Advanced

Ett rop på hjälp

Karlsson, Daniel and Nilsson, Håkan (1998)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med undersökningen var att nå kunskap om skolsköterskans ar-betsmetoder, hand-lingsberedskap och preventiva funktioner avseende suicidala beteenden hos högstadieele-ver och gymnasieungdomar. En kvantitativ metod bestående av 70 st frågeformulär till skolsköterskor arbetande i sydvästra Skåne genomfördes. Svarsfrekvensen var 63% (44 st), 50% (35 st) av det totala antalet utskick analyserades. Majori-teten av skolsköter-skorna bedrev en kartläggning av det psykiska hälso-tillståndet hos eleverna. Denna påvi-sade att flickorna represente-rade ¾ av själv-mordstankarna/självmordsförsöken. Depres-sion, miss-bruk och psykisk störning ökade risken för suicidalt beteende. Mer än hälften av skol-sköterskorna samtalade regelbundet med mer än 5... (More)
Syftet med undersökningen var att nå kunskap om skolsköterskans ar-betsmetoder, hand-lingsberedskap och preventiva funktioner avseende suicidala beteenden hos högstadieele-ver och gymnasieungdomar. En kvantitativ metod bestående av 70 st frågeformulär till skolsköterskor arbetande i sydvästra Skåne genomfördes. Svarsfrekvensen var 63% (44 st), 50% (35 st) av det totala antalet utskick analyserades. Majori-teten av skolsköter-skorna bedrev en kartläggning av det psykiska hälso-tillståndet hos eleverna. Denna påvi-sade att flickorna represente-rade ¾ av själv-mordstankarna/självmordsförsöken. Depres-sion, miss-bruk och psykisk störning ökade risken för suicidalt beteende. Mer än hälften av skol-sköterskorna samtalade regelbundet med mer än 5 ele-ver/vecka angå-ende psykisk ohälsa. Hälften av skolsköterskorna upp-fattade sig ha alldeles för lite tid för samtal med elever som hade suici-dala beteen-den. Nio av tio bedrev aldrig information/undervisning ute i klasserna. Tre av fyra skolsköterskor uppgav att de sällan eller aldrig kände sig kompetenta att hantera ett självmord. Enligt skolsköterskor-nas upp-fattning behövs och önskas utbildning om suicidala beteenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Daniel and Nilsson, Håkan
supervisor
organization
alternative title
Skolsköterskans suicidpreventiva arbete.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, ungdom, skolsköterska, suicid, prevention
language
Swedish
id
2525027
date added to LUP
2012-05-04 14:25:29
date last changed
2015-12-14 13:21:11
@misc{2525027,
 abstract   = {Syftet med undersökningen var att nå kunskap om skolsköterskans ar-betsmetoder, hand-lingsberedskap och preventiva funktioner avseende suicidala beteenden hos högstadieele-ver och gymnasieungdomar. En kvantitativ metod bestående av 70 st frågeformulär till skolsköterskor arbetande i sydvästra Skåne genomfördes. Svarsfrekvensen var 63% (44 st), 50% (35 st) av det totala antalet utskick analyserades. Majori-teten av skolsköter-skorna bedrev en kartläggning av det psykiska hälso-tillståndet hos eleverna. Denna påvi-sade att flickorna represente-rade ¾ av själv-mordstankarna/självmordsförsöken. Depres-sion, miss-bruk och psykisk störning ökade risken för suicidalt beteende. Mer än hälften av skol-sköterskorna samtalade regelbundet med mer än 5 ele-ver/vecka angå-ende psykisk ohälsa. Hälften av skolsköterskorna upp-fattade sig ha alldeles för lite tid för samtal med elever som hade suici-dala beteen-den. Nio av tio bedrev aldrig information/undervisning ute i klasserna. Tre av fyra skolsköterskor uppgav att de sällan eller aldrig kände sig kompetenta att hantera ett självmord. Enligt skolsköterskor-nas upp-fattning behövs och önskas utbildning om suicidala beteenden.},
 author    = {Karlsson, Daniel and Nilsson, Håkan},
 keyword   = {barn, ungdom, skolsköterska, suicid, prevention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett rop på hjälp},
 year     = {1998},
}