Advanced

Sjuksköterskors och läkares uppfattningar om nutrition i samband med hjärtkirurgi

Gunnarsson, Ulla (2000)
Department of Health Sciences
Abstract
Hjärt- och kärlsjukdomar hör till de stora hälsoproblemen i Sverige. Nutrition har tidigare påvisats ha betydelse som prevention och för utfall av kirurgisk behandling. Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar sjuksköterskor och läkare på thoraxkirurgiska vårdavdelningar har om nutrition i samband med hjärtkirurgi inkluderande deras syn på ansvarsområden och dokumentation. Vid analys med inspiration av fenomenografi framträdde fem beskrivningskategorier av uppfattningar om nutrition i samband med hjärtkirurgi. Uppfattningarna visar att detta är ett brett och komplext område. Beträffande ansvarsvarsområden och dokumentation uppfattades läkare som formellt ansvariga för bedömning, ordination och utvärdering,... (More)
Hjärt- och kärlsjukdomar hör till de stora hälsoproblemen i Sverige. Nutrition har tidigare påvisats ha betydelse som prevention och för utfall av kirurgisk behandling. Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar sjuksköterskor och läkare på thoraxkirurgiska vårdavdelningar har om nutrition i samband med hjärtkirurgi inkluderande deras syn på ansvarsområden och dokumentation. Vid analys med inspiration av fenomenografi framträdde fem beskrivningskategorier av uppfattningar om nutrition i samband med hjärtkirurgi. Uppfattningarna visar att detta är ett brett och komplext område. Beträffande ansvarsvarsområden och dokumentation uppfattades läkare som formellt ansvariga för bedömning, ordination och utvärdering, sjuksköterskor för genomförande av nutritionsordination. I praktisk verksamhet uppfattas sjuksköterskor vara mest aktiva vad det gäller utförande och dokumentation i samtliga led. Uppfattningar som framträtt kan ligga till grund för framtida utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Ulla
supervisor
organization
alternative title
Ansvarsområden och dokumentation.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nutrition, hjärtkirurgi, uppfattningar, ansvarsområde, dokumentation, sjuksköterska, läkare
language
Swedish
id
2525814
date added to LUP
2012-05-04 14:25:30
date last changed
2015-12-14 13:21:12
@misc{2525814,
 abstract   = {Hjärt- och kärlsjukdomar hör till de stora hälsoproblemen i Sverige. Nutrition har tidigare påvisats ha betydelse som prevention och för utfall av kirurgisk behandling. Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar sjuksköterskor och läkare på thoraxkirurgiska vårdavdelningar har om nutrition i samband med hjärtkirurgi inkluderande deras syn på ansvarsområden och dokumentation. Vid analys med inspiration av fenomenografi framträdde fem beskrivningskategorier av uppfattningar om nutrition i samband med hjärtkirurgi. Uppfattningarna visar att detta är ett brett och komplext område. Beträffande ansvarsvarsområden och dokumentation uppfattades läkare som formellt ansvariga för bedömning, ordination och utvärdering, sjuksköterskor för genomförande av nutritionsordination. I praktisk verksamhet uppfattas sjuksköterskor vara mest aktiva vad det gäller utförande och dokumentation i samtliga led. Uppfattningar som framträtt kan ligga till grund för framtida utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten.},
 author    = {Gunnarsson, Ulla},
 keyword   = {nutrition, hjärtkirurgi, uppfattningar, ansvarsområde, dokumentation, sjuksköterska, läkare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors och läkares uppfattningar om nutrition i samband med hjärtkirurgi},
 year     = {2000},
}