Advanced

Från habilitering till primärvård

Holmgren, Marianne; Klint, Anne and Eriksson, Anna (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
På barn- och ungdomshabiliteringen finns hela teamet samlat kring familjen, men vid 18 års ålder övergår det medicinska ansvaret till primärvården. Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning som har tillhört barn- och ungdomshabiliteringen upplever distriktssköterskans bemötande efter överflyttningen till primärvården då barnet fyllt 18 år, men även att undersöka distriktssköterskans upplevelser av att bemöta och kommunicera med denna grupp unga vuxna som hon/han möter i primärvården. Intervjuer gjordes med distriktssköterskor och föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde en... (More)
På barn- och ungdomshabiliteringen finns hela teamet samlat kring familjen, men vid 18 års ålder övergår det medicinska ansvaret till primärvården. Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning som har tillhört barn- och ungdomshabiliteringen upplever distriktssköterskans bemötande efter överflyttningen till primärvården då barnet fyllt 18 år, men även att undersöka distriktssköterskans upplevelser av att bemöta och kommunicera med denna grupp unga vuxna som hon/han möter i primärvården. Intervjuer gjordes med distriktssköterskor och föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde en otillräcklighet i att få kontakt med den unga vuxna trots sina erfarenheter och ett holistiskt synsätt, för att möta dessa patienter. De intervjuade föräldrarna tog oftast intiativet och tolkade för sina barn vid mötet med distriktssköterskan men, upplevde i stort att de blivit bra bemötta. De upplevde dock en otillfreddställelse vid överflyttningen från barn- och ungdomshabiliteringen till primärvården. Både distriktssköterskorna och föräldrarna ansåg att organisationen bör se annorlunda ut än vad den gör idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Marianne; Klint, Anne and Eriksson, Anna
supervisor
organization
alternative title
Föräldrarnas upplevelser av mötet mellan distriktssköterskan och den unga vuxna med utvecklingsstörning och kommunikativa svårigheter samt distriktssköterskans upplevelse av mötet.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barn, ungdomshabilitering, primärvård, distriktssköterskor, föräldrar, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, funktionshinder, kommunikation, organisation
language
Swedish
id
2527872
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527872,
 abstract   = {På barn- och ungdomshabiliteringen finns hela teamet samlat kring familjen, men vid 18 års ålder övergår det medicinska ansvaret till primärvården. Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning som har tillhört barn- och ungdomshabiliteringen upplever distriktssköterskans bemötande efter överflyttningen till primärvården då barnet fyllt 18 år, men även att undersöka distriktssköterskans upplevelser av att bemöta och kommunicera med denna grupp unga vuxna som hon/han möter i primärvården. Intervjuer gjordes med distriktssköterskor och föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde en otillräcklighet i att få kontakt med den unga vuxna trots sina erfarenheter och ett holistiskt synsätt, för att möta dessa patienter. De intervjuade föräldrarna tog oftast intiativet och tolkade för sina barn vid mötet med distriktssköterskan men, upplevde i stort att de blivit bra bemötta. De upplevde dock en otillfreddställelse vid överflyttningen från barn- och ungdomshabiliteringen till primärvården. Både distriktssköterskorna och föräldrarna ansåg att organisationen bör se annorlunda ut än vad den gör idag.},
 author    = {Holmgren, Marianne and Klint, Anne and Eriksson, Anna},
 keyword   = {barn, ungdomshabilitering, primärvård, distriktssköterskor, föräldrar, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, funktionshinder, kommunikation, organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från habilitering till primärvård},
 year     = {2011},
}