Advanced

Harmoniska förlopp i melodiska sololinjer i jazzimprovisation - - Analys av sju solon på jazzgitarr

Rippe, Magnus (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Harmonic development in melodic solo lines in jazz improvisation - Analyses of seven solos on jazz guitar
This paper seeks answers to the question: How can you get a clear sense of harmony and a clear harmonic course in melodic solo lines? The study is based on quantitative and qualita-tive analysis of transcriptions of seven jazz solos played by the guitarists John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel and Jesse Van Ruller.
In the theoretical background, I make a summary of jazz-harmony, jazz-theory and different approaches and concepts of jazz improvisation. The theoretical background defines the terminology that I use in my analysis of the solos and in my discussion of the results and what con-clusions I draw from them.
The... (More)
Title: Harmonic development in melodic solo lines in jazz improvisation - Analyses of seven solos on jazz guitar
This paper seeks answers to the question: How can you get a clear sense of harmony and a clear harmonic course in melodic solo lines? The study is based on quantitative and qualita-tive analysis of transcriptions of seven jazz solos played by the guitarists John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel and Jesse Van Ruller.
In the theoretical background, I make a summary of jazz-harmony, jazz-theory and different approaches and concepts of jazz improvisation. The theoretical background defines the terminology that I use in my analysis of the solos and in my discussion of the results and what con-clusions I draw from them.
The results show how the guitarists in this study use different concepts to highlight key chord- or color-tones, either in the underlying harmony played by the comp-section, or in a superimposed harmony that the soloist are "thinking" over the chord progression played by the comp-section.
Finale I describe what conclusions I draw from the results of my analysis and discuss how these results relate to the theory and previous research I reported on in the theory chapter. I also present some pedagogical implications of the results. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan man få fram en tydlig harmonik och ett tydligt harmoniskt förlopp i melodiska sololinjer? Studien grundar sig på kvantitativa och kvalitativa analyser på transkriptioner av sju jazzsolon spelade av gitarristerna John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel och Jesse Van Ruller.
Uppsatsen omfattar en sammanfattning av jazzharmonilära, jazzteori och olika synsätt och koncept för jazzimprovisation. Denna teoretiska bakgrund definierar den terminologi som jag använder mig av i mina analyser av solona och mina resonemang i resultatdiskussionen.
Resultaten visar hur gitarristerna i denna studie använder sig av olika koncept för att lyfta fram viktiga ackords- eller färgtoner, antingen i den... (More)
Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan man få fram en tydlig harmonik och ett tydligt harmoniskt förlopp i melodiska sololinjer? Studien grundar sig på kvantitativa och kvalitativa analyser på transkriptioner av sju jazzsolon spelade av gitarristerna John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel och Jesse Van Ruller.
Uppsatsen omfattar en sammanfattning av jazzharmonilära, jazzteori och olika synsätt och koncept för jazzimprovisation. Denna teoretiska bakgrund definierar den terminologi som jag använder mig av i mina analyser av solona och mina resonemang i resultatdiskussionen.
Resultaten visar hur gitarristerna i denna studie använder sig av olika koncept för att lyfta fram viktiga ackords- eller färgtoner, antingen i den underliggande harmoniken som kompet spelar, eller i en överlagrad harmonik som solisten ”tänker” över den ackordföljd som kompgruppen spelar.
I resultatdiskussionen redogör jag för vilka slutsatser jag drar av resultaten av mina analyser och diskuterar hur dessa resultat förhåller sig till den teori och tidigare forskning jag redogjort för i teorikapitlet. I resultatdiskussionen resonerar jag också kring hur man kan förmedla den-na kunskap som pedagog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rippe, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
instrumental teaching, improvisation, jazz, harmony, melody, Metheny, Scofield, Rosenwinkel, Van Ruller, harmonik, melodik
language
Swedish
id
2438183
date added to LUP
2012-04-10 11:05:27
date last changed
2012-04-12 10:12:36
@misc{2438183,
 abstract   = {Title: Harmonic development in melodic solo lines in jazz improvisation - Analyses of seven solos on jazz guitar
This paper seeks answers to the question: How can you get a clear sense of harmony and a clear harmonic course in melodic solo lines? The study is based on quantitative and qualita-tive analysis of transcriptions of seven jazz solos played by the guitarists John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel and Jesse Van Ruller.
In the theoretical background, I make a summary of jazz-harmony, jazz-theory and different approaches and concepts of jazz improvisation. The theoretical background defines the terminology that I use in my analysis of the solos and in my discussion of the results and what con-clusions I draw from them.
The results show how the guitarists in this study use different concepts to highlight key chord- or color-tones, either in the underlying harmony played by the comp-section, or in a superimposed harmony that the soloist are "thinking" over the chord progression played by the comp-section.
Finale I describe what conclusions I draw from the results of my analysis and discuss how these results relate to the theory and previous research I reported on in the theory chapter. I also present some pedagogical implications of the results.},
 author    = {Rippe, Magnus},
 keyword   = {instrumental teaching,improvisation,jazz,harmony,melody,Metheny,Scofield,Rosenwinkel,Van Ruller,harmonik,melodik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Harmoniska förlopp i melodiska sololinjer i jazzimprovisation - - Analys av sju solon på jazzgitarr},
 year     = {2011},
}