Advanced

Hur personer med långvarig smärta upplever skapande aktiviteter och kan tillämpa erfarenheterna i vardagen

Johnsson, Sofia LU and Wulff, Elin LU (2011) ATPK54 20112
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det finns lite forskning om skapande aktivitet, dels inom arbetsterapeutisk intervention men även som insats för gruppen personer som har långvarig smärta. Syfte: Att få en ökad förståelse och kunskap om personers upplevelser av skapande aktivitet som arbetsterapeutisk intervention samt hur denna erfarenhet kan tillämpas i vardagen av denna målgrupp. Metod: En kvalitativ datainsamlingsmetod genomfördes genom att tre fokusgruppsintervjuer gjordes på två orter med totalt tolv deltagare med långvarig smärta. Insamlad data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Många av deltagarna ökade medvetenheten om sitt aktivitetsutförande genom att vara delaktiga i skapande aktiviteter samt upplevde olika värden genom att skapa.... (More)
Bakgrund: Det finns lite forskning om skapande aktivitet, dels inom arbetsterapeutisk intervention men även som insats för gruppen personer som har långvarig smärta. Syfte: Att få en ökad förståelse och kunskap om personers upplevelser av skapande aktivitet som arbetsterapeutisk intervention samt hur denna erfarenhet kan tillämpas i vardagen av denna målgrupp. Metod: En kvalitativ datainsamlingsmetod genomfördes genom att tre fokusgruppsintervjuer gjordes på två orter med totalt tolv deltagare med långvarig smärta. Insamlad data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Många av deltagarna ökade medvetenheten om sitt aktivitetsutförande genom att vara delaktiga i skapande aktiviteter samt upplevde olika värden genom att skapa. De olika värden som deltagarna upplevt vid de tillfällen som skapande aktiviteterna utförts var meningsfullhet och även produktens betydelse av att ha skapat visade sig vara viktig. Resultatet visade också hur upplevelsen utav att ha utfört skapande påverkat självförtroende och självbild. Deltagarna använde sig av skapande aktiviteter för att lära in ett nytt arbetstempo och minska stress, samt få kunskaper om ergonomi i förhållande till utförandet av aktivitet. Diskussion: Författarna diskuterar olika värden som deltagarna upplevde genom att skapa. Dessa värden diskuteras i relation till The Value and Meaning in Occupations Model, då deltagarnas upplevda värden kan kopplas till de olika värdena som modellen beskriver. Vidare diskuteras om skapande aktiviteter passar som terapeutiskt medel för alla människor då det måste finnas en balans mellan utmaning och förmåga i en aktivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Sofia LU and Wulff, Elin LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Smärta, Skapande aktivitet, Arbetsterapi, Fokusgruppsintervju
language
Swedish
id
2440716
date added to LUP
2012-04-18 10:02:10
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{2440716,
 abstract   = {Bakgrund: Det finns lite forskning om skapande aktivitet, dels inom arbetsterapeutisk intervention men även som insats för gruppen personer som har långvarig smärta. Syfte: Att få en ökad förståelse och kunskap om personers upplevelser av skapande aktivitet som arbetsterapeutisk intervention samt hur denna erfarenhet kan tillämpas i vardagen av denna målgrupp. Metod: En kvalitativ datainsamlingsmetod genomfördes genom att tre fokusgruppsintervjuer gjordes på två orter med totalt tolv deltagare med långvarig smärta. Insamlad data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Många av deltagarna ökade medvetenheten om sitt aktivitetsutförande genom att vara delaktiga i skapande aktiviteter samt upplevde olika värden genom att skapa. De olika värden som deltagarna upplevt vid de tillfällen som skapande aktiviteterna utförts var meningsfullhet och även produktens betydelse av att ha skapat visade sig vara viktig. Resultatet visade också hur upplevelsen utav att ha utfört skapande påverkat självförtroende och självbild. Deltagarna använde sig av skapande aktiviteter för att lära in ett nytt arbetstempo och minska stress, samt få kunskaper om ergonomi i förhållande till utförandet av aktivitet. Diskussion: Författarna diskuterar olika värden som deltagarna upplevde genom att skapa. Dessa värden diskuteras i relation till The Value and Meaning in Occupations Model, då deltagarnas upplevda värden kan kopplas till de olika värdena som modellen beskriver. Vidare diskuteras om skapande aktiviteter passar som terapeutiskt medel för alla människor då det måste finnas en balans mellan utmaning och förmåga i en aktivitet.},
 author    = {Johnsson, Sofia and Wulff, Elin},
 keyword   = {Smärta,Skapande aktivitet,Arbetsterapi,Fokusgruppsintervju},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur personer med långvarig smärta upplever skapande aktiviteter och kan tillämpa erfarenheterna i vardagen},
 year     = {2011},
}