Advanced

Kreativitet kan både initieras, vårdas och utvecklas.

Elovsson, Ronny LU and Akyuz, Aylin (2012) FEKK01 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte; Vårt syfte med studien är att lära oss om man kan styra ett kreativt beteende och i så fall vilka faktorer som kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels förhållandet mellan individ och grupp.
Metod: Studien är en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt i form av en fallstudie där vi under en period hösten 2011 studerade ett företag inom distanshandel. Utöver intervjuerna genomfördes även observationer och informella samtal. Frågeställningarna vid intervjuerna var standardiserade och öppna. För att höja validiteten genomförde vi studien i flera intervjusteg under 2 månader samt inledde studien med en pilotintervju.
Teoretiska perspektiv: Vi har valt att designa studien ur tre perspektiv,... (More)
Syfte; Vårt syfte med studien är att lära oss om man kan styra ett kreativt beteende och i så fall vilka faktorer som kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels förhållandet mellan individ och grupp.
Metod: Studien är en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt i form av en fallstudie där vi under en period hösten 2011 studerade ett företag inom distanshandel. Utöver intervjuerna genomfördes även observationer och informella samtal. Frågeställningarna vid intervjuerna var standardiserade och öppna. För att höja validiteten genomförde vi studien i flera intervjusteg under 2 månader samt inledde studien med en pilotintervju.
Teoretiska perspektiv: Vi har valt att designa studien ur tre perspektiv, individ, grupp samt styrmedel för att då enklare kunna upptäcka och tolka de kreativa processer som vi fann i studien. Då studien är kvalitativ använde vi teorierna för att fylla ut och ge en robustare bild av de tolkningar och iakttagelser vi gjorde. Valet av teorier föregicks av en litteraturstudie, primärt inom kreativitet och projektledning samt socialvetenskaplig litteratur kring en arbetsplats. Ur teorierna försökte vi också skilja på vad som initierade en kreativ process samt vad som utvecklade den.
Empiri: N=6 varav 3 kvinnor i åldern 30-45, samtliga hade universitetsutbildning med minst 3 års arbetslivserfarenhet inom sina områden.
Resultat: Respondenterna verkade i en kreativ miljö, genom stöd av både kanal och produktmix i sitt dagliga arbete. Effektiviteten i företaget var hög vilket skapade kreativa möjligheter med låg stressnivå och extra tid till problemlösning. En långsiktig och klar målformulering med en företagskultur som bejakade individernas utveckling, närhet till beslutsfattande och delegerat arbetssätt bidrog till den kreativa utvecklingen. Det fanns en tendens till att individerna avgränsade problemen för tidigt bland annat genom att man främst agerade i hög grad genom inre motivation, vilket inte bidrog till maximal prestation för gruppen. Projektkunskaperna och förhållandena i projektmiljön var relativt låga. Innovativt bidrog man till utvecklingen genom ett reaktivt förhållningssätt, då man agerade på förändringar i omgivningen, vilket gav en inkrementell utveckling. Slutsatsen är att man kan tränga ner i kreativa processer genom valet av en fallstudiemetod och att man kan tolka kompletterande åtgärder som krävs för att öka kreativitet inom ramen för SME och primärt för vårt företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elovsson, Ronny LU and Akyuz, Aylin
supervisor
organization
course
FEKK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation, kreativitet, motivation, belöning, personlighet
language
Swedish
id
2374087
date added to LUP
2012-04-04 09:03:46
date last changed
2012-04-04 09:03:46
@misc{2374087,
 abstract   = {Syfte; Vårt syfte med studien är att lära oss om man kan styra ett kreativt beteende och i så fall vilka faktorer som kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels förhållandet mellan individ och grupp.
Metod: Studien är en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt i form av en fallstudie där vi under en period hösten 2011 studerade ett företag inom distanshandel. Utöver intervjuerna genomfördes även observationer och informella samtal. Frågeställningarna vid intervjuerna var standardiserade och öppna. För att höja validiteten genomförde vi studien i flera intervjusteg under 2 månader samt inledde studien med en pilotintervju. 
Teoretiska perspektiv: Vi har valt att designa studien ur tre perspektiv, individ, grupp samt styrmedel för att då enklare kunna upptäcka och tolka de kreativa processer som vi fann i studien. Då studien är kvalitativ använde vi teorierna för att fylla ut och ge en robustare bild av de tolkningar och iakttagelser vi gjorde. Valet av teorier föregicks av en litteraturstudie, primärt inom kreativitet och projektledning samt socialvetenskaplig litteratur kring en arbetsplats. Ur teorierna försökte vi också skilja på vad som initierade en kreativ process samt vad som utvecklade den.
Empiri: N=6 varav 3 kvinnor i åldern 30-45, samtliga hade universitetsutbildning med minst 3 års arbetslivserfarenhet inom sina områden. 
Resultat: Respondenterna verkade i en kreativ miljö, genom stöd av både kanal och produktmix i sitt dagliga arbete. Effektiviteten i företaget var hög vilket skapade kreativa möjligheter med låg stressnivå och extra tid till problemlösning. En långsiktig och klar målformulering med en företagskultur som bejakade individernas utveckling, närhet till beslutsfattande och delegerat arbetssätt bidrog till den kreativa utvecklingen. Det fanns en tendens till att individerna avgränsade problemen för tidigt bland annat genom att man främst agerade i hög grad genom inre motivation, vilket inte bidrog till maximal prestation för gruppen. Projektkunskaperna och förhållandena i projektmiljön var relativt låga. Innovativt bidrog man till utvecklingen genom ett reaktivt förhållningssätt, då man agerade på förändringar i omgivningen, vilket gav en inkrementell utveckling. Slutsatsen är att man kan tränga ner i kreativa processer genom valet av en fallstudiemetod och att man kan tolka kompletterande åtgärder som krävs för att öka kreativitet inom ramen för SME och primärt för vårt företag.},
 author    = {Elovsson, Ronny and Akyuz, Aylin},
 keyword   = {Innovation,kreativitet,motivation,belöning,personlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreativitet kan både initieras, vårdas och utvecklas.},
 year     = {2012},
}