Advanced

Hur dagliga aktiviteter upplevs av personer i arbetsför ålder med Parkinsons sjukdom

Magnusson, Maria LU and Svantesson, Susanne LU (2011) ATPK54 20112
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Att ha Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder innebär att det dagliga aktivitetsutförandet kan påverkas av miljö, person samt aktivitet. Det finns inte mycket forskning kring detta. Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder upplever sina dagliga aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av sex män och två kvinnor i åldern 30-65 år. De hade olika familjesituation, boendeform, varierande antal år med diagnos samt olika typer av anställningsform. Deltagarna fyllde i en tidsdagbok under en vardag samt en helgdag. Dagboken visade på ett övergripande sätt vilka aktiviteter som utfördes. Därefter genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer där deltagarnas egna perspektiv och subjektiva... (More)
Att ha Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder innebär att det dagliga aktivitetsutförandet kan påverkas av miljö, person samt aktivitet. Det finns inte mycket forskning kring detta. Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder upplever sina dagliga aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av sex män och två kvinnor i åldern 30-65 år. De hade olika familjesituation, boendeform, varierande antal år med diagnos samt olika typer av anställningsform. Deltagarna fyllde i en tidsdagbok under en vardag samt en helgdag. Dagboken visade på ett övergripande sätt vilka aktiviteter som utfördes. Därefter genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer där deltagarnas egna perspektiv och subjektiva upplevelser kom fram. Inför varje intervju valde författarna ut två till tre aktiviteter från tidsdagboken som diskuterades. Den insamlade informationen bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna i stor utsträckning upplevde hinder både för och i dagliga aktiviteter. Flera psykiska och motoriska hinder ledde till svårigheter i det dagliga aktivitetsutförandet. Flera av dessa hinder orsakade obalans i vardagen. Samtidigt framkom det ett antal möjligheter för aktivitet i arbete och fritid för deltagarna som gav balans. Även i arbetslivet fanns det psykiska och motoriska hinder som påverkade förmågan att arbeta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Maria LU and Svantesson, Susanne LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dagliga aktiviteter, Aktivitetsbalans, Parkinsons sjukdom
language
Swedish
id
2440758
date added to LUP
2012-04-18 10:02:53
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{2440758,
 abstract   = {Att ha Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder innebär att det dagliga aktivitetsutförandet kan påverkas av miljö, person samt aktivitet. Det finns inte mycket forskning kring detta. Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med Parkinsons sjukdom i arbetsför ålder upplever sina dagliga aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av sex män och två kvinnor i åldern 30-65 år. De hade olika familjesituation, boendeform, varierande antal år med diagnos samt olika typer av anställningsform. Deltagarna fyllde i en tidsdagbok under en vardag samt en helgdag. Dagboken visade på ett övergripande sätt vilka aktiviteter som utfördes. Därefter genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer där deltagarnas egna perspektiv och subjektiva upplevelser kom fram. Inför varje intervju valde författarna ut två till tre aktiviteter från tidsdagboken som diskuterades. Den insamlade informationen bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna i stor utsträckning upplevde hinder både för och i dagliga aktiviteter. Flera psykiska och motoriska hinder ledde till svårigheter i det dagliga aktivitetsutförandet. Flera av dessa hinder orsakade obalans i vardagen. Samtidigt framkom det ett antal möjligheter för aktivitet i arbete och fritid för deltagarna som gav balans. Även i arbetslivet fanns det psykiska och motoriska hinder som påverkade förmågan att arbeta.},
 author    = {Magnusson, Maria and Svantesson, Susanne},
 keyword   = {Dagliga aktiviteter,Aktivitetsbalans,Parkinsons sjukdom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur dagliga aktiviteter upplevs av personer i arbetsför ålder med Parkinsons sjukdom},
 year     = {2011},
}