Advanced

Ketobemidon som smärtbehandling efter hjärtkirurgi

Kjellner-Pacejka, Kristina (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Tidigare studier har visat att patienter upplever smärta efter olika typer av kirurgi. Syftet med denna studie var att utvärdera coronaropererade patienters upplevelse av ketobemidon, som intermittent injektion versus kontinuerlig infusion, under operationsdygnet på intensivvårdsavdelningen. Trettio patienter ingick i studien, femton i vardera grupp. Studien är retrospektiv och patienterna fick besvara enkätfrågor ett par dagar efter intensivvårdsvistelsen. Resultatet visade att patienterna hade hög tillfredsställelse, trots delvis inadekvat smärtbehandling. Ingen skillnad påvisades i grupperna avseende effekt. Patienter i båda grupperna graderade svår och mycket svår smärta vid flera omvårdnadsåtgärder. Angående biverkningar var... (More)
Tidigare studier har visat att patienter upplever smärta efter olika typer av kirurgi. Syftet med denna studie var att utvärdera coronaropererade patienters upplevelse av ketobemidon, som intermittent injektion versus kontinuerlig infusion, under operationsdygnet på intensivvårdsavdelningen. Trettio patienter ingick i studien, femton i vardera grupp. Studien är retrospektiv och patienterna fick besvara enkätfrågor ett par dagar efter intensivvårdsvistelsen. Resultatet visade att patienterna hade hög tillfredsställelse, trots delvis inadekvat smärtbehandling. Ingen skillnad påvisades i grupperna avseende effekt. Patienter i båda grupperna graderade svår och mycket svår smärta vid flera omvårdnadsåtgärder. Angående biverkningar var graden av illamående hög. Patienterna var nöjda med information, kommunikation och de hade inte upplevt obehag av miljön. Journalgranskning visade inte någon skillnad i respiratorbehandlingstid eller ketobemidonkonsumtion mellan grupperna, men däremot stor individuell variation. Konklusion: Studien visade ingen skillnad i effekt mellan de båda administreringssätten, däremot behövs mer smärtstillande tillföras inför vissa omvårdnadsåtgärder och framför allt måste smärtbehandlingen individualiseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellner-Pacejka, Kristina
supervisor
organization
alternative title
Intermittent intravenös injektion kontra kontinuerlig infusion.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
postoperativ smärta, coronarkirurgi, ketobemidon, intermittent, kontinuerlig, omvårdnad, utvärdering
language
Swedish
id
2525616
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525616,
 abstract   = {Tidigare studier har visat att patienter upplever smärta efter olika typer av kirurgi. Syftet med denna studie var att utvärdera coronaropererade patienters upplevelse av ketobemidon, som intermittent injektion versus kontinuerlig infusion, under operationsdygnet på intensivvårdsavdelningen. Trettio patienter ingick i studien, femton i vardera grupp. Studien är retrospektiv och patienterna fick besvara enkätfrågor ett par dagar efter intensivvårdsvistelsen. Resultatet visade att patienterna hade hög tillfredsställelse, trots delvis inadekvat smärtbehandling. Ingen skillnad påvisades i grupperna avseende effekt. Patienter i båda grupperna graderade svår och mycket svår smärta vid flera omvårdnadsåtgärder. Angående biverkningar var graden av illamående hög. Patienterna var nöjda med information, kommunikation och de hade inte upplevt obehag av miljön. Journalgranskning visade inte någon skillnad i respiratorbehandlingstid eller ketobemidonkonsumtion mellan grupperna, men däremot stor individuell variation. Konklusion: Studien visade ingen skillnad i effekt mellan de båda administreringssätten, däremot behövs mer smärtstillande tillföras inför vissa omvårdnadsåtgärder och framför allt måste smärtbehandlingen individualiseras.},
 author    = {Kjellner-Pacejka, Kristina},
 keyword   = {postoperativ smärta, coronarkirurgi, ketobemidon, intermittent, kontinuerlig, omvårdnad, utvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ketobemidon som smärtbehandling efter hjärtkirurgi},
 year     = {1999},
}