Advanced

Prevalensen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar enligt modified early warning score (mews)

Köhler, Emma and Videla Rodriguez, Carolina (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Behandlingen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar initieras ofta sent p.g.a. att svikt i de vitala funktionerna inte uppmärksammats i tid. Modified Early Warning Score (MEWS) är ett riskbedömningsinstrument som används för att identifiera kritiskt sjuka patienter i ett tidigt skede. Syftet med studien var att kartlägga prevalensen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar enligt MEWS samt jämföra med sjuksköterskans kliniska bedömning. En kvantitativ metod valdes där data på patienter från tio avdelningar inhämtades med hjälp av MEWS. Standardiserade frågor ställdes till samtliga patientansvariga sjuksköterskor för att kunna jämföra deras kliniska bedömningen av patienten med resultatet av MEWS- bedömningen. Resultatet... (More)
Behandlingen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar initieras ofta sent p.g.a. att svikt i de vitala funktionerna inte uppmärksammats i tid. Modified Early Warning Score (MEWS) är ett riskbedömningsinstrument som används för att identifiera kritiskt sjuka patienter i ett tidigt skede. Syftet med studien var att kartlägga prevalensen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar enligt MEWS samt jämföra med sjuksköterskans kliniska bedömning. En kvantitativ metod valdes där data på patienter från tio avdelningar inhämtades med hjälp av MEWS. Standardiserade frågor ställdes till samtliga patientansvariga sjuksköterskor för att kunna jämföra deras kliniska bedömningen av patienten med resultatet av MEWS- bedömningen. Resultatet visade att tre av 133 undersökta patienter var kritiskt sjuka enligt MEWS. Sjuksköterskorna var oroliga för två av de kritiskt sjuka patieterna. MEWS kan tillsammans med sjuksköterskans kliniska bedömning bidra till en tidig identifiering av kritiskt sjuka patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Köhler, Emma and Videla Rodriguez, Carolina
supervisor
organization
alternative title
En empirisk studie med kvantitativ ansats.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
modified early warning score (MEWS), vitalparametrar, kritisk sjukdom, klinisk bedömning, sjuksköterskor
language
Swedish
id
2527842
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527842,
 abstract   = {Behandlingen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar initieras ofta sent p.g.a. att svikt i de vitala funktionerna inte uppmärksammats i tid. Modified Early Warning Score (MEWS) är ett riskbedömningsinstrument som används för att identifiera kritiskt sjuka patienter i ett tidigt skede. Syftet med studien var att kartlägga prevalensen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar enligt MEWS samt jämföra med sjuksköterskans kliniska bedömning. En kvantitativ metod valdes där data på patienter från tio avdelningar inhämtades med hjälp av MEWS. Standardiserade frågor ställdes till samtliga patientansvariga sjuksköterskor för att kunna jämföra deras kliniska bedömningen av patienten med resultatet av MEWS- bedömningen. Resultatet visade att tre av 133 undersökta patienter var kritiskt sjuka enligt MEWS. Sjuksköterskorna var oroliga för två av de kritiskt sjuka patieterna. MEWS kan tillsammans med sjuksköterskans kliniska bedömning bidra till en tidig identifiering av kritiskt sjuka patienter.},
 author    = {Köhler, Emma and Videla Rodriguez, Carolina},
 keyword   = {modified early warning score (MEWS), vitalparametrar, kritisk sjukdom, klinisk bedömning, sjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prevalensen av kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar enligt modified early warning score (mews)},
 year     = {2011},
}