i skogens växtlighet. Skogen är kopplad till atmosfären genomflöden av bland annat energi, vatten och koldioxid. Hur skogen brukas kan därför påverka klimatförändringen. När skog avverkas tas det mesta av det inbundna kolet ovan mark bort. Kvar är resterna från avverkningen redo att brytas ner.
Skogen är idag en energikälla som anses förnybar. Med ett samhälle som satsar på förnyelsebar energi kommer skogsbruket utvecklas. Stubbar är en ny komponent i skogsbruket och som potentiellt kan fungera som bränsle. I denna studie undersöktes ett kallhygge som i framtiden skall stubbskördas. Hygget kommer efter... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Av jordens yta är ca 30 % täckt av skog och mer än 80 % av allt kol inbundet ovan mark återfinns i skogens växtlighet. Skogen är kopplad till atmosfären genomflöden av bland annat energi, vatten och koldioxid. Hur skogen brukas kan därför påverka klimatförändringen. När skog avverkas tas det mesta av det inbundna kolet ovan mark bort. Kvar är resterna från avverkningen redo att brytas ner.
Skogen är idag en energikälla som anses förnybar. Med ett samhälle som satsar på förnyelsebar energi kommer skogsbruket utvecklas. Stubbar är en ny komponent i skogsbruket och som potentiellt kan fungera som bränsle. I denna studie undersöktes ett kallhygge som i framtiden skall stubbskördas. Hygget kommer efter stubbskörd ingå i ett forskningsprojekt, där man tittar på effekterna av stubbskörden. Denna studie fungerar då som en utgångspunkt att jämföra mot. Undersökningen fokuserade på biomassamängden i stubbarna, kolflöden, och markens kol- och kväveförråd. För att se om någon parameter inverkade på kolflödena undersöktes även marktemperatur, hur mycket marken hade belastats av avverkningen och hur mycket avverkningsrester som låg kvar på marken.
Stubbarna positionerades och mättes för att sedan kunna beräkna rumslig variation och mängden biomassa kvar på området. Jordprover togs för att kunna bestämma kol- och kväveförråden. Med ett mobilt markrespirationssystem mättes koldioxidflöden från marken till atmosfären. Området innehöll 50,3 ton/ha biomassa vilket motsvarade 18% av vad som ursprungligen fanns där. Kol- och kväveförråden i marken var stora, 14 kg C/m2 respektive 0,48 kg N/m2. Koldioxidflödet från marken var 2.48 μmol m-2 s-1, vilket överensstämmer med liknande mätningar från hygget och med resultat från tidigare studier i området. Samband mellan kolflöden och marktemperatur, störningsgrad och kol- kväveförråd undersöktes men inga tydliga relationer kunde hittas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Emmy LU
supervisor
organization
alternative title
Variationer i kollager och kolflöden på ett kalhygge i centrala Sverige
course
NGEM02 20092
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
soil respiration, clear-cut, physical geography and ecosystem analysis, carbon stock, carbon flux, carbon dioxide
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
223
language
English
id
2374042
date added to LUP
2012-03-21 10:34:42
date last changed
2012-08-10 15:47:35
@misc{2374042,
 abstract   = {Forests have a large role in the global carbon cycle. Forest management could play a crucial role in mitigating climate change. With a growing demand for renewable energy the forest could contribute. Stumps are one of the potential energy sources from the forest. In this study a pine dominated clear-cut area was surveyed in regard of stump biomass, carbon fluxes and carbon (C) and nitrogen (N) stocks. Stumps were positioned and measured, and the remaining biomass on the site was calculated. With a mobile soil respiration system soil respiration measurements were conducted. The area held a biomass of 50.3 ton/ha, representing 18% of pre-harvest forest biomass. The clear-cut area held large stocks of both carbon and nitrogen, 14 kg C/m2 and 0.48 kg N/m2 respectively. The mean soil respiration rate was 2.48 μmol m-2 s-1, which is consistent with both eddy covariance measurements and similar earlier studies at the site. Soil respiration rates in relation to soil temperature, disturbance and C and N stocks were examined but no distinct correlation could be found.},
 author    = {Axelsson, Emmy},
 keyword   = {soil respiration,clear-cut,physical geography and ecosystem analysis,carbon stock,carbon flux,carbon dioxide},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Spatiotemporal variation of carbon stocks and fluxes at a clear-cut area in central Sweden},
 year     = {2011},
}