Advanced

Huvudägare och företagsvärde

Teofilovic, Marija LU and Brodin, Rebecca (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Huvudägare och Företagsvärde
Seminariedatum: 2012-01-13
Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete, kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp.
Författare: Rebecca Brodin och Marija Teofilovic
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare market-to-book
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om differensen mellan huvudägarnas röst- och kapitalandel påverkar företagsvärdet. Vi vill även undersöka om det finns ett samband mellan huvudägarnas kapitalandel och företagets värde.
Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning, där vår metod är delvis baserad på en studie gjord av Claessens et al (2002). En del modifikationer har gjorts.
Teoretiskt... (More)
Examensarbetets titel: Huvudägare och Företagsvärde
Seminariedatum: 2012-01-13
Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete, kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp.
Författare: Rebecca Brodin och Marija Teofilovic
Handledare: Tore Eriksson
Nyckelord: Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare market-to-book
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om differensen mellan huvudägarnas röst- och kapitalandel påverkar företagsvärdet. Vi vill även undersöka om det finns ett samband mellan huvudägarnas kapitalandel och företagets värde.
Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning, där vår metod är delvis baserad på en studie gjord av Claessens et al (2002). En del modifikationer har gjorts.
Teoretiskt perspektiv: Vi kommer likt tidigare forskning att utgå från principal- och agentteorin i vårt arbete.
Empiri: Materialet är insamlat från företagens årsredovisningar. Vi har använt oss av 28 företag, 10 stycken vardera från large- och small-cap samt 8 stycken från mid-cap. Företagen har vi valt utifrån böckerna Ägarna och Makten och NASDAQ OMX Nordic. Vi har sett till att det finns en variation bland företagen och vilka branscher de verkar inom.
Resultat: I de fall där våra test gav oss signifikanta resultat, fick vi fram att huvudägarens kapitalandel har ett negativt samband med företagets värde. En differens mellan huvudägarens röst - och kapitalandel visade på ett positivt samband med företagets värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Teofilovic, Marija LU and Brodin, Rebecca
supervisor
organization
alternative title
- En undersökning av hur huvudägarnas kapitalandel respektive röstandel påverkar företagets värde
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare, market-to-book
language
Swedish
id
2429492
date added to LUP
2012-03-28 16:06:24
date last changed
2012-03-28 16:06:24
@misc{2429492,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Huvudägare och Företagsvärde
Seminariedatum: 2012-01-13
Ämne/Kurs: 	FEKH95, Examensarbete, kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp.
Författare: 	Rebecca Brodin och Marija Teofilovic
Handledare: 	Tore Eriksson 
Nyckelord:	Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare			market-to-book 
Syfte:	 Syftet med denna uppsats är att undersöka om differensen mellan huvudägarnas röst- och kapitalandel påverkar företagsvärdet. Vi vill även undersöka om det finns ett samband mellan huvudägarnas kapitalandel och företagets värde.
Metod: 	 Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning, där vår metod är delvis baserad på en studie gjord av Claessens et al (2002). En del modifikationer har gjorts.
Teoretiskt perspektiv: Vi kommer likt tidigare forskning att utgå från principal- och agentteorin i vårt arbete.
Empiri:	 Materialet är insamlat från företagens årsredovisningar. Vi har använt oss av 28 företag, 10 stycken vardera från large- och small-cap samt 8 stycken från mid-cap. Företagen har vi valt utifrån böckerna Ägarna och Makten och NASDAQ OMX Nordic. Vi har sett till att det finns en variation bland företagen och vilka branscher de verkar inom.
Resultat:	 I de fall där våra test gav oss signifikanta resultat, fick vi fram att huvudägarens kapitalandel har ett negativt samband med företagets värde. En differens mellan huvudägarens röst - och kapitalandel visade på ett positivt samband med företagets värde.},
 author    = {Teofilovic, Marija and Brodin, Rebecca},
 keyword   = {Röstdifferentierade aktier,röstandel,kapitalandel,huvudägare,market-to-book},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Huvudägare och företagsvärde},
 year     = {2012},
}